opstina gornji milanovac

Kancelarija za zaštitu životne sredine / Obaveštenja


6. novembar 2018. godine

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA/OBJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

6. novembar 2018. godine

OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU DA ZA PROJEKAT NIJE POTREBNA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ''3 D METAL'' D. O. O.

 

6. novembar 2018. godine

OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU DA ZA PROJEKAT NIJE POTREBNA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ''HARIZMA PRO TEAM'' DOO Čačak

 

6. novembar 2018. godine

OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU DA ZA PROJEKAT NIJE POTREBNA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ''Tetra Pak Production''

 

12. oktobar 2018. godine

Poziv za javni uvid Predloga Plana upravljanja Spomenikom prirode „Ostrovica“ za period 2019-2028. godine

 

12. septembar 2018. godine

Izveštaj o korišćenju sredstava Budžetskog fonda zazaštitu životne sredine opštine Gornji Milanovac za 2017.godinu

 

9. avgust 2018. godine

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA/OBJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

10. jul 2018. godine

OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU O DAVANjU SAGLASNOSTI NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA

 

5. jun 2018. godine

Obaveštava se javnost da je podnet zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta/objekta: Projekat proširenja kapaciteta u pogonu za destilaciju organskih rastvarača u proizvodnoj hali koji se nalazi na na kp.br. 50054/1 KO Gornji Milanovac, na teritoriji opština Gornji Milanovac, na koju je data saglasnost 27.12.2010. godine rešenjem broj 4-06-501-137/10, koji je podneo nosilac projekta „Tetra Pak Production“ doo Beograd, proizvodni pogon Gornji Milanovac.

 

5. jun 2018. godine

Обавештава се јавност да је поднет захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Пројекта/објектa-постројења за производњу пластичне фолије и амбалаже који се налази на на кп.бр. 30766/1, 30769/1 и 30772 КО Горњи Милановац, на територији општина Горњи Милановац, на коју је дата сагласност 04.11.2010. године решењем број 4-07-501-94/10, који је поднео носилац пројекта Предузеће за производњу и промет ''ФОКА'' д. о. о. Горњи Милановац.

 

31. maj 2018. godine

Program korišćenja srestava budzetskog fonda za zaštitu životne sredine Opstine Gornji Milanovac

 

6. mart 2018. godine

Obaveštenje o donetom rešenju o izdavanju dozvole za transport neopasnog otpada na teritoriji opštine Gornji Milanovac

 

26. januar 2018. godine

Zahtev za izdavanje dozvole za transport neopasnog otpada

 


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!