opstina gornji milanovac

Начелник Општинске управе


Начелник Општинске управе, Дејан Вељовић

Начелник Општинске управе
Дејан Вељовић, дипломирани правник
email: nacelnik@gornjimilanovac.rs -  Дејан Вељовић рођен је 19.07.1971. године у Крагујевцу;

 -  Дипломирао је на Правном фалултету универзитета у Крагујевцу;

 -  Радни однос засновао је у Општинском суду у Горњем Милановцу 2001. године.;

 -  Од 2005. године запослен је у Општинској управи општине Горњи Милановац.;

 -  Дана 08.06.2018.године Општинско веће општине Горњи Милановац поставило га је на положај заменика начелника Општинске управе општине Горњи Милановац.

 -  На седници Општинског већа општине Горњи Милановац која је одржана 5.10.2018. године постављен је на место Начелника општинске управе општине Горњи Милановац.
Надлежности начелника Општинске управе:

* организује, координира и усмерава рад Општинске управе,

* доноси Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи, уз сагласност
   Општинског већа,

* у складу са Законом доноси и друге акте,

* доноси решење о распоређивању запослених и решава о правима и обавезама из радно-правних односа
   запослених лица у Општинској управи у складу са Законом,

* подноси Скупштини општине, Председнику општине и Општинском већу извештај о раду Општинске управе
   најмање једном годишње,

* решава сукоб надлежности између основних организационих јединица Општинске управе и

* врши и друге послове које су му Законом, Статутом општине и другим актима стављени у надлежностДобродошли у Општинску управу општине Горњи Милановац!Повратак на: Општинска управаЋир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!