opstina gornji milanovac

Канцеларија за заштиту животне средине / Катастар дивљих депонија


2019. годинa

Канцеларија за заштиту животне средине општинске управе општине Горњи Милановац води Локални катастар нелегалних одлагалишта отпада- ''дивљих депонија'' и исти доставља Агенцији за заштиту животне средине ради уноса истог у Национални регистар извора загађивања, као и Министарству заштите животне средине, на њихов захтев.
Катастар се ажурира сваке године: евидентирају се новонастале депоније, уносе подаци о очишћеним локацијама, са сликама пре и после чишћења, као и тачним координатама.
Средства за санацију и чишћење загађених локалитета се сваке године обезбеђују Планом утрошка средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине општинске управе општине Горњи Милановац, а извршилац је ЈКП ''Горњи Милановац''.
На очишћеним локацијама се постављају Едукативне табле са знаком забране нелегалног одлагања отпада у складу са Одлуком о комуналним делатностима општине Горњи Милановац, као и бројевима телефона надлежних инспекцијских служби којима се могу пријавити ови прекршаји.
Едукативне табле се финансирају из Фонда за заштиту животне средине буџета општине Горњи Милановац.

 

logo opstine gornji milanovac

Ћир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!