opstina gornji milanovac

Начелник Општинске управе


Начелник Општинске управе, Александар Јевтовић

Начелник Општинске управе
Александар Јевтовић, дипломирани правник-специјалиста
email: nacelnik@gornjimilanovac.rs -  Рођен у Горњем Милановцу 30.03.1979. године, где завршава Основну школу и Гимназију "Таковски устанак";

 -  Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду, међународни смер;

 -  На Правном факултету у Београду завршио последипломске специјалистичке студије и 2009. године стекао
     назив Специјалиста за област пореског саветовања;

 -  1999 – 2004. оснивач и директор приватног предузећа;

 -  2009. – запослен у Компанији "Таково" а.д. Горњи Милановац на пословима Правника за праћење пореских
     прописа;

 -  2010 – 2013. оснивач и Порески саветник у Предузећу за рачуноводство и порески консалтинг "АБС ТАX" д.о.о.
     Чачак;

 -  21.03.2013. године постављен на функцију секретара Скупштине општине Горњи Милановац на предлог Српске
     напредне странке;

 -  12.05.2016. године изабран за Председника Скупштине Општине Горњи Милановац на предлог коалиције
     "Александар Вучић – Србија побеђује"

 -  На место начелника Општинске управе постављен 22.07.2016. године
Надлежности начелника Општинске управе:

* организује, координира и усмерава рад Општинске управе,

* доноси Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи, уз сагласност
   Општинског већа,

* у складу са Законом доноси и друге акте,

* доноси решење о распоређивању запослених и решава о правима и обавезама из радно-правних односа
   запослених лица у Општинској управи у складу са Законом,

* подноси Скупштини општине, Председнику општине и Општинском већу извештај о раду Општинске управе
   најмање једном годишње,

* решава сукоб надлежности између основних организационих јединица Општинске управе и

* врши и друге послове које су му Законом, Статутом општине и другим актима стављени у надлежностДобродошли у Општинску управу општине Горњи Милановац!Повратак на: Општинска управаЋир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!