opstina gornji milanovac

Kancelarija za zaštitu životne sredine / Obaveštenja


6. mart 2018. godine

Obaveštenje o donetom rešenju o izdavanju dozvole za transport neopasnog otpada na teritoriji opštine Gornji Milanovac

 

26. januar 2018. godine

Zahtev za izdavanje dozvole za transport neopasnog otpada

6. jul 2017. godine

Oglas za prikupljanje pismenih ponuda za pribavljanje u javnu svojinu opštine Gornji Milanovac gradskog građevinskog zemljišta na potesu „Ražanik“

 

20. april 2017. godine

Obaveštava se javnost da je ovaj organ doneo rešenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: RADIO - BAZNE STANICE na lokaciji ''KG 3355_01 CA Savinac’’, GSM900/UMTS2100/LTE800, mreže javnih mobilnih telekomunikacija, koja se planira na kp. br. 101 KO Šarani, opština Gornji Milanovac, zaveden pod brojem 4-08-501-635/2017, dana 16.03.2017. godine, koji je podneo nosilac projekta "VIP mobile'' d.o.o. Beograd, ul. Milutina Milankovića br. 1 ž, 11070 Novi Beograd tj. u njegovo ime na osnovu ovlašćenja broj V Ov. br. 335/09, ''Kodar inženjering'' d.o.o. ul. Autoput za Zagreb br. 41 i, 11077 Beograd.

 

20. april 2017. godine

Obaveštava se javnost da je ovaj organ doneo rešenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: RADIO - BAZNE STANICE na lokaciji ''KG 3354_01 CA Vrnčani’’, GSM900/UMTS2100/LTE800, mreže javnih mobilnih telekomunikacija, koja se planira na kp. br. 325/2 KO Vrnčani, opština Gornji Milanovac, zaveden pod brojem 4-08-501-637/2017, dana 16.03.2017. godine, koji je podneo nosilac projekta "VIP mobile'' d.o.o. Beograd, ul. Milutina Milankovića br. 1 ž, 11070 Novi Beograd tj. u njegovo ime na osnovu ovlašćenja broj V Ov. br. 335/09, ''Kodar inženjering'' d.o.o. ul. Autoput za Zagreb br. 41 i, 11077 Beograd.

 

20. april 2017. godine

Obaveštava se javnost da je ''Kodar inženjenjring'' d.o.o. ul. Autoput za Zagreb br. 41 i, 11077 Beograd, po ovlašćenju broj V Ov. br. 335/09 nosioca projekta "VIP mobile''d.o.o. Beograd, ul. Milutina Milankovića br. 1 ž, 11070 Novi Beograd, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: RADIO - BAZNE STANICE na lokaciji ''KG 3355_01 CA Savinac’’, GSM900/UMTS2100/LTE800, mreže javnih mobilnih telekomunikacija, koja se planira na kp. br. 101 KO Šarani, opština Gornji Milanovac, zaveden pod brojem 4-08-501-635/2017, dana 16.03.2017. godine.

 

28. april 2017. godine

Obaveštava se javnost da je ''Kodar inženjering'' d.o.o. ul. Autoput za Zagreb br. 41 i, 11077 Beograd, po ovlašćenju broj V Ov. br. 335/09 nosioca projekta "VIP mobile''d.o.o. Beograd, ul. Milutina Milankovića br. 1 ž, 11070 Novi Beograd, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: RADIO - BAZNE STANICE na lokaciji ''KG 3354_01 CA Vrnčani’’, GSM900/UMTS2100/LTE800, mreže javnih mobilnih telekomunikacija, koja se planira na kp. br. 325/2 KO Vrnčani, opština Gornji Milanovac, zaveden pod brojem 4-08-501-637/2017, dana 16.03.2017. godine.

 

28. mart 2017. godine

Обавештава се јавност да је ''Кодар инжењеринг'' д.о.о. ул. Аутопут за Загреб бр. 41 и, 11077 Београд, по овлашћењу број В Ов. бр. 335/09 носиоца пројекта "ВИП мобиле''д.о.о. Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 1 ж, 11070 Нови Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: РАДИО - БАЗНЕ СТАНИЦЕ на локацији ''КГ 3354_01 ЦА Врнчани’’, ГСМ900/УМТС2100/ЛТЕ800, мреже јавних мобилних телекомуникација, која се планира на кп. бр. 325/2 КО Врнчани, општина Горњи Милановац, заведен под бројем 4-08-501-637/2017, дана 16.03.2017. године

 

28. mart 2017. godine

Obaveštava se javnost da je ''Kodar inženjenjring'' d.o.o. ul. Autoput za Zagreb br. 41 i, 11077 Beograd, po ovlašćenju broj V Ov. br. 335/09 nosioca projekta "VIP mobile''d.o.o. Beograd, ul. Milutina Milankovića br. 1 ž, 11070 Novi Beograd, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: RADIO - BAZNE STANICE na lokaciji ''KG 3355_01 CA Savinac’’, GSM900/UMTS2100/LTE800, mreže javnih mobilnih telekomunikacija, koja se planira na kp. br. 101 KO Šarani, opština Gornji Milanovac, zaveden pod brojem 4-08-501-635/2017, dana 16.03.2017. godine.

 

28. februar 2017. godine

Obaveštava se javnost da je ovaj organ doneo rešenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: Projekat rekonstrukcije Spomen parka BRDO MIRA, koji se planira na katastarskim parcelama broj: 715, 720/1, 721/1 i 711/2 sve na KO Gornji Milanovac opština Gornji Milanovac, zaveden pod brojem 4-08-501-32/2017, dana 08.02.2017. godine, koji je podneo nosilac projekta: OPŠTINA GORNjI MILANOVAC, Ul. Takovska br. 2, 32300 Gornji Milanovac.

 

28. februar 2017. godine

Obaveštava se javnost da je ovaj organ doneo rešenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: Kišna kanalizacija u ulici Karađorđevoj (od ulice Vojvode Milana do ulice Drinčićeve), koji se planira na katastarskim parcelama broj: 654, 643/1, 660 i 661/1, sve na KO Gornji Milanovac opština Gornji Milanovac, zaveden pod brojem 4-08-501-34/2017, dana 10.02.2017. godine, koji je podneo nosilac projekta: OPŠTINA GORNjI MILANOVAC, Ul. Takovska br. 2, 32300 Gornji Milanovac.

 

28. februar 2017. godine

Obaveštava se javnost da je ovaj organ doneo rešenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija i sanacija ulice Dragiše Nikolića u Gornjem Milanovcu od GM 0+015.24 do GM 0+372.34, koji se planira na katastarskim parcelama broj: 21760/53, 21760/10, 21760/44, 21760/9, 21602/12, 21760/45 i 21760/6, sve na KO Gornji Milanovac opština Gornji Milanovac, zaveden pod brojem 4-08-501-38/2017, dana 13.02.2017. godine, koji je podneo nosilac projekta: OPŠTINA GORNjI MILANOVAC, Ul. Takovska br. 2, 32300 Gornji Milanovac.

 

14. februar 2017. godine

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta OPŠTINA GORNjI MILANOVAC, Ul. Takovska br. 2, 32300 Gornji Milanovac, podnela zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija i sanacija ulice Dragiše Nikolića u Gornjem Milanovcu od GM 0+015.24 do GM 0+372.34, koji se planira na katastarskim parcelama broj: 21760/53, 21760/10, 21760/44, 21760/9, 21602/12, 21760/45 i 21760/6, sve na KO Gornji Milanovac opština Gornji Milanovac, zaveden pod brojem 4-08-501-38/2017, dana 13.02.2017. godine.

 

14. februar 2017. godine

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta OPŠTINA GORNjI MILANOVAC, Ul. Takovska br. 2, 32300 Gornji Milanovac, podnela zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: Kišna kanalizacija u ulici Karađorđevoj (od ulice Vojvode Milana do ulice Drinčićeve), koji se planira na katastarskim parcelama broj: 654, 643/1, 660 i 661/1, sve na KO Gornji Milanovac opština Gornji Milanovac, zaveden pod brojem 4-08-501-34/2017, dana 10.02.2017. godine.

 

14. februar 2017. godine

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta OPŠTINA GORNjI MILANOVAC, Ul. Takovska br. 2, 32300 Gornji Milanovac, podnela zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: Projekat rekonstrukcije Spomen parka BRDO MIRA, koji se planira na katastarskim parcelama broj: 715, 720/1, 721/1 i 711/2 sve na KO Gornji Milanovac opština Gornji Milanovac, zaveden pod brojem 4-08-501-32/2017, dana 08.02.2017. godine.

 

14. februar 2017. godine

Obaveštava se javnost da je ovaj organ doneo rešenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: Fekalne kanalizacije industrijske zone ''Čair'', koji se planira na katastarskim parcelama broj: 1796, 1381/2, 1381/9, 1382/32, 1382/9, 1382/29, 1382/26, 1382/31, 1382/4 i 1382/37, sve na KO Velereč, 122/1, 416/1, 416/2, 416/4, 418/2, 419, 417/2, 417/3, 427, 429/1, 430, 433/2, 432/1, 433/1, 433/4, 433/3, 437/1, 436/1, 442 i 443/1, sve na KO Nevade, 30444/1, 30444/2, 30445, 30446, 30447/2, 30447/1, 31380, 30680/3, 30680/17, 30680/18, 30681, 30685/1, 30686/3, 30687/1, 30687/2, 30688/1, 30691/2, 30691/6 i 30690, sve na KO Gornji Milanovac opština Gornji Milanovac, zaveden pod brojem 4-08-501-18/2017, dana 27.01.2017. godine, koji je podneo nosilac projekta: OPŠTINA GORNjI MILANOVAC, Ul. Takovska br. 2, 32300 Gornji Milanovac.

 

25. novembar 2016. godine

Obaveštava se javnost da je podnet zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: BAZNA STANICA ZA MOBILNU TELEFONIJU "CA-Gornji Milanovac (IDEA) UMTS'' CAU59, čija realizacija se planira na kat. parceli br. 593/1 KO Gornji Milanovac, opština Gornji Milanovac, u ograđenom prostoru pored predmetnog objekta - samoposluge Idea u Gornjem Milanovcu. Poziv na Javni uvid, Javnu prezentaciju i Javnu raspravu

 

01. avgust 2016. godine

Obaveštenje o donetom Rešenju o izmeni integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada operateru "Šipad drvo-metal" d.o.o. Gornji Milanovac

 

28. jul 2016. godine

Obaveštenje o donetom rešenju o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada operateru "RVD METAL" d.o.o. Gornji Milanovac

 


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!