opstina gornji milanovac

Локацијски услови


еДозволе

 

ROP-GML- 22675-LOCН-2/2019
4-02-350-1/2019-80

 

ROP-GML-21130-LOCН-2/2019
4-02-350-1/2019-76

 

ROP-GML-22681-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-78

 

ROP-GML-22955-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-79

 

ROP-GML-16656-LOCH-2/2019
4-02-350-1/2019-74

 

ROP-GML-21120-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-71

 

ROP-GML-15187-LOCH-2/2019
4-02-350-1/2019-68

 

ROP-GML-20803-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-69

 

ROP-GML-20876-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-70

 

ROP-GML-19398-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-67

 

ROP-GML- 18555-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-66

 

ROP-GML-17892-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-65

 

ROP-GML-17509-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-63

 

ROP-GML-17819-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-64

 

ROP-GML-16426-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-58

 

ROP-GML-16354-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-57

 

ROP-GML-16695-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-60

 

ROP-GML-16913-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-61

 

ROP-GML-15847-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-56

 

ROP-GML-15727-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-55

 

ROP-GML-13297-LOCH-2/2019
4-02-350-1/2019-50

 

ROP-GML-14434-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-51

 

ROP-GML-14990-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-53

 

ROP-GML-13579-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-49

 

ROP-GML-14912-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-52

 

ROP-GML-12537-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-46

 

ROP-GML-12162-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-45

 

ROP-GML-12657-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-47

 

ROP-GML-6647-LOCH-3/2019
4-02-350-1/2019-42

 

ROP-GML-12115-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-44

 

ROP-GML-12107-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-43

 

ROP-GML-11573-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-41

 

ROP-GML-11316-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-40

 

ROP-GML-11222-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-39

 

ROP-GML-11107-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-38

 

ROP-GML-10638-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-37

 

ROP-GML-28388-LOC-2/2019
4-02-350-1/2019-36

 

ROP-GML-10433-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-35

 

ROP-GML-10353-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-34

 

ROP-GML-10310-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-33

 

ROP-GML-28388-LOC-2/2019
4-02-350-1/2019-36

 

ROP-GML-9857-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-32

 

ROP-GML-9069-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-30

 

ROP-GML-8477-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-28

 

ROP-GML-8686-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-29

 

ROP-GML-9617-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-31

 

ROP-GML-7890-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-25

 

ROP-GML-7886-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-24

 

ROP-GML-8026-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-26

 

ROP-GML-7212-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-23

 

ROP-GML-6361-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-21

 

ROP-GML-6234-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-17

 

ROP-GML-6303-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-20

 

ROP-GML-6298-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-19

 

ROP-GML-6254-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-18

 

ROP-GML-6138-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-16

 

ROP-GML-4442-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-14

 

ROP-GML-4408-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-13

 

ROP-GML-1732-LOCH-2/2019
4-02-350-1/2019-12

 

ROP-GML-3786-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-11

 

ROP-GML-2882-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-10

 

ROP-GML-1178-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-7

 

ROP-GML-646-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-6

 

ROP-GML-156-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-2

 

ROP-GML-635-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-5

 

ROP-GML-67-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-1

 

ROP-GML-38606-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-118

 

ROP-GML-21671-LOC-2/2018
4-02-350-2/2018-117

 

ROP-GML-180-LOC-1/2019
4-02-350-1/2019-3

 

ROP-GML-37710-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-116

 

ROP-GML-36634-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-111

 

ROP-GML-37253-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-114

 

ROP-GML-36958-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-113

 

ROP-GML-37650-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-115

 

ROP-GML-35671-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-110

 

ROP-GML-35338-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-109

 

ROP-GML-34973-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-108

 

ROP-GML-34795-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-107

 

ROP-GML-33832-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-106

 

ROP-GML-32678-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-104

 

ROP-GML-28772-LOCH-2/2018
4-02-350-2/2018-103

 

ROP-GML-33130-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-105

 

ROP-GML-30210-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-102

 

ROP-GML-29725-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-101

 

ROP-GML-29601-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-100

 

ROP-GML-27351-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-97

 

ROP-GML-27455-LOC-2/2018
4-02-350-2/2018-98

 

ROP-GML-27796-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-96

 

ROP-GML-27721-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-95

 

ROP-GML-27702-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-94

 

ROP-GML-27796-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-96

 

ROP-GML-25693-LOC-2/2018
4-02-350-2/2018-93

 

ROP-GML-26863-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-92

 

ROP-GML-26377-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-90

 

ROP-GML-25683-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-88

 

ROP-GML-24345-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-84

 

ROP-GML-25347-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-87

 

ROP-GML-24841-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-86

 

ROP-GML-24783-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-85

 

ROP-GML-21187-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-80

 

ROP-GML-21164-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-79

 

ROP-GML-21159-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-78

 

ROP-GML-17711-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-74

 

ROP-GML-21164-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-79

 

ROP-GML-21588-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-81

 

ROP-GML-15077-LOC-2/2018
4-02-350-2/2018-77

 

ROP-GML-18371-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-75

 

ROP-GML-17711-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-74

 

ROP-GML-17004-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-67

 

ROP-GML-16681-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-65

 

ROP-GML-14993-LOC-2/2018
4-02-350-2/2018-62

 

ROP-GML-16102-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-63

 

ROP-GML-17524-LOC-1/2018
4-06-350-2/2018-72

 

ROP-GML-8726-LOC-2/2018
4-02-350-2/2018/61

 

ROP-GML-17524-LOC-1/2018
4-06-350-2/2018-72

 

ROP-GML-15585-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-60

 

ROP-GML-15023-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018/57

 

ROP-GML-14489-LOC-1/2018-55
4-02-350-2/2018- 55

 

ROP-GML-14376-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-54

 

ROP-GML-14535-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-56

 

ROP-GML-13764-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-52

 

ROP-GML-12404-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018/47

 

ROP-GML-13856-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-53

 

ROP-GML-12206-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-46

 

ROP-GML-11391-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-45

 

ROP-GML-10997-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-43

 

ROP-GML-10962-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-42

 

ROP-GML-11118-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-44

 

ROP-GML-10049-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-39

 

ROP-GML-9963-LOC-2/2018
4-02-350-2/2017-37

 

ROP-GML-10548-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-40

 

ROP-GML-8231-LOC-2/2018
4-02-350-2/2018-38

 

ROP-GML-9902-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-36

 

ROP-GML-9729-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-35

 

ROP-GML-8974-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-33

 

ROP-GML-8086-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-30

 

ROP-GML-8034-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-29

 

ROP-GML-7905-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-28

 

ROP-GML-7558-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-26

 

ROP-GML-7433-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-25

 

ROP-GML-7151-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-24

 

ROP-GML-6784-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-22

 

ROP-GML-8086-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-30

 

ROP-GML-4643-LOCH-2/2018
4-02-350-2/2018-20

 

ROP-GML-7145-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-23

 

ROP-GML-6521-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-21

 

ROP-GML-5878-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-19

 

ROP-GML-5531-LOC-1/2017
4-02-350-2/2018-18

 

ROP-GML-3785-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-16

 

ROP-GML-3407-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-15

 

ROP-GML-3028-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018/14

 

ROP-GML-2912-LOCА-1/2018
4-02-350-2/2018-13

 

ROP-GML-5531-LOC-1/2017
4-02-350-2/2018-18

 

ROP-GML-3785-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-16

 

ROP-GML-3407-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-15

 

ROP-GML-3028-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018/14

 

ROP-GML-841-LOC-2/2017
4-02-350-2/2017-8

 

ROP-GML-2784-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-11

 

ROP-GML-2783-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-12

 

ROP-GML-1998-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-9

 

ROP-GML-1439-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-7

 

ROP-GML-1397-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-6

 

ROP-GML-1376-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-5

 

ROP-GML-1294-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-4

 

ROP-GML-617-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018-2

 

ROP-GML-273-LOC-1/2018
4-02-350-2/2018/1

 

ROP-GML-38906-LOCH-2/2017
4-02-350-2/2017-95

 

ROP-GML-39290-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-94

 

ROP-GML-35747-LOCH-2/2017
4-02-350-2/2017-91

 

ROP-GML-38684-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-92

 

ROP-GML-20879-LOC-3/2017
4-02-350-2/2017-86

 

ROP-GML-36284-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-89

 

ROP-GML-36889-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-90

 

ROP-GML-36284-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-89

 

ROP-GML-35523-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-85

 

ROP-GML-32892-LOCH-2/2017
4-02-350-2/2017-84

 

ROP-GML-32892-LOCH-2/2017
4-02-350-2/2017-82

 

ROP-GML-33212-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-79

 

ROP-GML-34045-LOC-2/2017
4-02-350-2/2017-83

 

ROP-GML-33515-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-80

 

ROP-GML-31925-LOCH-2/2017
4-02-350-2/2017-76

 

ROP-GML-33634-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-81

 

ROP-GML-31031-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-71

 

ROP-GML-31800-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-73

 

ROP-GML-31900-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-74

 

ROP-GML-27780-LOCH-2/2017
4-02-350-2/2017-70

 

ROP-GML-29711-LOC-1/2017
4-06-350-2/2017-67

 

ROP-GML-28388-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-66

 

ROP-GML-29711-LOC-1/2017
4-06-350-2/2017-67

 

ROP-GML-22356-LOCH-2/2017
4-02-350-2/2017-61

 

ROP-GML-26721-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-63

 

ROP-GML-26766-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-64

 

ROP-GML-25693-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-59

 

ROP-GML-25963-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-60

 

ROP-GML-24310-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-58

 

ROP-GML-23013-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-57

 

ROP-GML-22997-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-56

 

ROP-GML-20984-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-50

 

ROP-GML-21671-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-51

 

ROP-GML-21753-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-53

 

ROP-GML-22304-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-54

 

ROP-GML-18346-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-43

 

ROP-GML-19320-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-44

 

ROP-GML-19335-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-45

 

ROP-GML-13424-LOC-3/2016
4-02-350-2/2016-47

 

ROP-SAB-13569-LOCH-2/2017
350-1-237/17-11

 

ROP-GML-14131-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-36

 

ROP-GML-15730-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-38

 

ROP-GML-2698-LOC-5/2017
4-02-350-2/2017-40

 

ROP-GML-16760-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-42

 

ROP-GML-15786-LOC-1/2017
4-06-350-2/2017-39

 

ROP-GML-14883-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-37

 

ROP-GML-14717-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-35

 

ROP-GML-14013-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-32

 

ROP-GML-14360-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-34

 

ROP-GML-14883-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-37

 

ROP-GML-13472-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-31

 

ROP-GML-13252-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-29

 

ROP-GML-12725-LOC-1/2017
4-02-350-1/2017-28

 

ROP-GML-10013-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-26

 

ROP-GML-8619-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-25

 

ROP-GML-8192-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-23

 

ROP-GML-7749-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-21

 

ROP-GML-8138-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-22

 

ROP-GML-6034-LOCA-3/2017
4-02-350-2/2017-24

 

ROP-GML-6657-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-20

 

ROP-GML-6040-LOC-1/2017
4-06-350-2/2017-19

 

ROP-GML-2241-LOCH-2/2017
4-02-350-2/2017-17

 

ROP-GML-5509-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-16

 

ROP-GML-5163-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-14

 

ROP-GML-6034-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-18

 

ROP-GML-5273-LOC-1/2017
4-02-350-1/2017-15

 

ROP-GML-2698-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-10

 

ROP-GML-2806-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-12

 

ROP-GML-2599-LOCH-2/2017
4-02-350-2/2017-11

 

ROP-GML-2609-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-9

 

ROP-GML-1089-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-4

 

ROP-GML-1674-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-6

 

ROP-GML-458-LOC-1/2017
4-02-350-1/2017-2

 

ROP-GML-32526-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-67

 

ROP-GML-32679-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-68

 

ROP-GML-31497-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-66

 

ROP-GML-30588-LOCH-2/2016
4-06-350-1/2016-64

 

ROP-GML-30559-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-62

 

ROP-GML-29295-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-60

 

ROP-GML-28956-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-59

 

ROP-GML-27611-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-586

 

ROP-GML-26959-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-56

 

ROP-GML-23782-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-51

 

ROP-GML-22589-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-49

 

ROP-GML-22003-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-48

 

ROP-GML-21862-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-47

 

ROP-GML-21567-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-46

 

ROP-GML-20515-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-39

 

ROP-GML-20536-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-40

 

ROP-GML-17606-LOCH-2/2016
4-06-350-1/2016-37

 

ROP-GML-19630-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-36

 

ROP-GML-18485-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-34

 

ROP-GML-16603-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-30

 

ROP-GML-15756-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-28

 

ROP-GML-15427-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-27

 

ROP-GML-15369-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-26

 

ROP-GML-15103-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-25

 

ROP-GML-134005-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-24

 

ROP-GML-13434-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-22

 

ROP-GML-13432-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-21

 

ROP-GML-13431-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-20

 

ROP-GML-13245-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-19

 

ROP-GML-12703-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-17

 

ROP-GML-12303-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-15

 

ROP-GML-12251-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-14

 

ROP-GML-12570-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-16

 

ROP-GML-11815-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-13

 

ROP-GML-9219-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-12

 

ROP-GML-8318-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-11

 

ROP-GML-8093-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-10

 

ROP-GML-7530-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-9

 

ROP-GML-7322-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-8

 

ROP-GML-3773-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-5

 

ROP-GML-3737-LOC-1/2016
4-06-550-1/2016-4

 

ROP-GML-3486-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-3

 

ROP-GML-1066-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-2

 

ROP-GML-264-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-1

 Обједињена процедура

 

"ЕПС Дистрибуција", Огранак ЕД Чачак      4-06-350-341/15

 

Лазаревић Душанка      4-06-350-340/2015

 

"Дам 93" д.о.о.      4-06-350-337/2015

 

Марјановић Радован      4-06-350-334/2016

 

Јавно комунално предузеће "Горњи Милановац"      4-06-350-325/15

 

Општинска управа Горњи Милановац      4-06-350-332/2015

 

Јавно комунално предузеће "Горњи Милановац"      4-06-350-329/15

 

ЈП за изградњу општине Горњи Милановац      4-06-350-306/2015

 

"Телеком Србија" а.д.      4-06-350-314/2015

 

МЗ Гојна Гора      4-06-350-292/2015

 

ЈП за изградњу општине Горњи Милановац      4-06-350-186/2015

 

Симеуновић Иван      4-06-350-308/2015

 

Општина Горњи Милановац      4-06-350-302/2015

 

Ђорђевић Мирослав      4-06-350-298/2015

 

"Фока" д.о.о.      4-06-350-285/2015

 

Јанковић Софија      4-06-350-297/2015

 

Јоцовић Милош      4-06-350-283/2015

 

Месна заједница Горњи Милановац      4-06-350-281/2015

 

Јавно предузеће за изградњу општине Горњи Милановац      4-06-350-249/2015

 

Месна заједница Горњи Милановац      4-06-350-231/2015

 

Љубичић Олгица      4-06-350-216/2015

 

Контини (Contini) Мирјана      4-06-350-213/2015

 

"Tetra Pak Production" d.o.o.      4-06-350-208/2015

 

"Телеком Србија" а.д.      4-06-350-193/2015

 

Јавно предузеће за изградњу општине Горњи Милановац      4-06-350-189/2015

 

Јавно предузеће за изградњу општине Горњи Милановац      4-06-350-178/2015

 

Јавно предузеће за изградњу општине Горњи Милановац      4-06-350-175/2015

 

Кривачић Драшко      4-06-350-275/2015

 

Јоцовић Милош      4-06-350-283/2015

 

Јанковић Миломир      4-06-350-282/2015

 

Јавно предузеће за изградњу општине Горњи Милановац      4-06-350-264/2015

 

"Металац" а.д.      4-06-350-268/2015

 

ЕПС Дистрибуција д.о.о., огранак Чачак      4-06-350-253/15

 

Шкорић Светлана      4-06-350-242/2015

 

Јавно предузеће за изградњу општине Горњи Милановац      4-06-350-270/2015

 

"РГМ-ПАК" д.о.о.      4-06-350-262/2015

 

"Tetra Pak Production" д.о.о.      4-06-350-248/2015

 

ЈП за изградњу општине Горњи Милановац      4-06-350-258/2015

 

Општинска управа Горњи Милановац      4-06-350-257/2015

 

ЈП за изградњу општине Горњи Милановац      4-06-350-246/2015

 

ЈП за изградњу општине Горњи Милановац      4-06-350-232/2015

 

ЈП за изградњу општине Горњи Милановац      4-06-350-222/2015

 

ЈП ЕПС Регионални центар Краљево, огранак Чачак      4-06-350-204/2015

 

"Спектар" д.о.о.      4-06-350-223/2015

 

Рудник и флотација "Рудник" д.о.о.      4-06-350-220/2015

 

"БГ Инвест" д.о.о.      4-06-350-211/2015

 

Месна заједница Горњи Милановац      4-06-350-199/2015

 

"Металац-Пролетер" а.д.      4-06-350-198/2015

 

"Телеком Србија" а.д.      4-06-350-194/2015

 

"Спектар" д.о.о.      4-06-350-184/2015

 

"СВИН" д.о.о.      4-06-350-174/2015

 

Општинска управа Горњи Милановац      4-06-350-179/2015

 

Прица Љубинка      4-06-350-164/2015

 

Савић Андрија      4-06-350-153/2015

 

Петровић Немања      4-06-350-168/2015

 

Николић Предраг      4-06-350-141/2015

 

Остојић Славко      4-06-350-160/2015

 

ЈП за изградњу општине Горњи Милановац      4-06-350-147/2015

 

Јевтовић Милован      4-06-350-157/2015

 

ЈП за изградњу општине Горњи Милановац      4-06-350-135/2015

 

ЈП за изградњу општине Горњи Милановац      4-06-350-151/2015

 

ЈП за изградњу општине Горњи Милановац      4-06-350-148/2015

 

Шутић Светлана      4-06-350-145/2015

 

Небојша Станкић Горњи Милановац      4-06-350-119/2015

 

КП број 272/2 КО Горњи Милановац      4-06-350-149/2015

 

Општинска управа Горњи Милановац      4-06-350-150/2015

 

Телеком Србија      4-06-350-85/2015

 

Телеком Србија      4-06-350-48/2015

 

Тетра пак продакшн      4-06-350-110/2015

 

СЗР Чековић      4-06-350-97/2015

 

Месна заједница ГМ      4-06-350-129/2015

 

ЈП за изградњу      4-06-350-94/2015

 

Хаџи Бегановић Милица      4-06-350-90/2015

 

Група грађана из Горњих Бранетића      4-06-350-75/2015

 

Герзић Душан      4-06-350-111/2015

 

Барјактаревић Миомирка      4-06-350-114/2015

 

ЈП за изградњу општине Горњи Милановац      4-06-350-92/2015

 

Радуловић Катарина      4-06-350-105/2015

 

Миловановић Милољуб      4-06-350-106/2015

 

Крсмановић Верица      4-06-350-88/2015

 

Стевовић Мирјана      4-06-350-82/2015

 

ЈП за изградњу општине Горњи Милановац      4-06-350-60/2015

 

Дабић Предраг (у име Томић Ивана и Живке)      4-06-350-103/2015

 

ЈП за изградњу општине Горњи Милановац      4-06-350-57/2015

 

Телеком Србија а.д.      4-06-350-47/2015

 

Симовић Бојан      4-06-350-61/2015

 

Димитријевић Бранко      4-06-350-63/2015

 

Поповић Вукашин      4-06-350-79/2015

 

ЈП за изградњу општине      4-06-350-59/2015

 

Симовић Бојан      4-06-350-61/2015

 

ЈП за изградњу општине Горњи Милановац      4-06-350-57/2015

 

Матић Радослав      4-06-350-56/2015

 

Телеком Србија      4-06-350-50/2015

 

Костадиновић Ђурђе      4-06-350-46/2015

 

Општинска управа Горњи Милановац      4-06-350-44/2015

 

ЈП за изградњу      4-06-350-37/2015

 
еДозволеlogo opstine gornji milanovac

Ћир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!