opstina gornji milanovac

Канцеларија за заштиту животне средине / Обавештења


4. фебруар 2019. године

ОБАВЕШТЕЊЕ O ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА ЈЕ ЗА ПРОЈЕКАТ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ-ПРОИЗВОДНА ХАЛА ЗА ПРЕРАДУ ДРВЕТА НОСИОЦА ПРОЈЕКТА: „ПАПИРПРИНТ“ ДОО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

 

4. фебруар 2019. године

ОБАВЕШТЕЊЕ O ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА ЗА ПРОЈЕКАТ НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ-УРЕЂЕЊА ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У УЛИЦИ НИКОЛЕ ЛУЊЕВИЦЕ НОСИОЦА ПРОЈЕКТА: ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

 

17. januar 2019. године

Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја пројекта на животну средину и одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја/ ''PAPIRPRINT'' d. o. o. Gornji Milanovac

 

17. januar 2019. године

Обавештење јавности о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину, јaвном увиду, јавној презентацији и јавној расправи/ ''RVD METAL'' d. o. o. Gornji Milanovac

 

16. januar 2019. године

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину и одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја/ Уређења јавне комуналне инфраструктуре у улици Николе Луњевице у Општини Горњи Милановац

 

6. новембар 2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА/ОБЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

6. новембар 2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА ЗА ПРОЈЕКАТ НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ''3 Д МЕТАЛ'' Д. О. О.

 

6. новембар 2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА ЗА ПРОЈЕКАТ НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ''ХАРИЗМА ПРО ТЕАМ'' ДОО Чачак

 

6. новембар 2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА ЗА ПРОЈЕКАТ НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ''Tetra Pak Production''

 

12. октобар 2018. године

Позив за јавни увид Предлога Плана управљања Спомеником природе „Островица“ за период 2019-2028. године

 

12. септембар 2018. године

Извештај о коришћењу средстава Буџетског фонда зазаштиту животне средине општине Горњи Милановац за 2017.годину

 

9. август 2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА/ОБЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

10. јул 2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

 

5. јун 2018. године

Обавештава се јавност да је поднет захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта/објекта: Пројекат проширења капацитета у погону за дестилацију органских растварача у производној хали који се налази на на кп.бр. 50054/1 КО Горњи Милановац, на територији општина Горњи Милановац, на коју је дата сагласност 27.12.2010. године решењем број 4-06-501-137/10, који је поднео носилац пројекта „Tetra Pak Production“ doo Beograd, производни погон Горњи Милановац.

 

5.јун 2018. године

Обавештава се јавност да је поднет захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Пројекта/објектa-постројења за производњу пластичне фолије и амбалаже који се налази на на кп.бр. 30766/1, 30769/1 и 30772 КО Горњи Милановац, на територији општина Горњи Милановац, на коју је дата сагласност 04.11.2010. године решењем број 4-07-501-94/10, који је поднео носилац пројекта Предузеће за производњу и промет ''ФОКА'' д. о. о. Горњи Милановац .

 

31.мај 2018. године

Програм коришћења срестава будзетског фонда за заштиту животне средине Опстине Горњи Милановац

 

6. март 2018. године

Обавештење о донетом решењу о издавању дозволе за транспорт неопасног отпада на територији општине Горњи Милановац

 

26. јануар 2018. године

Захтев за издавање дозволе за транспорт неопасног отпада

 

logo opstine gornji milanovac

Ћир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!