opstina gornji milanovac

19. jun 2017.
Usvojene izmene finansijskih planova ustanova


U Velikoj sali organa opštine održana je dvadeset treća sednica Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac. Na dnevnom redu našlo se 29 tačaka.


Većnici su usvojili Zaključak o utvrđivanju predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju Ustanove „Međuopštinski istorijski arhiv“ za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani i Zaključak o prihvatanjuIzveštaja o radu Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2016.godinu i uputili ih Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje.


Opštinsko veće donelo je Zaključak o prihvatanju Izveštaja o poslovanju Javnog preduzeća za izgradnju opštine Gornji Milanovac za 2016.godinu, Zaključak o prihvatanju Izmena i dopuna Programa poslovanja Javnog preduzeća za izgradnju opštine Gornji Milanovac za 2017.godinu, kao i Zaključak o prihvatanjuIzveštaja o poslovanju Javnog preduzeća za puteve opštine Gornji Milanovac za 2016.godinu i uputilo ih Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje. Prema rečima Božidara Vučetića, direktora Javnog preduzeća za izgradnju opštine, izvršenje programa rada Javnog preduzeća u 2016. godini iznosilo je 97%.


Doneta su Rešenja o davanju saglasnosti na izmene finansijskog planaustanova čiji je osnivač opština, indirektnih budžetskih korisnika (mesne zajednice), direktnih budžetskih korisnika (Skupština opštine, predsednik opštine, Opštinska uprava, Opštinsko pravobranilaštvo) i osnovnih škola.


gm

„Ovde se radi o višku sredstava iz protekle godine koja smo raspodelili na sva preduzeća i ustanove, trudili smo se da pokrijemo sve njihove potrebe. Postoji deo sredstava koje smo opredelili i prošle godine kada smo radili Nacrt budžeta za 2017. godinu i kada smousvajali taj budžet rekli smo da ćemo iz viška sredstava neke aktivnosti rešavati, kao što je slučaj sa zaposlenima u Domu zdravlja. Jedan deo problema zaposlenih smo rešili, drugi deo se finansira iz rebalansa. Uočili smo da postoji višak sredstava kod ustanova, pa je na primer između škola vršena izmena aproprijacija. Gledaćemo da prilikom formiranja budžeta za 2018. godinu uradimo to što preciznije kako bi bilo što manje rebalansa, ali postoje neke stvari koji se ne mogu predvideti jer je budžet živ proces“, rekao je predsednik opštine Dejan Kovačević.


Predsednik opštine istakao je da će 3,5 miliona dinara biti izdvojeno za rešavanje problema kotlarnice na gas u OŠ „Sveti Sava“, čime će se omogućiti normalno funkcionisanje škole u toku zimskih meseci.


Opštinsko veće donelo je Zaključak o prihvatanju Plana rada sa finansijskim planom Apoteke Gornji Milanovac za 2017. godinu.


„Namera države je da apotekarske ustanove budu u njenoj nadležnosti, što je svakako dobar put za ozdravljenje apotekarskih ustanova. Promenom direktora Apoteke Gornji Milanovac uspeli smo da saniramo probleme kada su u pitanju tekući troškovi i oni su svedeni na meru da Apoteka iz svog poslovanja može da ih plaća. Prema jednom dobavljaču imamo dug od 20 miliona dinara i postigli smo dogovor da do kraja godine isplatimo 6 miliona dinara. Ukoliko država bude voljna da preuzme deo duga na sebe nama će biti lakše da preostali deo duga servisiramo. To je manje verovatan scenario, realnije je da ćemo budžetom za 2018. godinu morati da opredelimo dodatna sredstva, verovatno po dinamici od milion dinara mesečno, kako bi sanirali kompletan dug prema najvećem dobavljaču. Raduju novi potezi rukovodstva Apoteke i njihova želja da se otvore apoteke na atraktivnijim lokacijama u gradu, kao i činjenica da imamo normalno funkcionisanje ustanove i da su smanjeni gubici na mesečnom nivou“, istakao je predsednik opštine.


Usvojena su Rešenja po žalbama građana i Javnog preduzeća za izgradnju opštine koje su bile upućene Opštinskom veću a na Rešenja Opštinske uprave. Doneta su Rešenja o otvaranju i promeni aproprijacije i o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve.


Opštinsko veće donelo je Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja subvencija Javnog preduzeća za izgradnju opštine Gornji Milanovac za 2017.godinu, Zaključak o prihvatanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač opština Gornji Milanovac za period od 1.01.2017. do 31.03.2017.godine, Zaključak o davanju saglasnosti Opštinskom pravobraniocu za zaključenje sporazuma povodom predloga za mirno rešenje spora i Zaključak o prihvatanjuodluka Upravnog odbora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje broj 402/2017 i 405/2017 od 31.05.2017.godine.


Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!