opstina gornji milanovac

Kancelarija za zaštitu životne sredine / Procena uticaja - Javna knjiga


Javna knjiga broj 2


Podnosioc zahteva

Datum prijema

Opis/Komentar

104. „BERMILTON PROPERTIES“ DOO, Novi Beograd 08.11.2018. Trgovački centar spratnosti P
103. Tetra Pak Production d.o.o. Beograd 29.10.2018. zgradnja silosa za smeštaj polietilenskog granulata i rekonstrukcija balirnice u okviru proizvodne hale
102. HARIZMA PRO TEAM DOO, Čačak 19.10.2018. Industrijski objekat za proizvodnju prehrambenih konditorskih proizvoda
101. Tetra Pak Production d.o.o. Beograd 11.10.2018. „Instalacija postrojenja za smanjenje emisije štetnih gasova procesom unutrašnjeg sagorevanja iz procesa pripreme štamparske forme“
100. „3D-METAL“ DOO Gornji Milanovac 26.07.2018. Projekat za izgradnju metalnih profila
99. „GM CONVERTING“ D.O.O. 07.06.2018. Bravarska radionica
98. „ND PETROL“ DOO. Novi Pazar 01.06.2018. Benzinska pumpna stanica za snabdevanje gorivom “Vraćevšnica”
97. Telekom Srbija A.D. 16.05.2018. Bazna stanica mobilne telefonije „Rudnik“
96. Telekom Srbija A.D. 16.05.2018. Radio bazna stanica „Takovo“
95. Telekom Srbija A.D. 16.05.2018. Radio bazna stanica „Koštunići“
94. Mlekara „Suvobor“ d.o.o. 14.05.2018 Prerada mleka i proizvodnja sira
93. „SANIPLAST“ D.O.O. 11.05.2018. Pogon za reciklažu otpadnih PE folija
92. „FOKA“ D.O.O. 04.04.2018. Postrojenje za proizvodnju plastične folije i ambalaže-Ažuriranje studije
91. „Tetra Pak Production“ d.o.o. 29.03.2018. Proširenje kapaciteta u pogonu za destilaciju organskih rastvarača u proizvodnoj hali, Ažuriranje studije
90. „Tetra Pak Production“ d.o.o. 19.03.2018. Prostorija za dopunu baterija u magacinu sirovina
89. Telekom Srbija A.D. 09.01.2018. Radio bazna stanica za mobilnu telefoniju-„Rudnik-Majdan“
88. Telekom Srbija A.D. Beograd 01.12.2017. Bazna stanica mob.tel.-Ugrinovci
87. Telekom Srbija A.D. Beograd 01.12.2017. Bazna stanica mob.tel.-Donja Vrbava
86. Vip mobile d.o.o. Beograd 16.11.2017. RBSMT „KG 3253-03CA-Vrbava“
85. Vip mobile d.o.o. Beograd 18.10.2017 Bazna stanica „KG 3398_01CA_Grabovica“
84. “S-GROUP” D.O.O. 19.09.2017 Poslovni objekat-nadstrešnica opšte namene za skladištenje opasnog i neopasnog otpada
83. „Agrouniverzal“ d.o.o. 21.08.2017 Mehanička montaža gotovih delova na traktore
82. Vip mobile d.o.o. Beograd 24.07.2017 Radio bazna stanica „KG3129_02CA Gornji Milanovac 3“
81. Kamenorezačka radnja ''GRANIT MAJDAN'' 21.06.2017 Projekat za sečenje, oblikovanje i izradu kamena
80. Vip mobile d.o.o. Beograd 16.03.2017. RBS MT „KG 3355 01 CA Savinac“
79. Vip mobile d.o.o. Beograd 16.03.2017. RBS MT „KG 3354 01 CA Vrnčani
78. Opština Gornji Milanovac 13.02.2017. Rekonstrukcija i sanacija ulice Dragiše Nikolića
77. Opština Gornji Milanovac 10.02.2017. Kišna kanalizacija u Karađorđevoj ulici
76. Opština Gornji Milanovac 08.02.2017. Rekonstrukcija Spomen parka Brdo mira
75. Opština Gornji Milanovac 27.01.2017 Fekalna kanalizacija industrijska zona “Čair”
74. Štamparija „RP“ d.o.o. 02.12.2016. Zatečeno stanje:Trafostanica „Polje“ TS 10/0,4 kv, 1h630 kVA
73. Telekom Srbija A.D. Beograd 13.02.2017. Beograd –RBS za MT CA59CAU59 GM(IDEA)UMTS
72. Zlatomir Aleksić 11.07.2016. Ekonomski objekat za gajenje ovaca
71. Kompanija Takovo A.D. – Pogon PAK centar 23.03.2016. Pogon za proizvodnju supa sa magacinom sirovina i gotove robe
70. Telekom Srbija A.D. 27.01.2016. RBS - Vrnčani
69. ’’SPEKTAR’’ d.o.o. 09.10.2015. Proizvodna hala
68. Telekom Srbija A.D. Beograd 25.09.2015. RBSMT-Pranjani
67. Telekom Srbija A.D. Beograd 25.09.2015. RBSMT-GM-Hotel
66. "JOMILEN" d.o.o. 28.09.2015 Prerada kafe
65. SZR '''FORMA'' 17.09.2015 Štamparija “M Forma”
64. Štamparija ''RP'' d.o.o. 21.09.2015 Ostalo štampanje
63. Srđan Vraneš 26.08.2015 Dogradnja farme ovaca i koza zelenom gradnjom
62. ''Eco frendly'' d.o.o. 27.08.2015 Centar za tretman, skladištenje neopasnog otpada
61. ''SVIN'' d.o.o. 24.08.2015 Postrojenje za proizvodnju streč folije
60. ''Eco frendly'' d.o.o. 04.08.2015 Centar za tretman neopasnog otpada od stakla
59. “Integral“ d.o.o. 28.07.2015 Stanica za snabdevanje gorivom
58. ’’SPEKTAR’’ d.o.o. 23.06.2015 Gasna kotlarnica sa kompresorskom stanicom
57. „Telekom Srbija“ 25.03.2015 Bazna stanica Brđani
56. „Telekom Srbija“ 11.06.2015 Bazna stanica Boljkovci
55. Karović Milovan 01.06.2015 Poslovni objekat-magacina
54. ’’DIZEL PUNKT’’ d.o.o. 28.05.2015 Benzinska pumpna stanica za snabdevanje gorivom ''Vraćevšnica''
53. ’’SPEKTAR’’ d.o.o. 29.04.2015 Skladište opasnog otpada
52. Koprivica Milan 20.04.2015 Poljoprivredno-ekonomski objekat
51. ’’TELEGROUP’’ d.o.o. 25.08.2014 Radio bazna stanica za mobilnu telefoniju
50. JKP ''Gornji Milanovac'' 17.07.2014. Mini hidroelektrana
49. Sajić Saša 20.06.2014. Postrojenje za uzgoj i proizvodnju šampinjona
48. ''Tipoplastika'' a.d. 20.05.2014. Kotlarnica K3
47. ''Tipoplastika'' a.d. 20.05.2014. Kotlarnica K2
46. ''Velelek''d.o.o. 09.05.2014. Fabrika veterinarskih lekova
45. ''Auto inport'' d.o.o. 30.04.2014. Centar za skladištenje i tretman neopasnog otpada
44. ''Telenor'' d.o.o. 08.04.2014. Bazna stanica ''Boljkovci''
43. ''Granit Majdan'' 27.12.2013. Kamenorezačka radnja
42. Rudnik i flotacija ''Rudnik'' 27.03.2014. Magacin ksantata
41. ''Telenor''d.o.o. 25.03.2014. Bazna stanica''Brđani''
40. Marinković Nikola 20.01.2014. Uzgoj tovnih pilića brojlera
39. ''Telekom Srbija''a.d. 13.12.2013. Bazna stanica ''Teočin''
38. ''Telekom Srbija''a.d. 13.12.2013. Bazna stanica ''Semedraž''
37. ''Telekom Srbija''a.d. 13.12.2013. Bazna stanica ''Koštunići''
36. ''Telekom Srbija''a.d. 13.12.2013. Bazna stanica ''Srezojevci - Vaskova Glava''
35. ''Telekom Srbija''a.d. 13.12.2013. Bazna stanica ''Družetići - Umka''
34. ''Telekom Srbija''a.d. 13.12.2013. Bazna stanica ''Gojna Gora - Oštrica''
33. ''FOKA'' d.o.o. 06.12.2013. Poslovni objekat
32. ''Lafarge BFC'' d.o.o. 04.12.2013. Postrojenje za proizvodnju betona
31. Rudnik i flotacija ''Rudnik'' 22.11.2013. Rekonstrukcija kotlarnice na jami
30. ''Tetra Pak Production'' d.o.o. 19.08.2013. Adaptacija hale PRE Pressa
29. ''GM Converting'' d.o.o. 26.07.2013. Magacin za smeštaj gvozdene robe
28. ''TELENOR'' 10.07.2013. Bazna stanica Dragolj
27. Rudnik i flotacija''Rudnik'' d.o.o. 13.06.2013. Armirano-betonski boksevi za skladištenje materijala (koncentrat olova, bakra i cinka)
26. ''9. SEPTEMBAR'' d.o.o. 29.04.2013. Izgradnja skladišta sirovina i gotovih proizvoda sa istovarnom rampom
25. Energoprojekt niskogradnja'' A.D. 12.04.2013. Postrojenje za proizvodnju betona, Šarani
24. "SPEKTAR" d.o.o. 10.04.2013. Hala 5- Magacin sirovine sa trafostanicom TS 35/10 u proizvodnom kompleksu preduzeća "SPEKTAR" d.o.o.
23. Kompanija "Takovo" a.d. 19.03.2013. Hala za preradu voća i povrća
22. "Az Virt" ogranak Beograd 25.03.2013. Drobilično postrojenje za mehaničku preradu kamena privremenog gradilišnog objekta u Takovu
21. "DVOR KOMERC" Požega 12.02.2013. Izvorišta "DVOR KOMERC" u Bogdanici
20. ''RIS MEBEL''D.O.O.
(Classic style furniture)
26.11.2012. Proizvodnja nameštaja od drveta
19. GP ''Planum'' A.D. 31.10.2012. Gradnja Brđani Gornji Milanovac betonska baza
18. ''AZVIRT'' – ogranak Beograd 06.09.2012. Projekat za izgradnju baze Takovo, privremenog gradilišnog naselja u Takovu
17. Rudnik i flotacija Rudnik d.o.o. 31.08.2012. Zgrada za gasnu stanicu za skladištenje boca
16. ''Telekom Srbija ''A.D. 22.08.2012. Projekat radio bazna stanica za mobilnu telefoniju "Telekom Srbija" "CA59/CAU59 Gornji Milanovac 4 (Idea)/UMTS''
15. ŠIPAD DRVO METAL d.o.o 10.07.2012. Postrojenje za upravljanje neopasnim otpadom
14. Zvezda Helios a. d. 22.06.2012. Rekonstrukcija i dogradnja, promena namene magacina zapaljivih tečnosti u pogon za pranje procesne opreme i regeneraciju korišćenih organskih rastvarača
13. "STUDIO M" Čačak 22.06.2012. Zaključak o odbacivanju zahteva br. 4-06-501-125 od 07.12.2012.godine.
12. Minos a. d. Karađorđeva 33. 24.04.2012. Postrojenje za upravljanje neopasnim otpadom, Donja Crnuća
11. SZTR Vučko, vl. Ivan Vučković 15.03.2012. Objekat: poslovni objekat-radionica sa magacinom-zatečeno
10. AD Imlek Beograd 10.01.2012. Poslovni objekat– zatečeno stanje
9. Nada Radovanović; vl. SUR "Šumski raj" 20.12.2011. Poslovno-ugostiteljski objekat – zatečeno stanje
8. "NIS " a.d. Novi Sad 19.12.2011. Rekonstrukcije – izgradnje benzinske stanice
7. "Kej Komerc" d.o.o. 24.11.2011. Poslovni objekat- prostorije za radnike
6. Imlek AD Beograd 14.11.2011. Bivša sabirna mlekara zatečeno stanje
5. Jerinić, Ratko, Predrag 10.11.2011. Poslovni objekat za obradu i preradu mleka i mlečnih proizvoda na malo-zatečeno stanje
4. JP Srbijagas Novi Sad 19. Organizacioni deo Beograd 13.10.2011. Projekat: Priključni gasovod i MRS "Rudnik", Gornji Milanovac - Nevade
3. JP Srbijagas Novi Sad 19. Organizacioni deo Beograd 13.10.2011. Projekat: Priključni gasovod i MRS "Lunjevica ŠP", Gornji Milanovac - Brusnica
2. JP Srbijagas Novi Sad 19. Organizacioni deo Beograd 13.10.2011. Projekat: Priključni gasovod i MRS "Mali Beograd", Gornji Milanovac - Nevade
1. JP Srbijagas Novi Sad 19. Organizacioni deo Beograd 06.10.2011. Priključni gasovod i MRS centar Gornji Milanovac, Brusnica.
Javna knjiga broj 1


Podnosioc zahteva

Datum prijema

Opis/Komentar

100. "VIP MOBIL" d.o.o. 12.10.2011. Projekat: RBSMT "KG 3398_01" CA Grabovica, Gornji Milanovac
99. AD Rudnik i flotacija Rudnik 04.10.2011. Projekat: Proširenje interne benzinske pumpe
98. Pantić (Toma) Srećko 28.09.2011. Bravarska radionica "Metalservis"
97. ELD - Čačak- pogon Gornji Milanovac 20.09.2011. Nepokretna radio stanica
96. Metalac a.d. 19.09.2011. Projekat: Glavni gradski stadion
95. Dobrosav Trifunović, vl. 02.09.2011. Objekat: Poslovni prostor "Trifunović"
94. Jelena Vujović, p.d. "Iris J" d.o.o. 10.08.2011. Objekat/projekat: Hala za proizvodnju
93. "Milenijum K & S" d.o.o. 01.06.2011. Hala za preradu hilzni i drvenih paleta (36m²) na k.p. br. 561/2 KO Klatičevo
92. Avramović Radiše Mileta 23.03.2011. Studio radio Gogi
91. "Telekom Srbija" a.d. 18.03.2011. Projekat R.B.S.M. tel. G. Milanovac 2
90. D.O.O. Jutra 17.9.2010. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sa sabirnim i muljnim bazenom i sanitarno-fekalne kanalizacije u kompleksu PJ "Jutra" Koštunići
89. "GM Reciklaža" d.o.o. 29.12.2010. Postrojenje za upravljanje neopasnim otpadom
88. ''METALAC'' A.D. 16.12.2010. Stambeno-poslovni objekat
87. ''METALAC'' A.D. 09.12.2010. Objekat za skladištenje boca sa tehničkim gasovima
86. "Empas L" 06.12.2010. Reciklaža poliolefinskih filmova
85. "Dvor komerc" d.o.o. Beograd 09.12.2010. Fabrika flaširane vode u Bogdanici
84. ''SPEKTAR'' D.O.O. 19.11.2010. Poslovni objekat za skladištenje gotovih proizvoda
83. ''LIKA'' D.O.O. 15.09.2010. Benzinska stanica i stanica TNG-a
82. ''S-GROUP'' D.O.O. 22.10.2010. Interna stanica dizel goriva
81. AD Rudnik i flotacija ''Rudnik'' 12.10.2010. Poslovni objekat za interni smeštaj poslovnih saradnika
80. "ŠIPAD DRVO-METAL" 06.10.2010. Zahtev nepotpun
79. ''Braća Kovačević'' D.O.O. 03.02.2010. Benzinska pumpa sa TNG-om
78. ''EUROLION''D.O.O. 11.10.2010. Projekat proizvodnje sladoleda i mlečnih deserta
77. ''MINOS'' A. D. 30.08.2010. Postrojenje za upravljanje otpadom (tretman otpada koji nije opasan), Donja Crnuća
76. ''S-GROUP'', Velereč, G.Milanovac 01.07.2010. Objekat za proizvodnju masterbach granula
75. ''MINOS'' A. D. 29.06.2010. Za projekat u Donjoj Crnući, nepotpun zahtev
74. Preduzeće ''R P''d.o.o. 07.06.2010. Štamparija
73. Karavezić Branko 17.05.2010. Strugara
72. ''JOMIL''D.O.O. 22.04.2010. Čeković Jovan-Koštunići, mini pogon za preradu voća
71. VIP''Mobile''D.O.O 12.05.2010. Bazna stanica KG 3253- VRBAVA
70. ''KROV '' D.O.O. 17.03.2010. 1300 Kaplara 22 G.Milanovac, proizvodnja građevinskih ploča
69. ''V.D.A. COMP '' 12.02.2010. Nepotpun zahtev
68. ''Saniplast'' D.O.O. 30.12.2009. Pogon za reciklažu otpadne plastike na bazi PP- a i PE-a
67. "TETRA PAK PRODUKTION''
D.O.O, Beograd
18.12.2009. Destilacija organskih rastvarača
66. Kompanija ''TAKOVO'' A.D 09.12.2009. Pogon za proizvodnju gotovih jela i mesnih prerađevina-konzerviranih-rekonstrukcija objekta ''Bomobone''
65. "Minos" a.d. Gornji Milanovac 23.11.2009. Zahtev nepotpun i ocenjen kao nedozvoljen
64. Vasić Mihailo 08.10.2009. Magacin alumijumskih profila
63. "Tetra-Pak" d.o.o Beograd 23.09.2009. Rezervoar PP vode i pumpna stanica
62. Lučić Milan Brusnica 23.09.2009. Projekat magacinskog objekta za skladištenje prohromskog materijala
61. VIP ''Mobile'' D.O.O 31.08.2009. Bazna stanica KG 3254 - CA Takovo
60. VIP ''Mobile'' D.O.O 31.08.2009. Bazna stanica KG 3089 - Rudnik
59. VIP ''Mobile'' D.O.O 31.08.2009. Bazna stanica KG 3088 - Semedraž
58. ''FOKA''D.O.O. 12.08.2009. Fabrika za proizvodnju otpornih kesa
57. "Tetra-Pak" d.o.o Beograd 29.07.2009. Izgradnja silosa za smeštaj polietilena
56. ''Petrović'' D.O.O. - Majdan 30.04.2009. Centar za sakupljanje,sortiranje,skladištenje i tretman sekundarnih sirovina
55. "Stefan Transport" d.o.o 03.04.2009. Objekat za pretovar i skladištenje prehrambene robe
54. "Agronor" Gornji Milanovac 06.02.2009. Objekat ''Centar za veštačko osemenjavanje svinja – ''Agronor''
53. "Zvezda Helios" a.d. 13.11.2008. Objekat - proizvodni pogon za proizvodnju praškastih, odnosno tečnih materijala za završnu obradu u građevinarstvu
52. Cvetković Dragan 29.09.2008. Projekat- svih vrsta bravarskih poslova i izrada svih vrsta
51. Zdravstveni centar 02.07.2008. Projekat- izrada za sakupljanje, skladištenje, tretman i odlaganje medicinskog otpada
50. Karović Milovan 08.09.2008. Zanatski pogon za proizvodnju drvene, PVC i aluminijumske stolarije
49. "Metalac" a.d. 25.08.2008. Objekat za predtretman otpadnih voda
48. "Belkom" d.o.o. 27.07.2008. Magacin sirovina i ambalaže od papira ''BELKOM'' D.O.O.
47. "Spektar" d.o.o. 08.07.2008. Projekat proizvodnog programa ''SPEKTAR''
46. Đokić Milun 02.07.2008. Objekat za proizvodnju nameštaja od iverice
45. "EUROLUXPETROL- ELP" d.o.o 02.07.2008. Projekat za stanicu za snabd. tečnim gorivom i gasom
44. "NIS - PETROL JUGOPETROL" 24.04.2008. Projekat - dogradnja postrojenja za TNG na postojećoj benzinskoj stanici''Gornji Milanovac 2'' Kružni put
43. "EURODRVO PLUS GB" 18.04.2008. Projekat, proizvodnja građevinske stolarije i elemenata od drveta
42. Đokić Milun 15.04.2008. 13.05.2008. nadlažen organ doneo zaključak o odbacivanju zahteva
41. "MINOS" A.D. 07.04.2008. Projekat - pogon za proizvodnju i regeneraciju železničkog pribora
40. "UNIC IMPEX" Beograd 21.03.2008. Projekat-magacin aluminijumskih profila
39. "Tetra pak production" d.o.o 19.02.2008. Projekat- rashladno postrojenje u proizvodnom pogonu (dogradnja aneksa-prizemni objekat i nadgradnja sprata nad delom proizvodne hale - P+2)
38. Mesna zajednica Rudnik 29.01.2008. Projekat -''0'' servis novih automobila koji se sastoji od kompletnog pregleda vozila i provere pojedinih sklopova
37. Servis "0" novih automobila 25.01.2008. Projekat -''0'' servis novih automobila koji se sastoji od kompletnog pregleda vozila i provere pojedinih sklopova
36. Agencija za kontrolu letenja SCG 20.12.2007. Projekat- predajnog centra'' Rudnik '' na planini Rudnik na lokaciji Veliki Šturac
35. Preduzeće za puteve "Beograd" 20.12.2007. Projekat asfaltne baze u Zagrađu za proizvodnju asfalta
34. 3D "Metal" 03.12.2007. Projekat poslovno - stambenog objekta
33. "Metalac" a.d. 02.11.2007. Dislokacija proizvodnje bojlera
32. Kovačević Darko 24.10.2007. Projekat poslovni objekat
31. "Kobra - Riv" d.o.o 02.10.2007. Projekat poslovnog objekta
30. "Granit - Majdan" 17.10.2007. Projekat za sečenje, oblikovanje i obradu kamena
29. "Neda - Zamid" d.o.o 12.10.2007. Projekat-turističko-ugostiteljskog objekta hotelskog tipa
28. "Centrium" d.o.o 19.09.2007. Projekat magacin plus prodavnica-zahtev nepotpun
27. "Papir print" d.o.o 06.09.2007. Projekat poslovnog objekta 4 za skladištenje sirovina (polipropilena i AL folije) i kancelarijski prostor
26. "Metalac" a.d. 30.07.2007. Projekat - magacina INKO predviđenog za skladištenje sirovina i gotovih proizvoda
25. MZ Velereč 27.07.2007. Projekat za naselje Velereč fekalne kanalizacije
24. "Eko Rajac" d.o.o. 26.07.2007. Projekat ekonomski objekat-skladište krompira
23. "Tomović - kop" Koštunići 03.07.2007. Projekta eksploatacije kamena
22. "Svin" d.o. 14.06.2007. Zahtev nepotpun
21. SZR "Čeković" 01.06.2007. Projekat- dve silosne ćelije kapaciteta 1482 tone i 796 tona
20. "Papir print" d.o.o 25.05.2007. Zahtev nepotpun
19. "ZOO Skalar" d.o.o 29.05.2007. Projekat poslovno - proizvodne hale
18. "Saniplast" d.o.o 23.05.2007. Kompleks za reciklažu PET ambalaže
17. "Maksimil" d.o.o 27.04.2007. Projekat- Preduzeća za proizvodnju i promet
16. "Graditelj holding" a.d. 2 13.04.2007. Projekta – benzinske i pumpne stanice za TNG
15. "Graditelj holding" a.d. 1 13.04.2007. Projekta – benzinske i pumpne stanice za TNG
14. "Papir print" d.o.o 08.03.2007. Projekat -proizvodna hala drugi deo za sečenje celofana i izradu kesa
13. Bešević Slavka Miodrag 22.01.2007. Eksploatacija kamena
12. "Lika" d.o.o 14.11.2006. Projekta-Stanice tečnog naftnog gasa
11. "Tehnoing" d.o.o 23.10.2006. Mini rekreativni centar ''GORNJA CRNUĆA''
10. "Tehnoing" d.o.o 17.10.2006. Mini rekreativno- centar ''Mlakovac''
9. "Tehnoing" d.o.o 17.10.2006. Mini rekreativni centar ''SVRAČKOVCI''
8. JKP "17. septembar" 07.09.2006. Projekat sanitarne deponije čvrstog komunalnog otpada ''Vujan''
7. Kompanija "Takovo" a.d. 05.09.2006. Magacin gotovih proizvoda u kompleksu PAK CENTAR
6. "Graditelj holding" a.d. 01.08.2006. Projekat Stanice za snabdevanje gorivom i TNG-om i prodajni kompleks GM-01
5. "Lamineks" d.o.o 26.07.2006. Projekat proizvodnje laminarnog papira i fleksibilnih akbalažnih materijala
4. "Eko-Kop" d.o.o 17.07.2006. Projekat za živinarsku farmu
3. "Kej Komerc" d.o.o. 11.07.2006. Projekat proizvodnje poklopaca od aluminijumske folije
2. "Belkom" d.o.o. 14.06.2006. Projekat za proizvodnju laminarnog papira i fleksibilnih ambalažnih materijala
1. "Bodri" d.o.o. 13.06.2006. Mini mlekara – Takovo


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!