opstina gornji milanovac

Канцеларија за заштиту животне средине / Обавештења


6. март 2018. године

Обавештење о донетом решењу о издавању дозволе за транспорт неопасног отпада на територији општине Горњи Милановац

 

26. јануар 2018. године

Захтев за издавање дозволе за транспорт неопасног отпада

 

6. јул 2017. године

Оглас за прикупљање писмених понуда за прибављање у јавну својину општине Горњи Милановац градског грађевинског земљишта на потесу „Ражаник“

 

20. април 2017. године

Обавештава се јавност да је овај орган донео решење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: РАДИО - БАЗНЕ СТАНИЦЕ на локацији ''KG 3355_01 CA Savinac’’, GSM900/UMTS2100/LTE800, мреже јавних мобилних телекомуникација, која се планира на кп. бр. 101 КО Шарани, општина Горњи Милановац, заведен под бројем 4-08-501-635/2017, дана 16.03.2017. године, који је поднео носилац пројекта "ВИП мобиле'' д.о.о. Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 1 ж, 11070 Нови Београд тј. у његово име на основу овлашћења број V Ов. бр. 335/09, ''Кодар инжењeринг'' д.о.о. ул. Аутопут за Загреб бр. 41 и, 11077 Београд.

 

20. април 2017. године

Обавештава се јавност да је овај орган донео решење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: РАДИО - БАЗНЕ СТАНИЦЕ на локацији ''KG 3354_01 CA Vrnčani’’, GSM900/UMTS2100/LTE800, мреже јавних мобилних телекомуникација, која се планира на кп. бр. 325/2 КО Врнчани, општина Горњи Милановац, заведен под бројем 4-08-501-637/2017, дана 16.03.2017. године, који је поднео носилац пројекта "ВИП мобиле'' д.о.о. Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 1 ж, 11070 Нови Београд тј. у његово име на основу овлашћења број V Ов. бр. 335/09, ''Кодар инжењeринг'' д.о.о. ул. Аутопут за Загреб бр. 41 и, 11077 Београд.

 

20. април 2017. године

Обавештава се јавност да je ''Кодар инжењењринг'' д.о.о. ул. Аутопут за Загреб бр. 41 и, 11077 Београд, по овлашћењу број V Ов. бр. 335/09 носиоца пројекта "ВИП мобиле''д.о.о. Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 1 ж, 11070 Нови Београд, поднео захтев за одлучивањe о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: РАДИО - БАЗНЕ СТАНИЦЕ на локацији ''KG 3355_01 CA Savinac’’, GSM900/UMTS2100/LTE800, мреже јавних мобилних телекомуникација, која се планира на кп. бр. 101 КО Шарани, општина Горњи Милановац, заведен под бројем 4-08-501-635/2017, дана 16.03.2017. године.

 

28. април 2017. године

Обавештава се јавност да je ''Кодар инжењeринг'' д.о.о. ул. Аутопут за Загреб бр. 41 и, 11077 Београд, по овлашћењу број V Ов. бр. 335/09 носиоца пројекта "ВИП мобиле''д.о.о. Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 1 ж, 11070 Нови Београд, поднео захтев за одлучивањe о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: РАДИО - БАЗНЕ СТАНИЦЕ на локацији ''KG 3354_01 CA Vrnčani’’, GSM900/UMTS2100/LTE800, мреже јавних мобилних телекомуникација, која се планира на кп. бр. 325/2 КО Врнчани, општина Горњи Милановац, заведен под бројем 4-08-501-637/2017, дана 16.03.2017. године.

 

28. фебруар 2017. године

Обавештава се јавност да је овај орган донео решење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Пројекат реконструкције Спомен парка БРДО МИРА, који се планира на катастарским парцелама број: 715, 720/1, 721/1 и 711/2 све на КО Горњи Милановац општина Горњи Милановац, заведен под бројем 4-08-501-32/2017, дана 08.02.2017. године, који је поднео носилац пројекта: ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, Ул. Таковска бр. 2, 32300 Горњи Милановац.

 

28. фебруар 2017. године

Обавештава се јавност да је ''Кодар инжењењринг'' д.о.о. ул. Аутопут за Загреб бр. 41 и, 11077 Београд, по овлашћењу број В Ов. бр. 335/09 носиоца пројекта "ВИП мобиле''д.о.о. Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 1 ж, 11070 Нови Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: РАДИО - БАЗНЕ СТАНИЦЕ на локацији ''КГ 3355_01 ЦА Савинац’’, ГСМ900/УМТС2100/ЛТЕ800, мреже јавних мобилних телекомуникација, која се планира на кп. бр. 101 КО Шарани, општина Горњи Милановац, заведен под бројем 4-08-501-635/2017, дана 16.03.2017. године.

 

28. фебруар 2017. године

Обавештава се јавност да је овај орган донео решење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Пројекат реконструкције Спомен парка БРДО МИРА, који се планира на катастарским парцелама број: 715, 720/1, 721/1 и 711/2 све на КО Горњи Милановац општина Горњи Милановац, заведен под бројем 4-08-501-32/2017, дана 08.02.2017. године, који је поднео носилац пројекта: ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, Ул. Таковска бр. 2, 32300 Горњи Милановац.

 

28. фебруар 2017. године

Обавештава се јавност да је овај орган донео решење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Кишна канализација у улици Карађорђевој (од улице Војводе Милана до улице Дринчићеве), који се планира на катастарским парцелама број: 654, 643/1, 660 и 661/1, све на КО Горњи Милановац општина Горњи Милановац, заведен под бројем 4-08-501-34/2017, дана 10.02.2017. године, који је поднео носилац пројекта: ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, Ул. Таковска бр. 2, 32300 Горњи Милановац.

 

28. фебруар 2017. године

Обавештава се јавност да је овај орган донео решење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција и санација улице Драгише Николића у Горњем Милановцу од ГМ 0+015.24 до ГМ 0+372.34, који се планира на катастарским парцелама број: 21760/53, 21760/10, 21760/44, 21760/9, 21602/12, 21760/45 и 21760/6, све на КО Горњи Милановац општина Горњи Милановац, заведен под бројем 4-08-501-38/2017, дана 13.02.2017. године, који је поднео носилац пројекта: ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, Ул. Таковска бр. 2, 32300 Горњи Милановац.

 

14. фебруар 2017. године

Обавештава се јавност да je носилац пројекта ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, Ул. Таковска бр. 2, 32300 Горњи Милановац, поднела захтев за одлучивањe о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција и санација улице Драгише Николића у Горњем Милановцу од ГМ 0+015.24 до ГМ 0+372.34, који се планира на катастарским парцелама број: 21760/53, 21760/10, 21760/44, 21760/9, 21602/12, 21760/45 и 21760/6, све на КО Горњи Милановац општина Горњи Милановац, заведен под бројем 4-08-501-38/2017, дана 13.02.2017. године.

 

14. фебруар 2017. године

Обавештава се јавност да je носилац пројекта ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, Ул. Таковска бр. 2, 32300 Горњи Милановац, поднела захтев за одлучивањe о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Кишна канализација у улици Карађорђевој (од улице Војводе Милана до улице Дринчићеве), који се планира на катастарским парцелама број: 654, 643/1, 660 и 661/1, све на КО Горњи Милановац општина Горњи Милановац, заведен под бројем 4-08-501-34/2017, дана 10.02.2017. године.

 

14. фебруар 2017. године

Обавештава се јавност да je носилац пројекта ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, Ул. Таковска бр. 2, 32300 Горњи Милановац, поднела захтев за одлучивањe о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Пројекат реконструкције Спомен парка БРДО МИРА, који се планира на катастарским парцелама број: 715, 720/1, 721/1 и 711/2 све на КО Горњи Милановац општина Горњи Милановац, заведен под бројем 4-08-501-32/2017, дана 08.02.2017. године.

 

14. фебруар 2017. године

Обавештава се јавност да је овај орган донео решење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Фекалне канализације индустријске зоне ''Чаир'', који се планира на катастарским парцелама број: 1796, 1381/2, 1381/9, 1382/32, 1382/9, 1382/29, 1382/26, 1382/31, 1382/4 и 1382/37, све на КО Велереч, 122/1, 416/1, 416/2, 416/4, 418/2, 419, 417/2, 417/3, 427, 429/1, 430, 433/2, 432/1, 433/1, 433/4, 433/3, 437/1, 436/1, 442 и 443/1, све на КО Неваде, 30444/1, 30444/2, 30445, 30446, 30447/2, 30447/1, 31380, 30680/3, 30680/17, 30680/18, 30681, 30685/1, 30686/3, 30687/1, 30687/2, 30688/1, 30691/2, 30691/6 и 30690, све на КО Горњи Милановац општина Горњи Милановац, заведен под бројем 4-08-501-18/2017, дана 27.01.2017. године, који је поднео носилац пројекта: ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, Ул. Таковска бр. 2, 32300 Горњи Милановац.

 

25. новембар 2016. године

Обавештава се јавност да је поднет захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛНУ ТЕЛЕФОНИЈУ "CA-Gornji Milanovac (IDEA) UMTS'' CAU59, чија реализација се планира на кат. парцели бр. 593/1 KO Горњи Милановац, општина Горњи Милановац, у ограђеном простору поред предметног објекта - самопослуге Idea у Горњем Милановцу. Позив на Јавни увид, Јавну презентацију и Јавну расправу

 

01. август 2016. године

Обавештење о донетом Решењу о измени интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада оператеру "Шипад дрво-метал" д.о.о. Горњи Милановац

 

28. јул 2016. године

Обавештење о донетом решењу о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада оператеру "RVD METAL" д.о.о. Горњи Милановац

 

logo opstine gornji milanovac

Ћир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!