opstina gornji milanovac

Канцеларија за пољопривредуШеф Канцеларије за пољопривреду
___________________ , ____________________
е-маил: _________________
тел: 032/515-00__Канцеларија за пољопривреду обавља послове Општинске управе који се односе на:

 • * израду предлога пројеката и програма у области пољопривреде, посебно израде пољопривредне основе и годишњих програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта, општих и оперативних планова одбране од поплава и ерозија;

 • * пружа стручну помоћ физичким лицима при регистрацији пољопривредних газдинстава; и остваривању права на субвенције;

 • * решава по захтевима за промену намене пољопривредног земљишта;

 • * издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте и радове у складу са овлашћенима општине;

 • * прати конкурсе, програме, пројекте из области пољопривреде;

 • * припрема програм субвенционисања пољопривредне производње у сарадњи са Одбором за пољопривреду и село;

 • * врши послове на обезбеђивању противградне заштите из надлежности општине; припрема нацрте одлука и других аката из области пољопривреде;

 • * припрема планове и програме унапређења развоја појединих области пољопривреде;

 • * остварује сарадњу са пољопривредним удружењима;

 • * организује, самостално или у сарадњи са другим заинтересованим лицима стручне и образовне скупове;

 • * оснива информативно-документациону базу података од значаја за промовисање, деловање и развој пољопривреде и

 • * друге послове у складу са важећим прописима.Повратак на: Општинска управаЋир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!