opstina gornji milanovac

01. октобар 2014.
Јавна расправа поводом Нацрта одлуке о промени Статута општине Горњи Милановац


Комисија за израду Нацрта одлуке о промени Статута општине Горњи Милановац, на основу чланова 12. и 95. Статута општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи Милановац", бр. 16/2013 –пречишћен текст) и члана 3. Одлуке о прихватању предлога за промену Статута општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи Милановац", бр. 21/2014),
о р г а н и з у ј е
Ј А В Н У Р А С П Р А В У


Поводом Нацрта одлуке о промени Статута општине Горњи Милановац.


Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица у општини Горњи Милановац да дају своје предлоге, примедбе и сугестије на напред наведени нацрт одлуке.


Своје предлоге, примедбе и сугестије, сви заинтересовани могу доставити у писаној форми, поштом на адресу: Скупштина општине, Таковска бр. 2, 32300 Горњи Милановац, непосредно преко писарнице Општинске управе општине Горњи Милановац или електронском поштом на адресу: jadranka.dostanic@gornjimilanovac.rs.


Јавна расправа о Нацрту одлуке о промени Статута општине Горњи Милановац биће одржана од 1. октобра до 14. октобра 2014. године. Нацрт одлуке биће објављен на званичном сајту општине Горњи Милановац и "Службеном гласнику општине Горњи Милановац".
Повратак на: Саопштења
Ћир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!