opstina gornji milanovac

Opštinsko većeDejan Kovačević,
Predsednik Opštinskog veća
Jadranka Dostanić,
Zamenik predsednika Opštinskog veća
 


Nadležnosti Opštinskog veća


Opštinsko veće:
  1)  utvrđuje predlog odluke o budžetu opštine;
  2)  vrši nadzor nad radom opštinske uprave, poništava ili ukida akte opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa
        zakonom, statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koju donosi Skupština opštine;
  3)  rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih
        organizacija iz izvornog delokruga opštine;
  4)  pomaže predsedniku opštine u vršenju drugih poslova iz njegove nadležnosti;
  5)  donosi Poslovnik o svom radu, na predlog predsednika opštine.Članovi Opštinskog veća

1. Radovin Veselinović
poljoprivreda i razvoj mesnih zajednica
Pranjani
2. Desimir Jovanović
infrastruktura i koordinacija javnih preduzeća
Gornji Milanovac
3. Srđan Milićević
prosveta i sport
Gornji Milanovac
4. Ivan Bešlagić
ekologija i zaštita životne sredine
Gornji Milanovac
5. dr Miro Lazarević
zdravstvo
Gornji Milanovac
6. Jovan Matijević
preduzetništvo
Lunjevica
7. Slavica Radojević - Gruevski
ljudska prava i saradnja sa manjinama
Rudnik
8. Dušan Dražović
pravna pitanja
Gornji Milanovac
9. Jasmina Marić
kultura i turizam
Gornji Milanovac
10. Đuro Ćuk
komunalne delatnosti
Gornji Milanovac
11. Nebojša Lazović
privreda
Gornji Milanovac
Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!