opstina gornji milanovac

Решења о одобрењу извођења радова по члану 145


еДозволе

 

ROP-GML-29568-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-405s

 

ROP-GML-29749-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-408

 

ROP-GML-29967-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-412

 

ROP-GML-30102-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-414

 

ROP-GML-30236-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-415

 

ROP-GML-30641-ISAW-1/2017
ROP-GML-30641-ISAW-1/2017

 

ROP-GML-30765-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-424

 

ROP-GML-30778-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-425

 

ROP-GML-30903-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-428

 

ROP-GML-30931-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-431

 

ROP-GML-30938-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-432

 

ROP-GML-30102-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-414

 

ROP-GML-29967-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-412

 

ROP-GML-29749-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-408

 

ROP-GML-29568-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-405

 

ROP-GML-29540-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-403

 

ROP-GML-29430-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-400

 

ROP-GML-29314-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-397

 

ROP-GML-29131-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-392

 

ROP-GML-29062-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-390

 

ROP-GML-28940-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-385

 

ROP-GML-28890-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-384

 

ROP-GML-28723-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-381

 

ROP-GML-27930-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-367

 

ROP-GML-27967-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-368

 

ROP-GML-28331-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-379

 

ROP-GML-27558-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-363

 

ROP-GML-27476-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-362

 

ROP-GML-26049-ISAWНА-2/2017
4-02-351-18/2017-360

 

ROP-GML-24618-ISAWНА-2/2017
4-02-351-18/2017-325

 

ROP-GML-25375-ISAWHA-2/2017
4-02-351-18/2017-334

 

ROP-GML-25835-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-328

 

ROP-GML-26895-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-344

 

ROP-GML-26923-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-346

 

ROP-GML-26925-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-347

 

ROP-GML-25509-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-319

 

ROP-GML-25806-ISAW-1/2016
4-02-351-18/2017-326

 

ROP-GML-2685-ISAWНА-5/2017
4-02-351-18/2017-307

 

ROP-GML-22304-ISAW-2/2017
4-02-351-18/2017-308

 

ROP-GML-2698-ISAW-7/2017
4-02-351-18/2017-306

 

ROP-GML-24841-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-304

 

ROP-GML-24375-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-287

 

ROP-GML-23900-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-280

 

ROP-GML-25806-ISAW-1/2016
4-02-351-18/2017-326

 

ROP-GML-23873-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-277

 

ROP-GML-18658-ISAWHA-2/2017
4-02-351-18/2017-239

 

ROP-GML-22481-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-255

 

ROP-GML-22608-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-257

 

ROP-GML-22995-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-260

 

ROP-GML-23480-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-264

 

ROP-GML-23764-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-271

 

ROP-GML-23900-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-280

 

ROP-GML-22377-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-253

 

ROP-GML-21846-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-240

 

ROP-GML-22019-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-245

 

ROP-GML-22199-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-247

 

ROP-GML-20725-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-226

 

ROP-GML-18967-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-207

 

ROP-GML-18968-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-208

 

ROP-GML-18472-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-203

 

ROP-GML-18447-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-202

 

ROP-GML-18384-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-200

 

ROP-GML-18250-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-198

 

ROP-GML-18081-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-196

 

ROP-GML-18080-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-195

 

ROP-GML-17615-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-189

 

ROP-GML-17615-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-189

 

ROP-GML-15985-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-168

 

ROP-GML-10013-ISAW-2/2017
4-02-351-18/2017-173

 

ROP-GML-16578-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-174

 

ROP-GML-17615-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-189

 

ROP-GML-16786-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-177

 

ROP-GML-829-ISAWHA-4/2017
4-02-351-18/2017-113

 

ROP-GML-14861-ISAWHA-2/2017
4-02-351-18/2017-162

 

ROP-GML-14362-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-143

 

ROP-GML-13599-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-137

 

ROP-GML-13642-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-139

 

ROP-GML-13465-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-135

 

ROP-GML-12457-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-127

 

ROP-GML-5509-ISAW-3/2017
4-02-351-18/2017-124

 

ROP-GML-12001-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-121

 

ROP-GML-2684-ISAW-3/2017
4-02-351-18/2017-119

 

ROP-GML-11725-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-116

 

ROP-GML-829-ISAWHA-4/2017
4-02-351-18/2017-113

 

ROP-GML-10235-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-104

 

ROP-GML-10047-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-102

 

ROP-GML-8268-ISAWHA-2/2017
4-02-351-18/2017-97

 

ROP-GML-458-ISAW-3/2017
4-02-351-18/2017-99

 

ROP-GML-32526-ISAWHA-3/2017
4-02-351-18/2017-87

 

ROP-GML-2683-ISAW-2/2017
4-02-351-18/2017-77

 

ROP-GML-6965-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-74

 

ROP-GML-6690-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-70

 

ROP-GML-4039-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-43

 

ROP-GML-4493-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-48

 

ROP-GML-2374-ISAWHA-2/2017
4-02-351-18/2017-29

 

ROP-GML-2569-ISAWHA-2/2017
4-02-351-18/2017-31

 

ROP-GML-3176-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-35

 

ROP-GML-2880-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-33

 

ROP-GML-1861-ISAW-1/2017
4-02-351-18/2017-17

 

ROP-GML-34841-ISAW-1/2016
4-06-351-2/2016-414

 

ROP-GML-34834-ISAW-1/2016
4-06-351-2/2016-413

 

ROP-GML-34624-ISAW-1/2016
4-06-351-2/2016-408

 

ROP-GML-31632-ISAWHA-2/2016
4-06-351-2/2016-377

 

ROP-GML-31986-ISAW-1/2016
4-06-351-2/2016-375

 

ROP-GML-30593-ISAW-1/2016
4-06-351-2/ 2016-360

 

ROP-GML-30461-ISAW-1/2016
4-06-351-2/2016-359

 

ROP-GML-29487-ISAW-1/2016
4-06-351-2/2016-349

 

ROP-GML-20515-ISAW-2/2016
4-06-351-2/2016-346

 

ROP-GML-27277-ISAW-1/2016
4-06-351-2/2016-296

 

ROP-GML-27277-ISAW-1/2016
4-06-351-2/2016-296

 

RROP-GML-28036-ISAW-1/2016
4-06-351-2/2016-326

 

ROP-GML-26417-ISAWHA-2/2016
4-06-351-2/2016-308

 

ROP-GML-26498-ISAWHA-2/2016
4-06-351-2/2016-301

 

ROP-GML-26495-ISAWHA-2/2016
4-06-351-2/2016-300

 

ROP-GML-26415-ISAWHA-2/2016
4-06-351-2/2016-299

 

ROP-GML-26497-ISAWHA-2/2016
4-06-351-2/2016-298

 

ROP-GML-26496-ISAWHA-2/2016
4-06-351-2/2016-298

 

ROP-GML-22566-ISAW-1/2016
4-06-351-2/2016-222

 

ROP-GML-22538-ISAW-1/2016
4-06-351-2/2016-221

 

ROP-GML-27245-ISAW-1/2016
4-06-351-2/2016-295

 

ROP-GML-26642-ISAW-1/2016
4-06-351-2/2016-280

 

ROP-GML-26019-ISAW-1/2016
4-06-351-2/2016-260

 

ROP-GML-25577-ISAW-1/2016
4-06-351-2/2016-258

 

ROP-GML-24093-ISAWHA-2/2016
4-06-351-2/2016-254

 

ROP-GML-13434-ISAWHA-3/2016
4-06-351-2/2016-242

 

ROP-GML-13431-ISAWHA-3/2016
4-06-351-2/2016-241

 

ROP-GML-13432-ISAWHA-3/2016
4-06-351-2/2016-244

 

ROP-GML-12251-ISAWHA-3/2016
4-06-351-2/2016-233

 

ROP-GML-22364-ISAW-1/2016
4-06-351-2/2016-218

 

ROP-GML-22890-ISAW-1/2016
4-06-351-2/2016-224

 

ROP-GML-22054-ISAW-1/2016
4-06-351-2/2016-215

 

ROP-GML-22084-ISAW-1/2016
4-06-351-2/2016-216

 

ROP-GML-16199-ISAW-3/2016
4-06-351-2/2016-196

 

ROP-GML-19275-ISAW-1/2016
4-06-351-2/2016-192

 

ROP-GML-18642-ISAW-1/2016
4-06-351-2/2016-186

 

ROP-GML-17119-ISAW-1/2016
4-06-351-2/2016-172

 

ROP-GML-16704-ISAW-1/2016
4-06-351-2/2016-168

 

ROP-GML-16565-ISAW-1/2016
4-06-351-2/2016-167

 

ROP-GML-14081-ISAWHA-2/2016
44-06-351-2/2016-137

 

ROP-GML-12722-ISAW-1/2016
4-06-351-2/2016-113

 

ROP-GML-12324-ISAW-1/2016
4-06-351-2/2016-107

 

ROP-GML-10072-ISAW-1/2016
4-06-351-2/2016-77

 

ROP-GML-9912-ISAW-1/2016
4-06-351-2/2016-74

 

ROP-GML-9214-ISAW-1/2016
4-06-351-2/2016-64

 

ROP-GML-6710-ISAW-1/2016
4-06-351-2/2016-39

 

ROP-GML-6402-ISAW-1/2016
4-06-351-2/2016-34

 

ROP-GML-2893-ISAWHA-2/2016
4-06-351-2/2016-14

 

ROP-GML-2579-ISAWHA-2/2016
4-06-351-2/2016-13

 

ROP-GML-2863-ISAW-1/2016
4-06-351-2/2016-11

 

ROP-GML-1742-ISAW-1/2016
4-06-351-2/2016-8

 Обједињена процедура

 

Јовановић Срећко      4-06-351-485/2015

 

Ђоковић Миленко      4-06-351-472/2015

 

Јавно предузеће "Спортско-рекреативни центар"      4-06-351-463/2015

 

"ЕПС Дистрибуција" д.о.о.      4-06-351-448/2015

 

Вуковић Миле      4-06-351-446/2015

 

Перишић Владета      4-06-351-445/2015

 

Радоњић Милан      4-06-351-444/2015

 

"Металац-Пролетер" а.д.      4-06-351-442/2015

 

Петровић Радослав      4-06-351-257/2015

 

Јавно предузеће за изградњу Општине Горњи Милановац      4-06-351-223/2015

 

Милојевић Мијодраг, Милојевић Снежана      4-06-351-206/2015

 

"ЕПС Дистрибуција" д.о.о.      4-06-351-430/2015

 

Јавно предузеће "Србијагас"      4-06-351-417/2015

 

Contini Мирјана      4-06-351-414/2015

 

Јавно предузеће "Србијагас"      4-06-351-407/2015

 

Јавно предузеће "Србијагас"      4-06-351-404/2015

 

Јавно предузеће "Србијагас"      4-06-351-405/2015

 

Јавно предузеће "Србијагас"      4-06-351-403/2015

 

Сретеновић Радослав      4-06-351-398/2015

 

Симић Александар      4-06-351-389/2015

 

"ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, РЦ "Електросрбија" Краљево      4-06-351-386/2015

 

Рудник и флотација "Рудник" д.о.о.      4-06-351-378/2015

 

Општинска управа општине Горњи Милановац      4-06-351-340/2015

 

Општинска управа општине Горњи Милановац      4-06-351-329/2015

 

Вуковић Мила      4-06-351-338/2015

 

Јавно предузеће за путеве општине Горњи Милановац      4-06-351-304/2015

 

Општина Горњи Милановац      4-06-351-305/2015

 

Општина Горњи Милановац      4-06-351-303/2015

 

Маркељић Станоје      4-06-351-297/2015

 

Јевтовић Милован      4-06-351-283/2015

 

Општина Горњи Милановац      4-06-351-268/2015

 

ПД "Електросрбија"      4-06-351-264/2015

 

Чекеревац Милева      4-06-351-258/2015

 

Металац а.д.      4-06-351-234/2015

 

Општина Горњи Милановац      4-06-351-220/2015

 

Општина Горњи Милановац      4-06-351-219/2015

 

Станковић Мирослава      4-06-351-215/2015

 

Општина Горњи Милановац      4-06-351-201/2015

 

Козодер Боривоје      4-06-351-216/2015

 

Милојевић Мијодраг и Снежана      4-06-351-182/2015

 

Копривица Милан      4-06-351-164/2015

 

Српски православни манастир Свети Сава на Савинцу      4-06-351-106/2015

 

Вранеш Срђан      4-06-351-83/2015

 

Вранеш Срђан      4-06-351-82/2015

 

Чолић Милета      4-06-351-103/2015

 

Општина Горњи Милановац      4-06-351-102/2015

 

Александар Симић      4-06-351-78/2015

 

Електродистрибуција      4-06-351-59/2015

 
еДозволеlogo opstine gornji milanovaclogo opstine gornji milanovac

Ћир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!