Agrarni budžet za 2013-tu godinu

U vezi članka objavljenog u dnevnom listu „Večernje novosti“ 9. januara 2013. godine pod naslovom „Utanjio agrarni budžet“ u kojem je navedeno da Opština Gornji Milanovac ne obezbeđuje podsticajna sredstva za stočarstvo i razvoj poljoprivrede kao i da je u Gornjem Milanovcu za agrarni budžet izdvojeno 1,5 miliona dinara, želimo da upoznamo javnost o sredstvima koja Opština Gornji Milanovac izdvaja za razvoj poljoprivrede, ali i razvoj sela uopšte.
Tako je Odlukom o budžetu Opštine Gornji Milanovac za 2013. godinu, na ime agrarnog budžeta, opredeljeno 16 miliona dinara za direktna ulaganja u poljoprivredu, odnosno duplo više nego što je bilo predviđeno budžetom za 2012. godinu. Ukoliko se bude ukazala potreba za dodatnim sredstvima u agrarnom budžetu ona će biti obezbeđena kroz rebalans budžeta. S obzirom da je javnost već upoznata sa svim projektima koje je Opština Gornji Milanovac realizovala u toku prošle godine, podsetili bismo na dva projekta i to upravo iz oblasti unapređenja stočarstva, a to su: Unapređenje rasnog sastava stočnog fonda kroz nabavku kvalitetnog semena za veštačko osemenjavanje i Postizanje EU kvaliteta mleka kod farmera sa područja Opštine Gornji Milanovac.
Sredstva opredeljena agrarnim budžetom za 2013. godinu (16 miliona dinara) planirana su za naknadu protivgradnim strelcima (1.750.000,00 dinara), edukaciju poljoprivrednih proizvođača (300.000,00 dinara), kalcifikaciju zemljišta (1.200.000,00 dinara), veštačko osemenjavanje krava (1.500.000,00 dinara), nabavku protivgradnih raketa (2.000.000,00 dinara), udruženjima poljoprivrednih proizvođača (300.000,00 dinara) i podsticajna sredstva poljoprivrednim proizvođačima (8.950.000,00 dinara).
Pored sredstava agrarnog budžeta za potrebe razvoja sela Opština Gornji Milanovac izdvaja i sredstva za potrebe rada i aktivnosti mesnih zajednica (35.000.000,00 dinara), za potrebe nasipanja i asfaltiranja lokalnih i nekategorisanih puteva preko Javnog preduzeća za puteve (40.000.00,00 dinara) kao i značajna sredstva za adaptaciju seoskih domova, mesnih kancelarija, školskih objekata, izgradnju seoskih vodovoda, prevoz penzionera sa seoskog područja i druga razna socijalna davanja.

 

Previous Čestitke povodom Nove godine, novogodišnjih i božićnih praznika