opstina gornji milanovac

Канцеларија за заштиту животне средине / Процена утицаја - Јавна књига


Јавна књига број 2


Подносиоц захтева

Датум пријема

Опис/Коментар

99. -„GM CONVERTING“ D.O.O. 07.06.2018. Браварска радионица
98. „НД ПЕТРОЛ“ ДОО. Нови Пазар 01.06.2018. Бензинска пумпна станица за снабдевање горивом “Враћевшница”
97. „Телеком Србија“ A.Д. 16.05.2018. Базна станица мобилне телефоније „Рудник“
96. „Телеком Србија“ A.Д. 16.05.2018. Радио базна станица „Таково“
95. „Телеком Србија“ A.Д. 16.05.2018. Радио базна станица „Коштунићи“
94. Млекара „Сувобор“ д.о.о. 14.05.2018 Прерада млека и производња сира
93. „САНИПЛАСТ“ Д.О.О. 11.05.2018. -Погон за рециклажу отпадних ПЕ фолија
92. „ФОКА“ Д.О.О. 04.04.2018. Постројење за производњу пластичне фолије и амбалаже-Ажурирање студије
91. „Tetra Pak Production“ d.o.o. 29.03.2018. Проширење капацитета у погону за дестилацију органских растварача у производној хали, Ажурирање студије
90. „Tetra Pak Production“ d.o.o. 19.03.2018. Просторија за допуну батерија у магацину сировина
89. „Телеком Србија“ A.Д. 09.01.2018. Радио базна станица за мобилну телефонију-„Рудник-Мајдан“
88. „Телеком Србија“ A.Д. 01.12.2017. -Базна станица моб.тел.-Угриновци
87. „Телеком Србија“ A.Д. 01.12.2017. -Базна станица моб.тел.-Доња Врбава
86. Вип мобиле д.о.о. Београд. 16.11.2017 РБСМТ „KG 3253-03CA-Врбава“
85. Вип мобиле д.о.о. Београд. 08.10.2017. Базна станица „KG 3398_01CA_Grabovica“
84. “S-GROUP” D.O.O. 19.09.2017. Пословни објекат-надстрешница опште намене за складиштење опасног и неопасног отпада
83. „Агроуниверзал“ д.о.о. 21.08.2017. Механичка монтажа готових делова на тракторе
82. Вип мобиле д.о.о. Београд 24.07.2017. Радио базна станица „KG3129_02CA Gornji Milanovac 3“
81. Каменорезачка радња „ГРАНИТ МАЈДАН“ 21.06.2017. Пројекат за сечење, обликовање и израду камена
80. Вип мобиле д.о.о. Београд 16.03.2017. РБС МТ „КГ 3355 01 ЦА Савинац“
79. Вип мобиле д.о.о. Београд 16.03.2017. РБС МТ „КГ 3354 01 ЦА Врнчани
78. Општина Горњи Милановац 13.02.2017. Реконструкција и санација улице Драгише Николића
77. Општина Горњи Милановац 10.02.2017. Кишна канализација у Карађорђевој улици
76. Општина Горњи Милановац 08.02.2017. Реконструкција Спомен парка Брдо мира
75. Општина Горњи Милановац 27.01.2017 Фекална канализација индустријска зона “Чаир”
74. Штампарија „РП“ д.о.о. 02.12.2016. Затечено стање:Трафостаница „Поље“ ТС 10/0,4 кв, 1х630 кВА
73. Телеком Србија А.Д. Београд 26.07.2016. Београд –РБС за МТ ЦА59ЦАУ59 ГМ(ИДЕА)УМТС
72. Златомир Алексић 11.07.2016. Економски објекат за гајење оваца
71. Компанија Таково А.Д. – Погон ПАК центар 23.03.2016. Погон за производњу супа са магацином сировина и готове робе
70. Телеком Србија А.Д. 27.01.2016. РБС - Врнчани
69. ’’СПЕКТАР’’ д.о.о. 09.10.2015. Производна хала
68. Телеком Србија А.Д. Београд 25.09.2015. РБСМТ-Прањани
67. Телеком Србија А.Д. Београд 25.09.2015. РБСМТ-ГМ-Хотел
66. "ЈОМИЛЕН" д.о.о. 28.09.2015 Прерада кафе
65. СЗР '''ФОРМА'' 17.09.2015 Штампарија “М Форма”
64. Штампарија ''РП'' д.о.о. 21.09.2015 Остало штампање
63. Срђан Вранеш 26.08.2015 Доградња фарме оваца и коза зеленом градњом
62. ''Eco frendly'' д.о.о. 27.08.2015 Центар за третман, складиштење неопасног отпада
61. ''СВИН'' д.о.о. 24.08.2015 Постројење за производњу стреч фолије
60. ''Eco frendly'' д.о.о. 04.08.2015 Центар за третман неопасног отпада од стакла
59. “Интеграл“ д.о.о. 28.07.2015 Станица за снабдевање горивом
58. ’’СПЕКТАР’’ д.о.о. 23.06.2015 Гасна котларница са компресорском станицом
57. „Телеком Србија“ 25.03.2015 Базна станица Брђани
56. „Телеком Србија“ 11.06.2015 Базна станица Бољковци
55. Каровић Милован 01.06.2015 Пословни објекат-магацина
54. ’’ДИЗЕЛ ПУНКТ’’ д.о.о. 28.05.2015 Бензинска пумпна станица за снабдевање горивом ''Враћевшница''
53. ’’СПЕКТАР’’ д.о.о. 29.04.2015 Складиште опасног отпада
52. Копривица Милан 20.04.2015 Пољопривредно-економски објекат
51. ’’ТЕЛЕГРОУП’’ д.о.о. 25.08.2014 Радио базна станица за мобилну телефонију
50. ЈКП ''Горњи Милановац'' 17.07.2014. Мини хидроелектрана
49. Сајић Саша 20.06.2014. Постројење за узгој и производњу шампињона
48. ''Типопластика'' а.д. 20.05.2014. Котларница К3
47. ''Типопластика'' а.д. 20.05.2014. Котларница К2
46. ''Велелек''д.о.о. 09.05.2014. Фабрика ветеринарских лекова
45. ''Ауто инпорт'' д.о.о. 30.04.2014. Центар за складиштење и третман неопасног отпада
44. ''Теленор'' д.о.о. 08.04.2014. Базна станица ''Бољковци''
43. ''Гранит Мајдан'' 27.12.2013. Каменорезачка радња
42. Рудник и флотација ''Рудник'' 27.03.2014. Магацин ксантата
41. ''Теленор'' д.о.о. 25.03.2014. Базна станица ''Брђани''
40. Marinković Nikola 20.01.2014. Узгој товних пилића бројлера
39. ''Телеком Србија'' а.д. 13.12.2013. Базна станица ''Теочин''
38. ''Телеком Србија'' а.д. 13.12.2013. Базна станица ''Семедраж''
37. ''Телеком Србија'' а.д. 13.12.2013. Базна станица ''Коштунићи''
36. ''Телеком Србија'' а.д. 13.12.2013. Bazna stanica ''Srezojevci - Vaskova Glava''
35. ''Телеком Србија'' а.д. 13.12.2013. Bazna stanica ''Družetići - Umka''
34. ''Телеком Србија'' а.д. 13.12.2013. Базна станица ''Гојна Гора - Оштрица''
33. ''ФОКА'' д.о.о. 06.12.2013. Пословни објекат
32. ''Лафарге БФЦ'' д.о.о. 04.12.2013. Постројење за производњу бетона
31. Рудник и флотација ''Рудник'' 22.11.2013. Реконструкција котларнице на јами
30. ''Тетра Пак Продуцтион'' д.о.о. 19.08.2013. Адаптација хале ПРЕ Преса
29. ''ГМ Цонвертинг'' д.о.о. 26.07.2013. Магацин за смештај гвоздене робе
28. ''ТЕЛЕНОР'' 10.07.2013. Базна станица Драгољ
27. Рудник и флотација''Рудник'' д.о.о. 13.06.2013. Армирано-бетонски боксеви за складиштење материјала (концентрат олова, бакра и цинка)
26. ''9. СЕПТЕМБАР'' д.о.о. 29.04.2013. Изградња складишта сировина и готових производа са истоварном рампом
25. Енергопројект нискоградња'' А.Д. 12.04.2013. Постројење за производњу бетона, Шарани
24. "СПЕКТАР" д.о.о. 10.04.2013. Хала 5 - Магацин сировине са трафостаницом ТС 35/10 у производном комплексу предузећа "СПЕКТАР" д.о.о.
23. Компанија "Таково" а.д. 19.03.2013. Хала за прераду воћа и поврћа
22. "Аз Вирт" огранак Београд 25.03.2013. Дробилично постројење за механичку прераду камена привременог градилишног објекта у Такову
21. "ДВОР КОМЕРЦ" Пожега 12.02.2013. Izvorišta "DVOR KOMERC" u Bogdanici
20. ''РИС МЕБЕЛ''Д.О.О. (Classic style furniture) 26.11.2012. Производња намештаја од дрвета
19. ГП ''Планум'' А.Д. 31.10.2012. Градња Брђани Горњи Милановац бетонска база
18. ''АЗ ВИРТ'' – огранак Београд 06.09.2012. Пројекат за изградњу базе Таково, привременог градилишног насеља у Такову
17. Рудник и флотација Рудник д.о.о. 31.08.2012. Zgrada za gasnu stanicu za skladištenje boca
16. ''Телеком Србија '' А.Д. 22.08.2012. Пројекат радио базна станица за мобилну телефонију "Телеком Србија" "CA59/CAU59 Горњи Милановац 4 (Idea)/UMTS''
15. ШИПАД ДРВО МЕТАЛ д.о.о 10.07.2012. Постројење за управљање неопасним отпадом
14. Звезда Хелиос а. д. 22.06.2012. Реконструкција и доградња, промена намене магацина запаљивих течности у погон за прање процесне опреме и регенерацију коришћених органских растварача
13. "STUDIO M" Čačak 22.06.2012. Закључак о одбацивању захтева бр. 4-06-501-125 од 07.12.2012. године.
12. Минос а. д. Карађорђева 33. 24.04.2012. Постројење за управљање неопасним отпадом, Доња Црнућа
11. СЗТР Вучко, вл. Иван Вучковић 15.03.2012. Објекат: пословни објекат-радионица са магацином-затечено
10. АД Имлек Београд 10.01.2012. Пословни објекат– затечено стање
9. Нада Радовановић; вл. СУР "Шумски рај" 20.12.2011. Пословно-угоститељски објекат – затечено стање
8. "НИС " а.д. Нови Сад 19.12.2011. Реконструкције – изградње бензинске станице
7. "Кеј Комерц" д.о.о. 24.11.2011. Пословни објекат- просторије за раднике
6. Имлек АД Београд 14.11.2011. Бивша сабирна млекара затечено стање
5. Јеринић, Ратко, Предраг 10.11.2011. Пословни објекат за обраду и прераду млека и млечних производа на мало-затечено стање
4. ЈП Србијагас Нови Сад Организациони део Београд 13.10.2011. Пројекат: Прикључни гасовод и МРС "Рудник", Горњи Милановац - Неваде
3. ЈП Србијагас Нови Сад Организациони део Београд 13.10.2011. Пројекат: Прикључни гасовод и МРС "Луњевица ШП", Горњи Милановац - Брусница
2. ЈП Србијагас Нови Сад Организациони део Београд 13.10.2011. Пројекат: Прикључни гасовод и МРС "Мали Београд", Горњи Милановац - Неваде
1. ЈП Србијагас Нови Сад Организациони део Београд 06.10.2011. Прикључни гасовод и МРС центар Горњи Милановац, Брусница
Јавна књига број 1


Подносиоц захтева

Датум пријема

Опис/Коментар

100. "ВИП МОБИЛ" д.о.о. 12.10.2011. Пројекат: РБСМТ "КГ 3398_01" ЦА Грабовица, Горњи Милановац
99. АД Рудник и флотација Рудник 04.10.2011. Пројекат: Проширење интерне бензинске пумпе
98. Пантић (Тома) Срећко 28.09.2011. Браварска радионица "Металсервис"
97. ЕЛД - Чачак- погон Горњи Милановац 20.09.2011. Непокретна радио станица
96. Металац а.д. 19.09.2011. Пројекат: Главни градски стадион
95. Добросав Трифуновић, вл. 02.09.2011. Objekat: Poslovni prostor "Trifunović"
94. Јелена Вујовић, п.д. "Ирис Ј" д.о.о. 10.08.2011. Објекат/пројекат: Хала за производњу
93. "Миленијум К & С" д.о.о. 01.06.2011. Хала за прераду хилзни и дрвених палета (36м²) на к.п. бр. 561/2 КО Клатичево
92. Аврамовић Радише Милета 23.03.2011. Студио радио Гоги
91. "Телеком Србија" а.д. 18.03.2011. Пројекат Р.Б.С.М. тел. Г. Милановац 2
90. Д.О.О. Јутра 17.9.2010. Постројење за пречишћавање отпадних вода са сабирним и муљним базеном и санитарно-фекалне канализације у комплексу ПЈ "Јутра" Коштунићи
89. "ГМ Рециклажа" д.о.о. 29.12.2010. Постројење за управљање неопасним отпадом
88. ''МЕТАЛАЦ'' А.Д. 16.12.2010. Стамбено-пословни објекат
87. ''МЕТАЛАЦ'' А.Д. 09.12.2010. Објекат за складиштење боца са техничким гасовима
86. "Емпас Л" 06.12.2010. Рециклажа полиолефинских филмова
85. "Dvor komerc" d.o.o. Beograd 09.12.2010. Фабрика флаширане воде у Богданици
84. ''СПЕКТАР'' Д.О.О. 19.11.2010. Пословни објекат за складиштење готових производа
83. ''ЛИКА'' Д.О.О. 15.09.2010. Бензинска станица и станица ТНГ-а
82. ''С-ГРУП'' Д.О.О. 22.10.2010. Интерна станица дизел горива
81. АД Рудник и флотација ''Рудник'' 12.10.2010. Пословни објекат за интерни смештај пословних сарадника
80. "ШИПАД ДРВО-МЕТАЛ" 06.10.2010. Захтев непотпун
79. ''Браћа Ковачевић'' Д.О.О. 03.02.2010. Бензинска пумпа са ТНГ-ом
78. ''ЕУРОЛИОН''Д.О.О. 11.10.2010. Пројекат производње сладоледа и млечних десерта
77. ''МИНОС'' А. Д. 30.08.2010. Постројење за управљање отпадом (третман отпада који није опасан), Доња Црнућа
76. ''С-ГРОУП'', Велереч, Г.Милановац 01.07.2010. Објекат за производњу мастербацх гранула
75. ''MINOS'' A. D. 29.06.2010. За пројекат у Доњој Црнући, непотпун захтев
74. Предузеће ''Р П'' д.о.о. 07.06.2010. Штампарија
73. Каравезић Бранко 17.05.2010. Стругара
72. ''ЈОМИЛ'' Д.О.О. 22.04.2010. Чековић Јован-Коштунићи, мини погон за прераду воћа
71. ''ВИП Мобиле'' Д.О.О 12.05.2010. Базна станица КГ 3253- ВРБАВА
70. ''КРОВ '' Д.О.О. 17.03.2010. 1300 Каплара 22 Г.Милановац, производња грађевинских плоча
69. ''В.Д.А. ЦОМП '' 12.02.2010. Непотпун захтев
68. ''Санипласт'' Д.О.О. 30.12.2009. Погон за рециклажу отпадне пластике на бази ПП- а и ПЕ-а
67. "ТЕТРА ПАК ПРОДУЦТИОН''
Д.О.О, Београд
18.12.2009. Дестилација органских растварача
66. Компанија ''ТАКОВО'' А.Д 09.12.2009. Pogon za proizvodnju gotovih jela i mesnih prerađevina-konzerviranih-rekonstrukcija objekta ''Bomobone''
65. "Минос" а.д. Горњи Милановац 23.11.2009. Захтев непотпун и оцењен као недозвољен
64. Васић Михаило 08.10.2009. Магацин алумијумских профила
63. "Тетра-Пак" д.о.о Београд 23.09.2009. Резервоар ПП воде и пумпна станица
62. Лучић Милан Брусница 23.09.2009. Пројекат магацинског објекта за складиштење прохромског материјала
61. ВИП ''Мобиле'' Д.О.О 31.08.2009. Базна станица КГ 3254 - ЦА Таково
60. ВИП ''Мобиле'' Д.О.О 31.08.2009. Базна станица КГ 3089 - Рудник
59. ВИП ''Мобиле'' Д.О.О 31.08.2009. Базна станица КГ 3088 - Семедраж
58. ''ФОКА'' Д.О.О. 12.08.2009. Фабрика за производњу отпорних кеса
57. "Тетра-Пак" д.о.о Београд 29.07.2009. Изградња силоса за смештај полиетилена
56. ''Петровић'' Д.О.О. - Мајдан 30.04.2009. Центар за сакупљање,сортирање,складиштење и третман секундарних сировина
55. "Стефан Транспорт" д.о.о 03.04.2009. Објекат за претовар и складиштење прехрамбене робе
54. "Агронор" Горњи Милановац 06.02.2009. Објекат ''Центар за вештачко осемењавање свиња – ''Агронор''
53. "Звезда Хелиос" а.д. 13.11.2008. Објекат - производни погон за производњу прашкастих, односно течних материјала за завршну обраду у грађевинарству
52. Цветковић Драган 29.09.2008. Пројекат- свих врста браварских послова и израда свих врста
51. Здравствени центар, Г. Милановац 02.07.2008. Пројекат- израда за сакупљање, складиштење, третман и одлагање медицинског отпада
50. Каровић Милован 08.09.2008. Занатски погон за производњу дрвене, ПВЦ и алуминијумске столарије
49. "Металац" а.д. 25.08.2008. Објекат за предтретман отпадних вода
48. "Белком" д.о.о. 27.07.2008. Магацин сировина и амбалаже од папира ''БЕЛКОМ'' Д.О.О.а
47. "Спектар" д.о.о. 08.07.2008. Пројекат производног програма ''СПЕКТАР''
46. Ђокић Милун 02.07.2008. Објекат за производњу намештаја од иверице
45. "ЕУРОЛУXПЕТРОЛ- ЕЛП" д.о.о 02.07.2008. Пројекат за станицу за снабд. течним горивом и гасом
44. "НИС- ПЕТРОЛ ЈУГОПЕТРОЛ" 24.04.2008. Пројекат - доградња постројења за ТНГ на постојећој бензинској станици''Горњи Милановац 2'' Кружни пут
43. "ЕУРОДРВО ПЛУС ГБ" 18.04.2008. Пројекат, производња грађевинске столарије и елемената од дрвета
42. Ђокић Милун 15.04.2008. 13.05.2008. надлажен орган донео закључак о одбацивању захтева
41. "МИНОС" А.Д. 07.04.2008. Пројекат - погон за производњу и регенерацију железничког прибора
40. "УНИЦ ИМПЕX" Београд 21.03.2008. Пројекат-магацин алуминијумских профила
39. "Тетра пак продуцтион" д.о.о 19.02.2008. Projekat- rashladno postrojenje u proizvodnom pogonu (dogradnja aneksa-prizemni objekat i nadgradnja sprata nad delom proizvodne hale - P+2)
38. Месна заједница Рудник 29.01.2008. Projekat -''0'' servis novih automobila koji se sastoji od kompletnog pregleda vozila i provere pojedinih sklopova
37. Сервис "0" нових аутомобила 25.01.2008. Пројекат -''0'' сервис нових аутомобила који се састоји од комплетног прегледа возила и провере појединих склопова
36. Агенција за контролу летења СЦГ 20.12.2007. Пројекат- предајног центра'' Рудник '' на планини Рудник на локацији Велики Штурац
35. Предузеће за путеве "Београд" 20.12.2007. Пројекат асфалтне базе у Заграђу за производњу асфалта
34. 3Д "Метал" 03.12.2007. Пројекат пословно - стамбеног објекта
33. "Металац" а.д. 02.11.2007. Дислокација производње бојлера
32. Ковачевић Дарко 24.10.2007. Пројекат пословни објекат
31. "Кобра - Рив" д.о.о 02.10.2007. Пројекат пословног објекта
30. "Гранит - Мајдан" 17.10.2007. Пројекат за сечење, обликовање и обраду камена
29. "Неда - Замид" д.о.о 12.10.2007. Пројекат-туристичко-угоститељског објекта хотелског типа
28. "Центриум" д.о.о 19.09.2007. Пројекат магацин плус продавница-захтев непотпун
27. "Папир принт" д.о.о 06.09.2007. Пројекат пословног објекта 4 за складиштење сировина (полипропилена и АЛ фолије) и канцеларијски простор
26. "Металац" а.д. 30.07.2007. Пројекат - магацина ИНКО предвиђеног за складиштење сировина и готових производа
25. МЗ Велереч 27.07.2007. Пројекат за насеље Велереч фекалне канализације
24. "Еко Рајац" д.о.о. 26.07.2007. Пројекат економски објекат-складиште кромпира
23. "Томовић - коп" Коштунићи 03.07.2007. Пројекат експлоатације камена
22. "Свин" д.о.о. 14.06.2007. Захтев непотпун
21. СЗР "Чековић" 01.06.2007. Пројекат- две силосне ћелије капацитета 1482 тоне и 796 тона
20. "Папир принт" д.о.о 25.05.2007. Захтев непотпун
19. "ЗОО Скалар" д.о.о 29.05.2007. Пројекат пословно - производне хале
18. "Санипласт" д.о.о 23.05.2007. Комплекс за рециклажу ПЕТ амбалаже
17. "Максимил" д.о.о 27.04.2007. Пројекат- Предузећа за производњу и промет
16. "Градитељ холдинг" а.д. 13.04.2007. Пројекат – бензинске и пумпне станице за ТНГ
15. "Градитељ холдинг" а.д. 13.04.2007. Пројекат – бензинске и пумпне станице за ТНГ
14. "Папир принт" д.о.о 08.03.2007. Пројекат -производна хала други део за сечење целофана и израду кеса
13. Bešević Slavka Miodrag 22.01.2007. Експлоатација камена
12. "Лика" д.о.о 14.11.2006. Пројекaт - Станице течног нафтног гаса
11. "Техноинг" д.о.о 23.10.2006. Мини рекреативни центар ''ГОРЊА ЦРНУЋА''
10. "Техноинг" д.о.о 17.10.2006. Mini rekreativno- centar ''Mlakovac''
9. "Техноинг" д.о.о 17.10.2006. Мини рекреативни центар ''СВРАЧКОВЦИ''
8. ЈКП "17. септембар" 07.09.2006. Пројекат санитарне депоније чврстог комуналног отпада ''Вујан''
7. Компанија "Таково" а.д. 05.09.2006. Магацин готових производа у комплексу ПАК ЦЕНТАР
6. "Градитељ холдинг" а.д. 01.08.2006. Пројекат Станице за снабдевање горивом и ТНГ-ом и продајни комплекс ГМ-01
5. "Lamineks" d.o.o. 26.07.2006. Пројекат производње ламинарног папира и флексибилних акбалажних материјала
4. "Еко-Коп" д.о.о 17.07.2006. Пројекат за живинарску фарму
3. "Кеј Комерц" д.о.о 11.07.2006. Пројекат производње поклопаца од алуминијумске фолије
2. "Белком" д.о.о 14.06.2006. Пројекат за производњу ламинарног папира и флексибилних амбалажних материјала
1. "Бодри" д.о.о. 13.06.2006. Мини млекара – Таково


logo opstine gornji milanovac

Ћир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!