opstina gornji milanovac

Јавне набавке


План јавних набавки
Извештај о реализованим набавкама
Архива


20. април 2017. године
Предмет: ЈН бр. 5/2017 Набавка киоска

 
 
 

23. март 2017. године
Предмет: ЈН бр. 22/2017 Набавка и испорука противградних ракета

 
 
 

10. март 2017. године
Предмет: ЈН бр. 19/2017 Мерење квалитета ваздуха, воде и одређивање нивоа буке

 
 
 
 

3. март 2017. године
Предмет: ЈН бр. 1/2017 Набавка службених возила

 
 
 

28. фебруар 2017. године
Предмет: ЈН бр. 14/2017 Набавка материјала за одржавање акције „Цишћење града“

 
 

28. фебруар 2017. године
Предмет: ЈН бр. 3/2017 Средства за репрезентацију за потребе кабинета председника општине

 

23. фебруар 2017. године
Предмет: ЈН бр. 12/2017 Уклањање и транспорт угинулих животиња- превоз,прерада и уништавање отпадака животињског порекла и угинулих животиња – СПЖП-а

 

23. фебруар 2017. године
Предмет: ЈН бр. 15/2017 Помоћ у кући старим лицима на територији општине Горњи Милановац

 
 
 
 

6. фебруар 2017. године
Предмет: ЈН бр. 8/2017 Услуга лични пратилац детета

 

3. фебруар 2017. године
Предмет: ЈН бр. 2/2017 Услуге кетеринга за потребе кабинета Председника општине

 
 
 
 
 
 

16. јануар 2017. године
Предмет: ЈН бр. 4/2017 - Електрична енергија за потребе објеката Општинске управе

 
 

16. јануар 2017. године
Предмет: ЈН бр. 2/2017 - Набавка горива за потребе службених возила

 

23. децембар 2016. године
Предмет: ЈН бр. 10/2016 - Организација смештаја поводом одржавања турнира

 
 
 
 

13. децембар 2016. године
Предмет: ЈН бр. 17/2016 - Извођење радова на реконструкцији и адаптацији простора који се претвара у службу хитне помоћи Дома здравља - Горњи Милановцу

 

13. децембар 2016. године
Предмет: ЈН бр. 14/2016 - Извођење радова на адаптацији објекта школске зграде у Горњем Милановцу, Војводе Живојина Мишића бр.13

 
 
 
 
 
 
 

13. октобар 2016. године
Предмет: ЈН бр. 32/2016 - Израда идејног решења за комунално опремање нове индустријске зоне "Срчаник" у Клатичеву

 
 

11. октобар 2016. године
Предмет: ЈН бр. 29/2016 - Набавка софтвера за финансије и локалну пореску администрацију са антивирус заштитом

 

11. октобар 2016. године
Предмет: ЈН бр. 28/2016 - Превоз, прерада и уништавање отпадака животињског порекла и угинулих животиња – СПЖП-а

 
 
 
 
 
 

28. јул 2016. године
Предмет: ЈН бр. 23/2016 - Превоз, прерада и уништавање отпадака животињског порекла и угинулих животиња – СПЖПа

 
 

12. јул 2016. године
Предмет: ЈН бр. 10/2016 - Извођење додатних радова на доградњи анекса ПУ "Сунце" у Горњем
Милановцу

 
 
 
 
 

25. април 2016. године
Предмет: ЈН бр. 9/2016 – Извођење додатних радова на првој фази система сценске технологије Дома културе у Горњем Милановцу – трећа фаза

 
 

19. април 2016. године
Предмет: ЈН бр. 19 - Израда пројекта уређења стазе и паркинг простора у Горњем Милановцу

 

19. април 2016. године
Предмет: ЈН бр. 7/16 ПП - Извођење додатних грађевинско-занатских и инсталатерских радова на објекту Дома културе у Горњем Милановцу – трећа фаза

 

02. април 2016. године
Предмет: ЈН бр. 18 – Набавка канцеларијског материјала за потребе изборне комисије

 
 
 
 
 

15. март 2016. године
Предмет: ЈН бр. 16/2016 - Набавка материјала за одржавање акције "Чишћење града"

 

04. март 2016. године
Предмет: ЈН бр. 6/2016 - Извођење додатних грађевинско-занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

19. фебруар 2016. године
Предмет: ЈНМВ бр. 14/2016 - Набавка средстава за одржавање хигијене

 
 

10. фебруар 2016. године
Предмет: ЈНМВ бр. 3/2016 - Средства за репрезентацију за потребе Кабинета Председника општине

 
 
 

03. фебруар 2016. године
Предмет: ЈН бр. 7/2016 - Набавка фјузера, бубња и короне за копир машину

 

01. фебруар 2016. године
Предмет: ЈН бр. 5/2016 ПП - Одржавање програма за потребе одељења за друштвене делатности, дела финансија и месних заједница

 
 
 
 

29. јануар 2016. године
Предмет: ЈН бр. 13/2016 - Одржавање програма за писарницу и матичну службу

 

28. јануар 2016. године
Предмет: ЈН бр. 9/2016 - Услуге брзе поште

 
 

27. јануар 2016. године
Предмет: ЈН бр. 6/2016 - Мерење квалитета ваздуха, воде о одређивање нивоа буке

 
 
 

21. јануар 2016. године
Предмет: ЈН бр. 1/2016 - Услуге кетеринга за потребе Кабинета Председника општине

 
 
 
 
 

02. децембар 2015. године
Предмет: ЈН бр. 15/2015 ПП - Извођење додатних грађевинско-занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

02. децембар 2015. године
Предмет: ЈН бр. 16/2015 - Додатни радови на извођењу грађевинско–занатских радова са инсталацијама на објекту ОШ у Семедражи – II фаза

 
 
 

23. новембар 2015. године
Предмет: ЈНМВ бр. 53/2015 - Израда главног пројекта за доградњу објекта дечије установе "Сунце" у Горњем Милановцу

 

20. новембар 2015. године
Предмет: ЈН бр. 15/2015 - Набавка и постављање опреме за обавештавање и узбуњивање насеља у општини Горњи Милановац

 

19. новембар 2015. године
Предмет: ЈНМВ бр. 52/2015 - Израда пројекта реконструкције и адаптације простора који се претвара у службу хитне помоћи при Дому здравља

 
 
 
 

28. октобар 2015. године
Предмет: ЈНМВ бр. 48/2015 – Технички преглед изграђеног објекта ОШ у Семедражи

 

23. октобар 2015. године
Предмет: ЈНМВ бр. 47/2015 – Стручни надзор над извођењем грађевинско занатских и инсталатерских радова са првом фазом сценске механике

 

22. октобар 2015. године
Предмет: ЈНМВ бр. 50/2015 – Израда елабората о зонама санитарне заштите изворишта са елаборатом о резервама подземних вода за водоводни подсистем "Рајац"

 
 

05. октобар 2015. године
Предмет: ЈНМВ бр. 46/2015 – Набавка рачунарске опреме за потребе Општинске управе

 
 

21. септембар 2015. године
Предмет: ЈНМВ бр. 44/2015 - Рушење објеката шесте категорије оштећених у поплавама

 

09. септембар 2015. године
Предмет: ЈН бр. 43/2015 – Рушење бесправно саграђених објеката

 

31. aвгуст 2015. године
Предмет: ЈНМВ бр. 40/2015 – Изградња дела улице Вука Караџића

 

28. aвгуст 2015. године
Предмет: ЈНМВ бр. 42/2015 – Реализација пројекта парцелације и препарцелације корита реке Деспотовице са геодетским обележавањем

 
 

27. aвгуст 2015. године
Предмет: ЈН бр. 39/2015 – Изградња септичке јаме са израдом дренаже око зграде Музеја у Такову

 

27. aвгуст 2015. године
Предмет: ЈН бр. 38/2015 – Изградња септичке јаме при ОШ у Семедражи

 
 

26. aвгуст 2015. године
Предмет: ЈН бр. 8/2015 – Извођење грађевинско занатских и инсталатерских радова са првом фазом система сценске технологије на објекту Дома културе у Горњем Милановцу

 
 
 

11. aвгуст 2015. године
Предмет: ЈН бр. 11/2015 – Набавка лектире за ђаке прваке

 

10. aвгуст 2015. године
Предмет: ЈН бр. 36/2015 - Радови на санацији и адаптацији месне канцеларије у Калиманићима - поновљени поступак II

 

07. aвгуст 2015. године
Предмет: ЈН бр. 10/2015 - Услуга превоза ученика основних школа на територији општине Горњи Милановац по календару образовно – васпитног рада за школску 2015/2016 годину

 

04. aвгуст 2015. године
Предмет: ЈНМВ ОУ бр. 34/2015 - Изградња септичке јаме са израдом дренаже око зграде Музеја у Такову

 

03. aвгуст 2015. године
Предмет: ЈНМВ бр. 27/2015 - Рушење објеката шесте категорије оштећених у поплавама

 

30. јул 2015. године
Предмет: ЈНМВ бр. 33/2015- Набавка и превоз кречног материјала за калцификацију земљишта

 

27. јул 2015. године
Предмет: ЈНМВ бр.12/2015 – Набавка опреме за гашење пожара

 

23. јул 2015. године
Предмет: ЈНМВ бр. 32/15 ОУ - Мерење квалитета ваздуха, воде и одређивање нивоа буке – наставак активности

 

22. јул 2015. године
Предмет: ЈНМВ бр. 31/15 ОУ - Израда урбанистичког пројекта за доградњу објекта дечје установе "Сунце" у улици Вука Караџића у Горњем Милановцу

 

20. јул 2015. године
Предмет: ЈН бр. 07/15 ОП - Уређење Брда мира – II фаза

 

13. јул 2015. године
Предмет: ЈН бр. 30/2015 - Радови на санацији и адаптацији месне канцеларије у Калиманићима - поновљени поступак

 
 

01. јул 2015. године
Предмет: ЈН бр. 29/2015 - Мерење квалитета ваздуха, воде и одређивање нивоа буке – наставак активности

 

30. јун 2015. године
Предмет: ЈН бр. 28/2015 - Радови на санацији и адаптацији месне канцеларије у Калиманићима

 

30. јун 2015. године
Предмет: ЈН бр. 26/2015 - Набавка путничког возила за потребе Полицијске станице у Горњем Милановцу

 

26. јун 2015. године
Предмет: ЈН бр. 24/2015 - Изградња септичке јаме са израдом дренаже око зграде Музеја у Такову

 

25. јун 2015. године
Предмет: ЈН бр. 6/2015 - Извођење грађевинско–занатских радова са инсталацијама на објекту ОШ у Семедражи – II фаза

 

24. јун 2015. године
Предмет: ЈН бр. 25/2015 - Санација оштећених коловозних површина са израдом рампи око Дома здравља

 

10. јун 2015. године
Предмет: ЈН бр. 10/2015 - Набавка књига за награђивање ученика у школској 2014/2015

 

20. мај 2015. године
Предмет: ЈН ОУ бр. 23/2015 - Набавка рачунарске опреме

 

20. мај 2015. године
Предмет ЈН ОУ 22/14: Извођење грађевинско-занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

08. мај 2015. године
Предмет ЈН 4/2015: Извођење додатних радова на адаптацији и реконструкцији дома културе у Горњем Милановцу – прва фаза

 
 

09. април 2015. године
Предмет: ЈН ОУ бр. 22/2015 - Радови на постављању кишне канализације при Дому здравља

 
 

01. април 2015. године
Предмет: ЈН ОУ бр. 19/2015 - Санација тротоара у улици Хероја Дражевића

 

01. април 2015. године
Предмет: ЈН ПО бр. 9/2015 - Организација и програм за Дан општине

 

12. март 2015. године
Предмет: ЈН ОУ бр. 16/2015 - Набавка и постављање инфо табли на територији општине Горњи Милановац

 

10. март 2015. године
Предмет: ЈН ОУ бр. 18/2015 - Уређење зелених површина на територији општине Горњи Милановац

 

09. март 2015. године
Предмет: ЈН ПО бр. 8/15 - Средства за репрезентацију за потребе кабинета Председника општине

 

06. март 2015. године
Предмет: ЈН ПО бр. 7/15 - Набавка мобилијара и опреме

 

05. март 2015. године
Предмет: ЈН ПО бр. 6/15 - Организација ручка поводом Дана општине

 

03. март 2015. године
Предмет: ЈН ОУ бр. 17/2015 - Набавка материјала за одржавање акције "Чишћење града"

 

26. фебруар 2015. године
Предмет: ЈН ОУ бр. 15/2015 - Набавка и испорука противградних ракета

 

23. фебруар 2015. године
Предмет: ЈН ОУ бр. 14/2015 - Набавка потрошног материјала (тонера, кетриџа и рибона) за штампаче за потребе Општинске управе - Допуна и рециклажа (ремонт) тонера

 

13. фебруар 2015. године
Предмет: ЈН ОУ бр. 13/2015 - Материјал за службена возила

 
 

12. фебруар 2015. године
Предмет: ЈН бр. 1/2015 - Угоститељске услуге поводом Дана општине

 
 

02. фебруар 2015. године
Предмет: ЈН ПО бр. 4/15 - Угоститељске услуге за потребе Председника општине


Обавештење о закљученом уговору (24. фебруар 2015. године)
 

02. фебруар 2015. године
Предмет: Изградња школе у Семедражи – I фаза

 

31. јануар 2015. године
Предмет: ЈН бр. 2/2015 ПП - Одржавање програма за Пореско одељење

 
 

30. јануар 2015. године
Предмет: ЈН ОУ бр. 4/2015 - Набавка потрошног материјала (тонера, кетриџа, рибона) за штампаче за потребе Општинске управе

 
 

29. јануар 2015. године
Предмет: ЈН ОУ бр. 10/2015 - Адаптација мокрог чвора у Музеју у Такову

 

26. јануар 2015. године
Предмет: ЈН ОУ бр. 9/2015 - Набавка средстава за одржавање хигијене за потребе Општинске управе

 
 

23. јануар 2015. године
Предмет: ЈН ПО бр. 3/15 - Услуге кетеринга за потребе кабинета Председника општине

 

23. јануар 2015. године
Предмет: ЈН ПО бр. 2/15 - Адаптација објеката у знаменитом месту "Таковски грм" у Такову

 

22. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

22. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

21. јануар 2015. године
Предмет: ЈН ОУ бр. 6/2015 - Мерење квалитета ваздуха, воде и одређивање нивоа буке

 

20. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

20. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

20. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

19. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

19. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 
 
 

16. јануар 2015. године
Предмет: ЈН бр. 3/2015 - Сервис и одржавање службених возила са резервним деловима

 
 

16. јануар 2015. године
Предмет: ЈН бр. 1/2015 - Набавка канцеларијског материјала

 

16. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

16. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

16. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

16. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

16. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

16. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

16. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

15. јануар 2015. године
Хумано уклањање паса луталица на територији општине Горњи Милановац

 

15. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

15. јануар 2015. године
Закуп локала за ликовну галерију

 

15. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

14. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

14. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

14. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

11. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 
 

09. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

09. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 


Ћир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!