opstina gornji milanovac

Skupština Opštine Gornji MilanovacLazar Nikolić,
Predsednik SO G. Milanovac
Zoran Radovanović,
Zamenik predsednika SO G. Milanovac
Tijana Radivojević,
Sekretar SO G. Milanovac
 


Odbornici:

<

1.

Obrad Milosavljević
Leušići
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

2.

Aleksandra Janković
Gornji Milanovac
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

3.

Zoran Pantović
Bogdanica
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

4.

Zoran Radovanović
Donja Vrbava
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

5.

Dragana Nikitović
Gornji Milanovac
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

6.

Marija Brkić
Gornji Milanovac
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

7.

Dejan Bojović
Gornji Milanovac
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

8.

Dragica Radišić
Svračkovci
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

9.

Bojan Veljović
Gornji Milanovac
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

10.

Duško Kuzmanović
Gornji Milanovac
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

11.

Stefan Jocović
Rudnik
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

12.

Branka Caković
Lunjevica
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

13.

Radivoje Đorđević
Ugrinovci
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

14.

Slobodan Obradović
Gornji Milanovac
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

15.

Slobodan Žilović
Lipovac
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

16.

Jelena Radonjić
Gornji Milanovac
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

17.

Mileta Tešić
Grabovica
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

18.

Milan Aleksić
Gornji Milanovac
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

19.

Olivera Starčević
Pranjani
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

20.

Ivan Pavlović
Lozanj
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

21.

Olivera Savić
Gojna Gora
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

22.

dr Vladimir Milovanović
Gornji Milanovac
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

23.

Dragan Marjanović
Gornji Milanovac
SAMOSTALNI ODBORNIK

24.

Lazar Nikolić
Gornji Milanovac
IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)

25.

dr Sandra Ponjavić
Brđani
IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)

26.

Miroslav Milovanović
Gornji Milanovac
IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)

27.

dr Sanja Đurović
Gornji Milanovac
IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)

28.

mr Vesna Borovnjak
Gornji Milanovac
IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)

29.

Bojan Petković
Gornji Milanovac
IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)

30.

Aleksandar Sokolović
Donja Crnuća
IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)

31.

Slavica Mihajlović
Gornji Milanovac
IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)

32.

Vučko Stojković
Rudnik
IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)

33.

Milisav Mirković
Nevade
IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)

34.

Aleksa Gagić
Gornji Milanovac
IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)

35.

Srboljub Nešović
Kalimanići
IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)

36.

Milka Popović
Gornji Milanovac
IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)

37.

Milomir Milovanović
Pranjani
IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)

38.

Aleksandar Isailović
Grabovica
IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)

39.

Dragan Đorđević
Gornji Milanovac
IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)

40.

Duško Antonijević
Ljevaja
IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)

41.

Ljubica Bralović
Pranjani
IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)

42.

Kristina Milošević
Gornji Milanovac
MLADI MILANOVCA

43.

Petar Novković
Gornji Milanovac
MLADI MILANOVCA

44.

Dušan Živanović
Teočin
MLADI MILANOVCA

45.

Boško Milovanović
Družetići
NOVA ZELENA SRBIJA

46.

Ljiljana Mitrović
Gornji Milanovac
NOVA ZELENA SRBIJA

47.

Milan Koljajić
Brđani
NOVA ZELENA SRBIJA

48.

Boško Radovanović
Gornji Branetići
NOVA ZELENA SRBIJA

49.

Mile Živanović
Gornji Milanovac
NOVA ZELENA SRBIJA


Nadležnosti i način odlučivanja u Skupštini Opštine Gornji Milanovac

Skupština opštine Gornji Milanovac je najviši organ Opštine koja vrši osnovne funkcije lokalne vlasti utvrđene Ustavom Republike Srbije, Zakonom i Statutom opštine Gornji Milanovac. Skupštinu opštine čine 49 odbornika koje građani biraju na neposrednim izborima, tajnim glasanjem na svake četiri godine.


Kao organ Opštine SO ima sledeće nadležnosti:
1) Donosi Statut Opštine i Poslovnik Skupštine opštine;
2) Donosi budžet i usvaja završni račun budžeta;
3) Utvrđuje stope izvornih prihoda Opštine, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksa i naknada;
4) Podnosi inicijativu za pokretanje postupka osnivanja, ukidanja ili promene teritorije Opštine;
5) Donosi program razvoja Opštine i pojedinih delatnosti;
6) Donosi prostorni plan i urbanističke planove i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta;
7) Donosi propise i druge opšte akte;
8) Raspisuje opštinski referendum i referendum na delu teritorije Opštine, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu;
9) Osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije utvrđene Statutom Opštine i vrši nadzor nad njihovim radom;
10) Imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute u skladu sa Zakonom i daje saglasnost na opšte akte kojima se uređuju koeficijenti za isplatu zarade zaposlenih u ustanovama i javnim preduzećima koji se finansiraju iz budžeta Opštine;
11) Bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine;
12) Postavlja i razrešava sekretara i zamenika sekretara Skupštine;
13) Bira i razrešava predsednika Opštine i, na predlog predsednika Opštine, bira zamenika predsednika Opštine i članove Opštinskog veća
; 14) Utvrđuje opštinske takse i druge lokalne prihode koji Opštini pripadaju po zakonu;
15) Utvrđuje naknadu za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta;
16) Donosi akt o javnom zaduživanju Opštine u skladu sa Zakonom kojim se uređuje javni dug;
17) Donosi godišnji program pribavljanja nepokretnosti za potrebe organa Opštine;
18) Odlučuje o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Opštine;
19) Odlučuje o pribavljanju, korišćenju, upravljanju i raspolaganju nepokretnim stvarima u javnoj svojini, koje koriste organi i organizacije Opštine;
20) Odlučuje o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini Opštine, uključujući i razmenu;
21) Odlučuje o otuđenju ili davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini, uključujući i razmenu;
22) Odlučuje o prenosu prava javne svojine na nepokretnosti, na drugog nosioca prava javne svojine uključujući i razmenu;
23) Odlučuje o ulaganju u kapital javnog preduzeća i društva kapitala, čiji je osnivač Opština;
24) Odlučuje o zasnivanju hipoteke na nepokretnostima u javnoj svojini;
25) Odlučuje o prenosu prava korišćenja na stvarima u javnoj svojini, javnim preduzećima, mesnim zajednicama, ustanovama, agencijama i drugim organizacijama čiji je osnivač Opština; 26) Daje prethodnu saglasnost javnim preduzećima, mesnim zajednicama, ustanovama, javnim agencijama i drugim organizacijama, koji su nosioci prava korišćenja na stvarima u javnoj svojini Opštine, za davanje u zakup istih;
27) Odlučuje o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine na kojima javna preduzeća, mesne zajednice, ustanove, javne agencije i druge organizacije imaju pravo korišćenja, nezavisno od volje nosioca prava korišćenja na toj nepokretnosti;
28) Odlučuje o oduzimanju nepokretnosti u javnoj svojini Opštine, na kojima pravo korišćenja imaju javna preduzeća, mesne zajednice, ustanove i javne agencije, a koje nisu u funkciji ostvarivanja delatnosti nosioca prava korišćenja na toj stvari, kao i ako se stvari koriste suprotno Zakonu, drugom propisu ili prirodi i nameni nepokretnosti, a u drugim slučajevima pod uslovom da se nosiocu prava korišćenja obezbedi korišćenje druge odgovarajuće nepokretnosti;
29) Odlučuje o davanju na korišćenje nepokretnosti koje Opština stekne nasleđem, poklonom ili jednostranom izjavom volje, ili na drugi Zakonom određen način;
30) Odlučuje o davanju saglasnosti javnim preduzećima i društvima kapitala čiji je osnivač Opština a koji su nosioci prava korišćenja na nepokretnostima, za upis prava svojine na tim nepokretnostima;
31) Odlučuje o davanju na korišćenje komunalne mreže;
32) Propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;
33) Daje mišljenje o republičkom, pokrajinskom i regionalnom prostornom planu;
34) Osniva stalna i povremena radna tela za razmatranje pitanja iz njene nadležnosti;
35) Daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu;
36) Razmatra izveštaj o radu i daje saglasnost na program rada korisnika budžeta;
37) Odlučuje o saradnji i udruživanju sa gradovima i opštinama, udruženjima, nevladinim organizacijama;
38) Obrazuje Opštinski štab za vanredne situacije;
39) Informiše javnost o svom radu;
40) Daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja Opštine;
41) Razmatra i usvaja godišnje izveštaje o radu javnih preduzeća, ustanova i drugih javnih službi čiji je osnivač ili većinski vlasnik Opština;
42) Razmatra godišnji izveštaj zaštitnika građana o ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava u Opštini;
43) Usvaja etički kodeks ponašanja funkcionera (u daljem tekstu: etički kodeks);
44) Donosi mere i usvaja preporuke za unapređenje ljudskih i manjinskih prava;
45) Obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom opštine Gornji Milanovac.


Skupština opštine je kolektivni organ koji odlučuje glasanjem odbornika i to većinom prisutnih odbornika. Samo za pojedina pitanja je nepohodna kvalifikovana većina tj. većina od ukupnog broja odbornika. Glasanje se obavlja javno, dizanjem ruke ili prozivkom. Odlučivanje je moguće vršiti i tajnim glasanjem ali samo u situacijama predviđenim Zakonom, Statutom opštine ili Poslovnikom o radu SO. U skladu sa nedavno usvojenim Poslovnikom o radu SO Gornji Milanovac akti koje SO donosi u vršenju svoje nadležnosti su: Statut opštine, Poslovnik Skupštine opštine, odluke, programi, rešenja, zaključci, preporuke i drugi akti. Takođe, SO vrši autentično tumačenje akata čiji je donosilac.


Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!