opstina gornji milanovac

Izgradnja fabrike za flaširanje vode


Predmet investiranja: Izgradnja fabrike za flaširanje i eksploataciju prirodne mineralne vode po najvišim svetskim standardima


Lokacije investicije: Gornji Banjani (125 km južno od Beograda, KP br. 688/1 KO Gornji Banjani)


Potrebna sredstva: 14.500.000 evra


Kontakt: Živan Ristović, tel. +381 (0)32 720 345, +381 (0)32 754 462
Mob: +381 (0)64 152 76 18
Faks: +381 (0)32 720 347
e-mail: office@zlatnavoda.com
e-mail: office@goldwaterserbia.com
web: www.zlatnavoda.com
web: www.goldwaterserbia.com


Ostale informacije: Za investiciju je izrađena kompletna projektna dokumentacija sa predračunskim vrednostima, obezbeđene su građevinska i sve druge neophodne dozvole, izvršene su kompletne analize vode i obezbeđene saglasnosti nadležnih institucija. Sredstva u iznosu od 14.500.000 evra su ukupna sredstva neophodna da fabrika odmah započne sa radom.


Prilog: Građevinska dozvolafabrika vodeProjekti za investitoreĆir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!