opstina gornji milanovac

Одељење за друштвене делатностиНачелник Одељењa за друштвене делатности
Сандра Раловић, дипломирани правник
е-маил: sandra.ralovic@gornjimilanovac.rs
тел: 032/ 515-0044


Одељење за друштвене делатности обавља поверене и изворне послове Општинске управе који се односе на:

  • * оснивање установа и организација у области предшколског и основног образовања и васпитања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје и социјалне заштите, питања младих, прати и обезбеђује њихово функционисање и врши надзор над њиховим радом;

  • * организацију вршења послова у вези са заштитом културних добара од значаја за општину;

  • * подстицање развоја културно-уметничког аматеризма и стварање услова за рад установа културе чији је оснивач општина;

  • * ученичка и студентска питања;

  • * друштвену бригу о деци, дечији додатак, породиљско одсуство, социјалну и здравствену заштиту, борачко инвалидску заштиту;

  • * збрињавање избеглих, расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији;

  • * координира и учествује у раду Савета за младе, Савета за здравље и других радних тела у оквиру својих надлежности и

  • * друге послове у складу са важећим прописима.Ћир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!