opstina gornji milanovac

Јавне набавке


План јавних набавки
Извештај о реализованим набавкама
Архива


09. септембар 2019. године
Предмет: ЈН бр. 60/2019-Постављање антиклизних трака у објектима јавне намене

 

05. септембар 2019. године
Предмет: ЈН бр. 19/19-Извођење радова на асфалтирању пута у МЗ Срезојевци – Марића сокак

 

05. септембар 2019. године
Предмет: ЈН бр. 19/19-Извођење радова на рехабилитацији локалног пута у МЗ Рудник (деонице Злокуће и Дрење)

 

05. септембар 2019. године
Предмет: ЈН бр. 20/2019-Извођење радова на рехабилитацији улица: Војводе Милана, Љубићске, Дринчићеве и Рзавске у Горњем Милановцу

 

05. септембар 2019. године
Предмет: ЈН бр. 15/2019-Извођење радова на рехабилитацији тротоара у улици Кнеза Александра Карађорђевића у Горњем Милановцу

 

04. септембар 2019. године
Предмет: ЈН бр. 16/19-Набавка електричне енергије за јавну расвету

 

02. септембар 2019. године
Предмет: ЈН бр. 59/19-Организација кухиње за ученике који имају бесплатну исхрану за школску 2019/2020. годину

 

29. август 2019. године
Предмет: ЈН бр. 17/2019-Одржавање програма за финансијску базу података за потребе рада канцеларије за пољопривреду

 
 

21. август 2019. године
Предмет: ЈН бр. 45/19-Извођење радова на поправкама и текућем одржавању канцеларије МУП-а у објекту Дома културе у Прањанима

 

19. август 2019. године
Предмет: ЈН бр. 50/19-Услуга вршења стручног надзора на реконструкцији уличне расвете у циљу рационализације потрошње електричне енергије

 
 
 

13. август 2019. године
Предмет: ЈН бр. 14/2019-Одржавање програма за финансијску базу података за потребе рада канцеларије за пољопривреду

 

7. август 2019. године
Предмет: ЈН бр. 53/19-Угоститељске услуге за потребе манифестације „Дани музике, екологије и спорта у Горњем Милановцу“

 

6. август 2019. године
Предмет: ЈН бр. 54/19-Техничка организација и извођење музичког програма за потребе манифестације „Дани музике, екологије и спорта у Горњем Милановцу“

 

5. август 2019. године
Предмет: ЈН бр. 49/19-Услуга вршења стручног надзора за радове на изградњи објекта мале соларне електране на крову објекта општине у улици Таковска бр.2 на КП број 379/1 КО Горњи Милановац

 

1. август 2019. године
Предмет: ЈН бр. 13/2019-Уподобљавање пројекта за грађевинску дозволу за кружни ток код маркета "Идеа" у Горњем Милановцу

 

1. август 2019. године
Предмет: ЈН бр. 51/19-Опрема за формирање система радио-веза (мобилне и ручне радио станице, антене, репетитори, каблови) за Штаб и СОТ-ОиО

 
 

23. јул 2019. године
Предмет: ЈН бр. 12/2019-Набавка и монтажа опреме за обраду, припрему, спремање, сервисирање и транспорт хране за школску кухињу у ОШ “Момчило Настасијевић” у Горњем Милановцу

 

19. јул 2019. године
Предмет: ЈН бр. 47/2019-Набавка и уградња опреме за климатизацију простора зграде окружног начелства у Горњем Милановцу

 
 
 

16. јул 2019. године
Предмет: ЈН бр. 11/2019-Реконструкција уличне расвете у циљу побољшања енергетске ефикасности

 
 
 

8. јул 2019. године
Предмет: ЈН бр. 41/2019-Осигурање имовине, возила и запослених у Општинској управи Горњи Милановац

 
 

27. јун 2019. године
Предмет: ЈН бр. 10/2019-Извођење радова на асфалтирању локалних и некатегорисаних путева на територији општине Горњи Милановац

 

26. јун 2019. године
Предмет: ЈН бр. 40/2019-Набавка услуге координатора за безбедност и здравље на раду у фази израде пројекта и координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења грађевинских радова за градилишта на којима је инвеститор Општина Горњи Милановац

 
 
 
 
 

17. мај 2019. године
Предмет: ЈН бр. 7/19-Извођење радова на рехабилитацији и изградњи улица на територији општине Горњи Милановац

 

17. мај 2019. године
Предмет: ЈН бр. 6/19-Извођење радова на рехабилитацији локалних путева на територији општине Горњи Милановац

 

25. април 2019. године
Предмет: ЈН бр. 35/2019-Испитивање воде у сеоским водоводима

 

25. април 2019. године
Предмет: ЈН бр. 33/2019-Набавка хране и пића за посетиоце пољопривредног сајма

 

25. април 2019. године
Предмет: ЈН бр. 34/19-Храна и пиће (сендвичи и сокови) за потребе манифестације „Еко квиза“

 

17. април 2019. године
Предмет: ЈН бр. 36/2019-Израда пројектне документације за изградњу фекалне канализације – крак 3 на потезу улице Драгише Николића у Горњем Милановцу

 

12. април 2019. године
Предмет: ЈН бр. 5/2019-Одржавње програма за локалну пореску администацију

 

11. април 2019. године
Предмет: ЈН бр. 26/2019-Уподобљавање пројектне документације за улицу Вука Караџића у Горњем Милановцу

 

10. април 2019. године
Предмет: ЈН бр. 4/19-Набавка и уградња опреме за видео надзор за потребе Спомен парка ''Брдо мира''

 
 

9. април 2019. године
Предмет: ЈН бр. 4/2019-Угоститељске услуге

 
 

4. април 2019. године
Предмет: ЈН бр. 7/2019-Услуге сместаја гостију

 
 

29. март 2019. године
Предмет: ЈН бр. 20/2019-Израда елабората за водоводни систем Брезна – извориште ''Велики Шибан''

 

28. март 2019. године
Предмет: ЈН бр. 31/2019-Одрзавање програма за писарницу

 

26. март 2019. године
Предмет: ЈН бр. 28/2019-Набавка софтвера за финансије и буџетско рачуноводство

 

25. март 2019. године
Предмет: ЈН бр. 27/2019-Текуће поправке и одржавање општинског стамбеног објекта у јавној својини у ул.Петра Бојовића

 

22. март 2019. године
Предмет: ЈН бр. 6/19-Услуге кетеринга за потребе кабинета Председника општине

 
 
 

18. март 2019. године
Предмет: ЈН бр. 25/2019-Набавка материјала за одржавање акције „Чишћење града“

 

12. март 2019. године
Предмет: ЈН бр. 21/2019-Набавка софтвера за информатичку службу - обнова антивирус лиценци

 

6. март 2019. године
Предмет: ЈН бр. 3/19-Одржавање програма за потребе одељења за друштвене делатности и месних заједница

 

5. март 2019. године
Предмет: ЈН бр. 19/2019-Текуће поправке и одржавање општинског стамбеног објекта у јавној својини у ул.Петра Бојовића

 
 
 

26. фебруар 2019. године
Предмет: ЈН бр. 18/2019-Услуге брзе поште

 

22. фебруар 2019. године
Предмет: ЈН бр. 2/2019-Услуга физичке заштите, противпажарне заштите и спровођење мера заштите у ванредним ситуацијама у објектима Општине Горњи Милановац

 
 

20. фебруар 2019. године
Предмет: ЈН бр. 15/2019-Сервис и одрзавање старих слузбених возила

 
 
 
 

29. јануар 2019. године
Предмет: ЈН бр. 3/2019-Објављивање огласа у штампаном медију – локални лист

 
 

29. јануар 2019. године
Предмет: ЈН бр. 2/19-Набавка репрезентације за потребе кабинета Председника општине

 
 
 

17. јануар 2019. године
Предмет: ЈН бр. 9/2019-Набавка услуге координатора за безбедност и здравље на раду у фази израде пројекта и координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења грађевинских радова за градилишта на којима је инвеститор Општина Горњи Милановац

 
 

15. јануар 2019. године
Предмет: ЈН бр. 1/2019-Помоћ у кући старим лицима на територији општине Горњи Милановац

 
 

15. јануар 2019. године
Предмет: ЈН бр. 7/2019-Стручни надзор над извођењем радова на енергетској санацији и адаптацији ОШ „Момчило Настасијевић“ ул Лоле Рибара 3 у Горњем Милановцу

 

15. јануар 2019. године
Предмет: ЈН бр. 4/2019-Текуће поправке и одржавање на општинском стамбеном објекту у јавној својини у Горњем Милановцу

 
 

15. јануар 2019. године
Предмет: ЈН бр. 6/19-Стручни надзор над извођењем радова на адаптацији и опремању простора подрума и приземља пословног објекта у улици Рајићева 48 у Горњем Милановцу

 

28. децембар 2018. године
Предмет: ЈН бр. 24/2018-Извођење грађевинских радова на енергетској санацији објеката у оквиру комплекса Опште болнице и енергетској санацији медицине рада у оквиру објекта Центра за мајку и дете у Горњем Милановцу

 

17. децембар 2018. године
Предмет: ЈН бр. 23/2018-Извођење радова на Енергетској санацији и адаптацији ОШ “Момчило Настасијевић” , ул.Лоле Рибара број 3 у Горњем Милановцу

 

12. децембар 2018. године
Предмет: ЈН бр. 79/18-Уклањање и транспорт угинулих живозиња- превоз, прерада и уништавање отпадака животињског порекла и угинулих животиња – СПЖП-а

 

7. децембар 2018. године
Предмет: ЈН бр. 22/18-Извођење радова на асфалтирању некатегорисаног пута у МЗ Доњи Бранетићи- Дом-Јасик-први крак

 
 

6. децембар 2018. године
Предмет: ЈН бр. 14/18-Услуге кетеринга за потребе кабинета Председника општине

 
 
 
 

22. новембар 2018. године
Предмет: ЈН бр. 74/18-Набавка административног материјала - коверте по ЗУП-у

 

21. новембар 2018. године
Предмет: ЈН бр. 76/2018-Извођење грађевинско-занатских радова на објектима Општинске управе

 

19. новембар 2018. године
Предмет: ЈН бр. 75/18-Пројекат фекалне канализaције са пречистачем за насељено место Таково општина Горњи Милановац

 

14. новембар 2018. године
Предмет: ЈН бр. 19/2018-Адаптација и опремање простора подрума и приземља пословног објекта у улици Рајићева 48 у Горњем Милановцу

 

9. новембар 2018. године
Предмет: ЈН бр. 21/2018-Израда техничке документације за реконструкцију објеката у оквиру комплекса Опште болнице у Горњем Милановцу

 
 
 
 
 

24. октобар 2018. године
Предмет: ЈН бр. 18/2018-Извођење грађевинских радова на уређењу Ивичког потока и потока Парац на територији општине Горњи Милановац

 

24. октобар 2018. године
Предмет: ЈН бр. 70/2018-Уклањање и транспорт угинулих живозиња- превоз, прерада и уништавање отпадака животињског порекла и угинулих животиња – СПЖП-а

 

18. октобар 2018. године
Предмет: ЈН бр. 17/18-Извођење радова на асфалтирању некатегорисаног пута у МЗ Доњи Бранетићи- Дом-Јасик-први крак

 
 

16. октобар 2018. године
Предмет: ЈН бр. 11/18-Услуга кетеринга за потребе кабинета Председника општине

 

11. октобар 2018. године
Предмет: ЈН бр. 65/2018-Набавка материјала за превозна средства – зимске гуме

 

10. октобар 2018. године
Предмет: ЈН бр. 68/2018-ИЗРАДА ГЕОМЕХАНИЧКОГ ЕЛАБОРАТА ЗА ГРАДСКУ КОТЛАРНИЦУ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ УЛИЦИ

 

10. октобар 2018. године
Предмет: ЈН бр. 67/2018-Израда техничке документације за енергетску санацију и адаптацију ОШ Момчило Настасијевић у Горњем Милановцу

 
 
 

9. октобар 2018. године
Предмет: ЈН бр. 63/2018-Реконструкција-поправка армирано бетонског моста у Луњевици

 
 

24. септембар 2018. године
Предмет: ЈН бр. 62/18-Израда геомеханичког елабората за улицу Николе Луњевице

 

24. септембар 2018. године
Предмет: ЈН бр. 60/2018-Израда геомеханичког елабората за градску котлерницу у Железничкој улици

 
 

13. септембар 2018. године
Предмет: ЈН бр. 59/2018-Извођење грађевинско-занатских радова на објектима Месних канцеларија у Угриновцима и Враћевшници

 
 

10. септембар 2018. године
Предмет: ЈН бр. 15/2018- Извођење радова на путевима и улица на територији општине Горњи Милановац

 

7. септембар 2018. године
Предмет: ЈН бр. 56/2018-Набавка кречног материјала за потребе калцификације пољопривреног земљишта

 
 

6. септембар 2018. године
Предмет: ЈН бр. 57/2018-Израда пројектне документације за улицу Мише Лазића

 
 
 
 

28. август 2018. године
Предмет: ЈН бр. 14/2018-Извођење радова на асфалтирању локалних и некатегорисаних на територији општине Горњи Милановац

 
 

20. август 2018. године
Предмет: ЈН бр. 52/18-Oрганизација кухиње за ученике који имају бесплатну исхрану

 
 
 
 

2. август 2018. године
Предмет: ЈН бр. 50/18-Пројекат фекалне канализације са пречистачем за насељено место Таково општина Горњи Милановац

 
 

25. јул 2018. године
Предмет: ЈН бр. 47/18-Санација и адаптација Музеја рудничко таковског краја у Горњем Милановцу

 

25. јул 2018. године
Предмет: ЈН бр. 48/18-Набавка и инсталација опреме за реализацију филмских пројекција у 3Д формату за потребе Дома културе у Горњем Милановцу

 

16. јул 2018. године
Предмет: ЈН бр. 12/2018-Радови на асфалтирању некатегорисаних путева на територији општине Горњи Милановац

 
 

12. јул 2018. године
Предмет: ЈН бр. 46/18-Помоћ у кући старим лицима на територији општине Горњи Милановац

 
 

6. јул 2018. године
Предмет: ЈН бр. 44/18-Осигурање имовине, возила и запослених у Општинској управи

 

5. јул 2018. године
Предмет: ЈН бр. 10/18-Реконструкција уличне расвете у циљу рационализације потрошње електричне енергије

 
 
 

21. јун 2018. године
Предмет: ЈН бр. 41/18-Услуга мобилне телефоније

 

18. јун 2018. године
Предмет: ЈН бр. 40/18-Набавка софтвера за информатичку службу CAD софтвер

 

8. јун 2018. године
Предмет: ЈН бр. 9/18-Рехабилитација коловоза у улици Милоша Великог

 

8. јун 2018. године
Предмет: ЈН бр. 38/18-Технички пријем простора хитне помоћи Дома здравља

 

4. јун 2018. године
Предмет: ЈН бр. 39/18-Извођење радова на модернизацији светлосне семафорске сигнализације у Горњем Милановцу – II фаза

 

31. maj 2018. године
Предмет: ЈН бр. 8/18-Радови на асфалтирању некатегорисаних путева на територији општине Горњи Милановац

 

16. мај 2018. године
Предмет: ЈН бр. 7/2018 Извођење радова на асфалтирању локалних путева на територији општине Горњи Милановац

 
 

9. мај 2018. године
Предмет: ЈН бр. 6/2018 Извођење радова на асфалтирању некатегорисаних путева на територији општине Горњи Милановац

 

30. април 2018. године
Предмет: ЈН бр. 36/2018 Набавка хране и пића за посетиоце пољопривредног сајма

 
 

27. април 2018. године
Предмет: ЈН бр. 34/2018 Израда техничке документације за озакоњење објекта у оквиру комплекса Опште болнице у Горњем Милановцу: објекта Интерног одељења, објекта Хирургије, објекта Грудног одељења, објекта Кабинета за плућне болести, објекта Портирнице и објекта за медицински отпад

 
 

24. април 2018. године
Предмет: ЈН бр. 5/2018 Рехабилитација коловоза у улици Милоша Великог

 
 
 
 
 
 

3. април 2018. године
Предмет: ЈН бр. 32/2018 Услуге вршења стручног надзора на улицама, локалним и некатегорисаним путевима на територији општине Горњи Милановац

 

28. март 2018. године
Предмет: ЈН бр. 30/2018 Израда елабората и одређивање зоне санитарне заштите изворишта водоснабдевања за водоводни систем Горњи Бањани

 
 

20. март 2018. године
Предмет: ЈН бр. 7/2018 Услуге кетеринга за потребе кабинета председника општине

 

14. март 2018. године
Предмет: ЈН бр. 27/2018 Набавка материјала за одржавање акције „Чишћење града“

 
 
 

2. март 2018. године
Предмет: ЈН бр. 6/2018 Набавка репрезентације за потребе кабинета Председника општине

 

26. фебруар 2018. године
Предмет: ЈН бр. 24/2018 Извођење радова на модернизацији светлосне семафорске сигнализације у Горњем Милановцу

 
 
 

26. фебруар 2018. године
Предмет: ЈН бр. 21/2018 Набавка канцеларијског материјала за потребе ОШ „Момчило Настасијевић“

 

22. фебруар 2018. године
Предмет: ЈН бр. 14/2018 ОРГАНИЗАЦИЈА КУХИЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ИМАЈУ БЕСПЛАТНУ ИСХРАНУ

 
 
 

22. фебруар 2018. године
Предмет: ЈН бр. 19/2018 Израда елабората и одређивање зоне санитарне заштите изворишта водоснабдевања за водоводни систем Горњи Бањани

 

9. фебруар 2018. године
Предмет: ЈН бр. 2/2018 Одржавање програма за потребе одељења за друштвене делатности и месних заједница

 

9. фебруар 2018. године
Предмет: ЈН бр. 8/2018 Одржавање програма за локалну пореску администрацију

 
 
 

7. фебруар 2018. године
Предмет: ЈН бр. 5/2018 Набавка репрезентације за потребе кабинета Председника општине

 

6. фебруар 2018. године
Предмет: ЈН бр. 1/2018 Набавка електричне енергије за јавну расвету

 

2. фебруар 2018. године
Предмет: ЈН бр. 2/2018 Услуга физичке заштите, противпажарне заштите и спровођење мера заштите у ванредним ситуацијама у објектима Општине Горњи Милановац

 
 
 
 

26. јануар 2018. године
Предмет: ЈН бр. 12/2018 Израда елабората и одређивање зоне санитарне заштите изворишта водоснабдевања за водоводни систем Горњи Бањани

 
 

26. јануар 2018. године
Предмет: ЈН бр. 11/2018 Набавка средстава за одржавање хигијене

 
 

23. јануар 2018. године
Предмет: ЈН бр. 1/2018 Набавка репрезентације за потребе кабинета Председника општине

 
 

22. јануар 2018. године
Предмет: ЈН бр. 1/2018 Објављивање огласа у штампаном медију (локални лист)

 

22. јануар 2018. године
Предмет: ЈН бр. 3/2018 УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ У ОБЈЕКТУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 

22. јануар 2018. године
Предмет: ЈН бр. 9/2018 Набавка канцеларијског материјала

 
 

17. јануар 2018. године
Предмет: ЈН бр. 1/2018 Угоститељске услуге у објекту општинске управе

 
 
 

26. децембар 2017. године
Предмет: ЈН бр. 63/2017 Уклањање и транспорт угинулих животиња- превоз, прерада и уништавање отпадака животињског порекла и угинулих животиња – СПЖП-а

 
 

6. децембар 2017. године
Предмет: ЈН бр. 29/2017 Извођење додатних радова на изградњи Улице наредника Петровића - друга фаза

 
 

1. децембар 2017. године
Предмет: ЈН бр. 60/2017 Израда пројектне документације за Улицу Јована Цвијића

 
 

24. новембар 2017. године
Предмет: ЈН бр. 58/2017 Помоћ у кући старим лицима на територији општине Горњи Милановац

 
 
 
 
 
 

19. октобар 2017. године
Предмет: ЈН бр. 56/2017 Израда пројекта за уређење јавне комуналне инфраструктуре у Улици Николе Луњевице

 
 
 

13. октобар 2017. године
Предмет: ЈН бр. 24/2017 Одржавање програма за потребе одељења за друштвене делатности и месних заједница

 
 

6. октобар 2017. године
Предмет: ЈН бр. 42/2017 Израда идејног пројекта за извођење радова на ојачању коловозне конструкције локалног пута у месној заједници Гојна Гора на деоници од Чоловића до Каменице општине Горњи Милановац

 
 

4. октобар 2017. године
Предмет: ЈН бр. 50/2017 Текуће поправке и одржавање противградних станица

 

3. октобар 2017. године
Предмет: ЈН бр. 48/2017 Услуге вршења стручног надзора на некатегорисаним и локалним путевима на територији општине Горњи Милановац

 

26. септембар 2017. године
Предмет: ЈН бр. 23/2017 Радови на асфалтирању некатегорисаних путева на територији општине Горњи Милановац

 
 
 

14. септембар 2017. године
Предмет: ЈН бр. 46/2017 Текуће поправке и одржавање противградних станица

 

13. септембар 2017. године
Предмет: ЈН бр. 2/2017 Услуге послуживања пића за потребе Скупштине општине

 

7. септембар 2017. године
Предмет: ЈН бр. 1/2017 Угоститељске услуге за потребе Скупштине општине

 

6. септембар 2017. године
Предмет: ЈН бр. 17/2017 Извођење радова на изградњи водовода у Брђанима

 

6. септембар 2017. године
Предмет: ЈН бр. 20/2017 Извођење радова на асфалтирању локалног пута у Месној заједници Липовац општина Горњи Милановац

 

6. септембар 2017. године
Предмет: ЈН бр. 19/2017 Извођење радова на асфалтирању некатегорисаног пута у Месној заједници Шилопај општина Горњи Милановац

 

6. септембар 2017. године
Предмет: ЈН бр. 21/2017 Извођење радова на асфалтирању локалног пута у Месној заједници Гојна Гора од Чоловића до Каменице општина Горњи Милановац

 

30. август 2017. године
Предмет: ЈН бр. 8/2017 Услуге послуживања пића за потребе кабинета председника општине

 

29. август 2017. године
Предмет: ЈН бр. 44/2017 Извођење радова на текућем одржавању објекта Месне канцеларије у Угриновцима

 
 
 
 

23. август 2017. године
Предмет: ЈН бр. 40/2017 Вршење стручног надзора хоризонтална и вертикална сигнализација

 

23. август 2017. године
Предмет: ЈН бр. 15/2017 Изградња фекалне канализације у индустријској зони "Миловановића Чаир 2. фаза" у Горњем Милановцу

 

23. август 2017. године
Предмет: ЈН бр. 9/2017 Услуга кетеринга за потребе Кабинета председника општине

 
 
 
 
 

7. август 2017. године
Предмет: ЈН бр. 37/2017 Вршење стручног надзора – хоризонтална и вертикална сигнализација

 

31. јул 2017. године
Предмет: ЈН бр. 36/2017 Извођење радова на текућем одржавању објекта месне канцеларије у Угриновцима

 
 
 
 
 

17. јул 2017. године
Предмет: ЈН бр. 11/2017 Извођење радова на асфалтирању некатегорисаних путева на територији општине Горњи Милановац

 

17. јул 2017. године
Предмет: ЈН бр. 12/2017 Превоз ученика основних школа за школску 2017/18

 

12. јул 2017. године
Предмет: ЈН бр. 34/2017 Извођење радова на текућем одржавању објекта месне канцеларије у Угриновцима

 

12. јул 2017. године
Предмет: ЈН бр. 29/2017 Одржавање софтвера за локалну пореску администрацију

 

11. јул 2017. године
Предмет: ЈН бр. 33/2017 Поправка крова на згради Општинске управе у улици Тихомира Матијевића бр.4 са молерским радовима

 

11. јул 2017. године
Предмет: ЈН бр. 25/2017 Технички преглед изведених радова на дограђеном анексу ПУ“Сунце“

 
 

6. јул 2017. године
Предмет: ЈН бр. 27/2017 Осигурање имовине, опреме и запослених у Општинској управи Горњи Милановац

 
 

30. јун 2017. године
Предмет: ЈН бр. 31/2017 Набавка потрошног материјала за штампаче

 

28. јун 2017. године
Предмет набавке: набавка опреме за јавну безбедност - видео надзор

 
 

22. јун 2017. године
Предмет: ЈН бр. 28/2017 Извођење радова на текућем одржавању објекта МК у Угриновцима

 

15. јун 2017. године
Предмет: ЈН бр. 10/2017 Извођење радова на асфалтирању локалних путева на територији општине Горњи Милановац

 

7. јун 2017. године
Предмет: ЈН бр. 26/2017 Помоћ у кући старим лицима на територији општине Горњи Милановац

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. март 2017. године
Предмет: ЈН бр. 19/2017 Мерење квалитета ваздуха, воде и одређивање нивоа буке

 
 
 
 

3. март 2017. године
Предмет: ЈН бр. 1/2017 Набавка службених возила

 
 
 

28. фебруар 2017. године
Предмет: ЈН бр. 14/2017 Набавка материјала за одржавање акције „Цишћење града“

 
 

28. фебруар 2017. године
Предмет: ЈН бр. 3/2017 Средства за репрезентацију за потребе кабинета председника општине

 

23. фебруар 2017. године
Предмет: ЈН бр. 12/2017 Уклањање и транспорт угинулих животиња- превоз,прерада и уништавање отпадака животињског порекла и угинулих животиња – СПЖП-а

 

23. фебруар 2017. године
Предмет: ЈН бр. 15/2017 Помоћ у кући старим лицима на територији општине Горњи Милановац

 
 
 
 
 

3. фебруар 2017. године
Предмет: ЈН бр. 2/2017 Услуге кетеринга за потребе кабинета Председника општине

 
 
 
 
 
 

16. јануар 2017. године
Предмет: ЈН бр. 4/2017 - Електрична енергија за потребе објеката Општинске управе

 
 
 

23. децембар 2016. године
Предмет: ЈН бр. 10/2016 - Организација смештаја поводом одржавања турнира

 
 
 
 

13. децембар 2016. године
Предмет: ЈН бр. 17/2016 - Извођење радова на реконструкцији и адаптацији простора који се претвара у службу хитне помоћи Дома здравља - Горњи Милановцу

 

13. децембар 2016. године
Предмет: ЈН бр. 14/2016 - Извођење радова на адаптацији објекта школске зграде у Горњем Милановцу, Војводе Живојина Мишића бр.13

 
 
 
 
 
 
 

13. октобар 2016. године
Предмет: ЈН бр. 32/2016 - Израда идејног решења за комунално опремање нове индустријске зоне "Срчаник" у Клатичеву

 
 

11. октобар 2016. године
Предмет: ЈН бр. 29/2016 - Набавка софтвера за финансије и локалну пореску администрацију са антивирус заштитом

 

11. октобар 2016. године
Предмет: ЈН бр. 28/2016 - Превоз, прерада и уништавање отпадака животињског порекла и угинулих животиња – СПЖП-а

 
 
 
 
 
 

28. јул 2016. године
Предмет: ЈН бр. 23/2016 - Превоз, прерада и уништавање отпадака животињског порекла и угинулих животиња – СПЖПа

 
 

12. јул 2016. године
Предмет: ЈН бр. 10/2016 - Извођење додатних радова на доградњи анекса ПУ "Сунце" у Горњем
Милановцу

 
 
 
 
 

25. април 2016. године
Предмет: ЈН бр. 9/2016 – Извођење додатних радова на првој фази система сценске технологије Дома културе у Горњем Милановцу – трећа фаза

 
 

19. април 2016. године
Предмет: ЈН бр. 19 - Израда пројекта уређења стазе и паркинг простора у Горњем Милановцу

 

19. април 2016. године
Предмет: ЈН бр. 7/16 ПП - Извођење додатних грађевинско-занатских и инсталатерских радова на објекту Дома културе у Горњем Милановцу – трећа фаза

 

02. април 2016. године
Предмет: ЈН бр. 18 – Набавка канцеларијског материјала за потребе изборне комисије

 
 
 
 
 

15. март 2016. године
Предмет: ЈН бр. 16/2016 - Набавка материјала за одржавање акције "Чишћење града"

 

04. март 2016. године
Предмет: ЈН бр. 6/2016 - Извођење додатних грађевинско-занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

19. фебруар 2016. године
Предмет: ЈНМВ бр. 14/2016 - Набавка средстава за одржавање хигијене

 
 

10. фебруар 2016. године
Предмет: ЈНМВ бр. 3/2016 - Средства за репрезентацију за потребе Кабинета Председника општине

 
 
 

03. фебруар 2016. године
Предмет: ЈН бр. 7/2016 - Набавка фјузера, бубња и короне за копир машину

 

01. фебруар 2016. године
Предмет: ЈН бр. 5/2016 ПП - Одржавање програма за потребе одељења за друштвене делатности, дела финансија и месних заједница

 
 
 
 

29. јануар 2016. године
Предмет: ЈН бр. 13/2016 - Одржавање програма за писарницу и матичну службу

 

28. јануар 2016. године
Предмет: ЈН бр. 9/2016 - Услуге брзе поште

 
 

27. јануар 2016. године
Предмет: ЈН бр. 6/2016 - Мерење квалитета ваздуха, воде о одређивање нивоа буке

 
 
 

21. јануар 2016. године
Предмет: ЈН бр. 1/2016 - Услуге кетеринга за потребе Кабинета Председника општине

 
 
 
 
 

02. децембар 2015. године
Предмет: ЈН бр. 15/2015 ПП - Извођење додатних грађевинско-занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

02. децембар 2015. године
Предмет: ЈН бр. 16/2015 - Додатни радови на извођењу грађевинско–занатских радова са инсталацијама на објекту ОШ у Семедражи – II фаза

 
 
 

23. новембар 2015. године
Предмет: ЈНМВ бр. 53/2015 - Израда главног пројекта за доградњу објекта дечије установе "Сунце" у Горњем Милановцу

 

20. новембар 2015. године
Предмет: ЈН бр. 15/2015 - Набавка и постављање опреме за обавештавање и узбуњивање насеља у општини Горњи Милановац

 

19. новембар 2015. године
Предмет: ЈНМВ бр. 52/2015 - Израда пројекта реконструкције и адаптације простора који се претвара у службу хитне помоћи при Дому здравља

 
 
 
 

28. октобар 2015. године
Предмет: ЈНМВ бр. 48/2015 – Технички преглед изграђеног објекта ОШ у Семедражи

 

23. октобар 2015. године
Предмет: ЈНМВ бр. 47/2015 – Стручни надзор над извођењем грађевинско занатских и инсталатерских радова са првом фазом сценске механике

 

22. октобар 2015. године
Предмет: ЈНМВ бр. 50/2015 – Израда елабората о зонама санитарне заштите изворишта са елаборатом о резервама подземних вода за водоводни подсистем "Рајац"

 
 

05. октобар 2015. године
Предмет: ЈНМВ бр. 46/2015 – Набавка рачунарске опреме за потребе Општинске управе

 
 

21. септембар 2015. године
Предмет: ЈНМВ бр. 44/2015 - Рушење објеката шесте категорије оштећених у поплавама

 

09. септембар 2015. године
Предмет: ЈН бр. 43/2015 – Рушење бесправно саграђених објеката

 

31. aвгуст 2015. године
Предмет: ЈНМВ бр. 40/2015 – Изградња дела улице Вука Караџића

 

28. aвгуст 2015. године
Предмет: ЈНМВ бр. 42/2015 – Реализација пројекта парцелације и препарцелације корита реке Деспотовице са геодетским обележавањем

 
 

27. aвгуст 2015. године
Предмет: ЈН бр. 39/2015 – Изградња септичке јаме са израдом дренаже око зграде Музеја у Такову

 

27. aвгуст 2015. године
Предмет: ЈН бр. 38/2015 – Изградња септичке јаме при ОШ у Семедражи

 
 

26. aвгуст 2015. године
Предмет: ЈН бр. 8/2015 – Извођење грађевинско занатских и инсталатерских радова са првом фазом система сценске технологије на објекту Дома културе у Горњем Милановцу

 
 
 

11. aвгуст 2015. године
Предмет: ЈН бр. 11/2015 – Набавка лектире за ђаке прваке

 

10. aвгуст 2015. године
Предмет: ЈН бр. 36/2015 - Радови на санацији и адаптацији месне канцеларије у Калиманићима - поновљени поступак II

 

07. aвгуст 2015. године
Предмет: ЈН бр. 10/2015 - Услуга превоза ученика основних школа на територији општине Горњи Милановац по календару образовно – васпитног рада за школску 2015/2016 годину

 

04. aвгуст 2015. године
Предмет: ЈНМВ ОУ бр. 34/2015 - Изградња септичке јаме са израдом дренаже око зграде Музеја у Такову

 

03. aвгуст 2015. године
Предмет: ЈНМВ бр. 27/2015 - Рушење објеката шесте категорије оштећених у поплавама

 

30. јул 2015. године
Предмет: ЈНМВ бр. 33/2015- Набавка и превоз кречног материјала за калцификацију земљишта

 

27. јул 2015. године
Предмет: ЈНМВ бр.12/2015 – Набавка опреме за гашење пожара

 

23. јул 2015. године
Предмет: ЈНМВ бр. 32/15 ОУ - Мерење квалитета ваздуха, воде и одређивање нивоа буке – наставак активности

 

22. јул 2015. године
Предмет: ЈНМВ бр. 31/15 ОУ - Израда урбанистичког пројекта за доградњу објекта дечје установе "Сунце" у улици Вука Караџића у Горњем Милановцу

 

20. јул 2015. године
Предмет: ЈН бр. 07/15 ОП - Уређење Брда мира – II фаза

 

13. јул 2015. године
Предмет: ЈН бр. 30/2015 - Радови на санацији и адаптацији месне канцеларије у Калиманићима - поновљени поступак

 
 

01. јул 2015. године
Предмет: ЈН бр. 29/2015 - Мерење квалитета ваздуха, воде и одређивање нивоа буке – наставак активности

 

30. јун 2015. године
Предмет: ЈН бр. 28/2015 - Радови на санацији и адаптацији месне канцеларије у Калиманићима

 

30. јун 2015. године
Предмет: ЈН бр. 26/2015 - Набавка путничког возила за потребе Полицијске станице у Горњем Милановцу

 

26. јун 2015. године
Предмет: ЈН бр. 24/2015 - Изградња септичке јаме са израдом дренаже око зграде Музеја у Такову

 

25. јун 2015. године
Предмет: ЈН бр. 6/2015 - Извођење грађевинско–занатских радова са инсталацијама на објекту ОШ у Семедражи – II фаза

 

24. јун 2015. године
Предмет: ЈН бр. 25/2015 - Санација оштећених коловозних површина са израдом рампи око Дома здравља

 

10. јун 2015. године
Предмет: ЈН бр. 10/2015 - Набавка књига за награђивање ученика у школској 2014/2015

 

20. мај 2015. године
Предмет: ЈН ОУ бр. 23/2015 - Набавка рачунарске опреме

 

20. мај 2015. године
Предмет ЈН ОУ 22/14: Извођење грађевинско-занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

08. мај 2015. године
Предмет ЈН 4/2015: Извођење додатних радова на адаптацији и реконструкцији дома културе у Горњем Милановцу – прва фаза

 
 

09. април 2015. године
Предмет: ЈН ОУ бр. 22/2015 - Радови на постављању кишне канализације при Дому здравља

 
 

01. април 2015. године
Предмет: ЈН ОУ бр. 19/2015 - Санација тротоара у улици Хероја Дражевића

 

01. април 2015. године
Предмет: ЈН ПО бр. 9/2015 - Организација и програм за Дан општине

 

12. март 2015. године
Предмет: ЈН ОУ бр. 16/2015 - Набавка и постављање инфо табли на територији општине Горњи Милановац

 

10. март 2015. године
Предмет: ЈН ОУ бр. 18/2015 - Уређење зелених површина на територији општине Горњи Милановац

 

09. март 2015. године
Предмет: ЈН ПО бр. 8/15 - Средства за репрезентацију за потребе кабинета Председника општине

 

06. март 2015. године
Предмет: ЈН ПО бр. 7/15 - Набавка мобилијара и опреме

 

05. март 2015. године
Предмет: ЈН ПО бр. 6/15 - Организација ручка поводом Дана општине

 

03. март 2015. године
Предмет: ЈН ОУ бр. 17/2015 - Набавка материјала за одржавање акције "Чишћење града"

 

26. фебруар 2015. године
Предмет: ЈН ОУ бр. 15/2015 - Набавка и испорука противградних ракета

 

23. фебруар 2015. године
Предмет: ЈН ОУ бр. 14/2015 - Набавка потрошног материјала (тонера, кетриџа и рибона) за штампаче за потребе Општинске управе - Допуна и рециклажа (ремонт) тонера

 

13. фебруар 2015. године
Предмет: ЈН ОУ бр. 13/2015 - Материјал за службена возила

 
 

12. фебруар 2015. године
Предмет: ЈН бр. 1/2015 - Угоститељске услуге поводом Дана општине

 
 

02. фебруар 2015. године
Предмет: ЈН ПО бр. 4/15 - Угоститељске услуге за потребе Председника општине


Обавештење о закљученом уговору (24. фебруар 2015. године)
 

02. фебруар 2015. године
Предмет: Изградња школе у Семедражи – I фаза

 

31. јануар 2015. године
Предмет: ЈН бр. 2/2015 ПП - Одржавање програма за Пореско одељење

 
 

30. јануар 2015. године
Предмет: ЈН ОУ бр. 4/2015 - Набавка потрошног материјала (тонера, кетриџа, рибона) за штампаче за потребе Општинске управе

 
 

29. јануар 2015. године
Предмет: ЈН ОУ бр. 10/2015 - Адаптација мокрог чвора у Музеју у Такову

 

26. јануар 2015. године
Предмет: ЈН ОУ бр. 9/2015 - Набавка средстава за одржавање хигијене за потребе Општинске управе

 
 

23. јануар 2015. године
Предмет: ЈН ПО бр. 3/15 - Услуге кетеринга за потребе кабинета Председника општине

 

23. јануар 2015. године
Предмет: ЈН ПО бр. 2/15 - Адаптација објеката у знаменитом месту "Таковски грм" у Такову

 

22. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

22. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

21. јануар 2015. године
Предмет: ЈН ОУ бр. 6/2015 - Мерење квалитета ваздуха, воде и одређивање нивоа буке

 

20. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

20. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

20. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

19. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

19. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 
 
 

16. јануар 2015. године
Предмет: ЈН бр. 3/2015 - Сервис и одржавање службених возила са резервним деловима

 
 

16. јануар 2015. године
Предмет: ЈН бр. 1/2015 - Набавка канцеларијског материјала

 

16. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

16. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

16. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

16. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

16. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

16. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

16. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

15. јануар 2015. године
Хумано уклањање паса луталица на територији општине Горњи Милановац

 

15. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

15. јануар 2015. године
Закуп локала за ликовну галерију

 

15. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

14. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

14. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

14. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

11. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 
 

09. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

09. јануар 2015. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 


Ћир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!