opstina gornji milanovac

04. новембар 2014.
Наша имовина подржава наш развој


Одржан консултативни састанак на пројекту "Наша имовина подржава наш развој"


nasa imovina podrzava nas razvoj

Састанку присуствују поред консултаната, представници Општинске управе, запослени у јавним предузећима и установама, чланови пројектног тима и координатор на пројекту.


Тема консултативног састанка јесте пружање професионалне подршке општинским структурама у специфичним активностима по питању власничких односа, пописа и укњижбе општинске имовине.


Одељење за имовинско-правне послове презентовало је своје досадашње активности које се односе на попис имовине Општине Горњи Милановац. Поступак уноса података из поседовних листова у јединствену базу података, односно наменски софтвер, тече по плану и по устаљеној динамици, тако да је до сада унета трећина података (попуњено око 2000 образаца јединица имовине). Под знаком питања је попис водова, односно канализационе мреже јер је дошло до стагнације у поступку спровођења јавне набавке на пројекту, па ова активност се још увек не спроводи али су урађени пројекти изведеног стања за већину мреже док су објекти-зграде укњижени у 95% случајева.


Консултанти су предложили да се крене са са креирањем портфолија општине што је иначе и једна од пројектских активности. Закључено је да се приликом следеће посете консултаната погледа база података, да се види које све она податке садржи па да се на основу њих крене са креирањем портфолија тако да можемо да излистамо своју имовину и да је искористимо на прави начин.


На иницијативу консултаната говорило се и о томе да ли општина поседује комерцијални пословни простор, односно ко овом имовином управља. Констатовано је да постоји објекат Млечне пијаце којим управља ЈКП "Горњи Милановац", да објеката има и по месним заједницама, 2/3 је уписано као општинска имовина, остало су корисници Месне заједнице, објекти нису за продају, више од половине је ван функције. Објекат спортске хале "Бреза" И градски базен дају се под закуп.


Присутни су разговарали о физичком стању објеката о томе да ли се кренуло са снимањем објеката. Задужени за ове послове изјавили су да се упоредо са пописом вршило и снимање објеката са описом објекта али нису сви објекти укњижени али је идеја и намера да се што је могуће више у оквиру пројекта одради.


Интересантан је случај везано за укњижбу станова у стамбеној згради у Курсулиној улици , КО Горњи Милановац,чију је проблематику изнео Слободан Гавриловић, грађевински техничар. Договорено је да се документација стави на увид консултантима ради консултације са њима у ком смеру би настао проблем требало решити. Напоменуто је да општина има интерес да реши ову проблематику по питању власничке својине са ранијим власницима станова, јер поседује 2-3 стана у овој згради.


nasa imovina podrzava nas razvoj nasa imovina podrzava nas razvoj nasa imovina podrzava nas razvoj

Начелница Одељења за имовинско-правне послове, Славица Чолић, која је и правни асистент на пројекту, изнела је податак да је доста стамбених зграда где су сви станови откупљени а зграда је укњижена али питање је шта је са земљиштем које је поред зграде, то је јавна својина општине – ово је нешто што треба раздвојити односно одредити земљиште за редовну употребу зграде како се на свом земљишу уз откупљене станове не би сразмерно књижили власници станова. Савет консултаната је да се свакако провере парцеле око стамбених зграда како би земљиште око зграда било пописано на прави начин и како би се избего поклањање приликом откупа стамбених зграда. За следећи састанак савет је да се припреме три примера стамбених зграда, тамо где имамо највеће површине, на пример зграду и паркинг и да се направи модел решавања својинских односа и да се излистају кораци који воде до разрешења. Врло је важно одредити земљиште за редовну употрбу око ових стамбених зграда , тим пре што општина Горњи Милановац нема значајне комерцијалне имовине коју може искористити ради стицања добити. На састанку консултанти су обавештени да је на њихов предлог током обуке у Ивањици, Републичкој служби за катастар непокретности послат захтев за доставу података о општинској имовини, имовини јавних предузећа и установа у електонском облику, што ће у многоме убрзати процес уписа општинске имовине у наменски софтвер добијен кроз пројекат "Наша имовина подржава наш развој". Рок до којег ће Републичка дирекција за имовину успоставити софтвер је 17. јануар, тако да је намера да се до 14. јануара пошаље што више документације.


Договорено је да се следећи консултативни састанак одржи 14.11.2014. године са почетком у 12,00 часова у згради Општинске управе у Горњем Милановцу.
Повратак на: Саопштења
Ћир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!