opstina gornji milanovac

Мере и Програм подршке општине Горњи Милановац за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја


Општини Горњи Милановац реализује Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју општине. Саставни део овог Програма је и "Програм развоја пољопривреде", који подразумева искоришћавање природног потенцијала са еколошки чистих подручја и развијање могућности за производњу здраве хране, а кроз:
– програм очувања и унапређења воћарске производње субвенционисањем анализе земљишта на пх вредности у циљу побољшања квалитета земљишта, као и набавку сертификованог садног материјала у циљу подизања нових засада;
– програм унапређења сточарства субвенционисањем вештачког осемењивања крава плоткиња, као и набавке расних грла стоке;
– програм подршке интересном удруживању пољопривредника ради остваривања њихових економских интереса у смислу организованог начина производње, откупа и наступа на тржишту;
− програм руралног развоја путем подршке економски атрактивним програмима на нивоу локалне заједнице;
– програм унапређења стручног знања и информисаности пољопривредних произвођача организовањем стручних предавања, посета сајмовима, студијских путовања.


poljoprivreda gornji milanovac

За унапређење пољопривредне производње на Горњомилановачком подручју овогодишњим буџетом (2014.годину) предвиђено је 20.000.000. динара. Од тог износа, за постицајна средства, издвојено је 13.950.000, за противградну заштиту 3.750.000 динара (надокнаде за стрелце 1.750.000 и набавку противградних ракета 2.000.000), калцификација земљишта 1.000.000, вештачко осемењавање крава 1.000.000, едукација пољопривредних произвођача 100.000 и дотација удружењима 200.000 динара.


Општинска подстицајна средства пласираће се преко Аграрног буџета и на тај начин ће се ови програми подржати, а суфинансирањем примарне пољопривредне производње стимулисаће се њен развој на територији општине Горњи Милановац.


На основу овог Програма расписује се јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава, а након спроведеног конкурса на основу законске процедуре о испуњености услова, доноси се и коначна одлука о подели средстава пољопривредним произвођачима. Пољопривредници конкуришу за средства којима ће извршити набавку нове механизације, опреме за наводњавање и набавку садног материјала.


Са пољопривредницима којима буду одобрена средства према прописаном конкурсу, председник општине потписује Уговор о међусобним правима и обавезама везано за коришћење бесповратних подстицајних средстава.


Право на ову финансијску подршку, имају пољопривредни произвођачи који се активно баве пољопривредном производњом, под условом да је пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом. Други важан услов је да су пољопривредна газдинства са пребивалиштем на територији општине Горњи Милановац уписани у Регистар пољопривредних газдинстава по основу права својине, односно закупа пољопривредног земљишта које се налази на територији општине Горњи Милановац на којем се активно баве пољопривредном производњом.
Повратак на: ПољопривредаЋир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!