Članovi Opštinskog veća usvojili Nacrt budžeta za narednu 2014.godinu godinu

Nacrt budžeta opštine Gornji Milanovac za narednu godinu jednoglasno je usvojen na nedavno održanom Opštinskom veću. Reč je o veoma složenom ekonomskom elaboratu, nerazumljiv za mnoge, a koji iziskuje dugotrajan stručan proces prilikom pripreme, uvažavanjem svih zakonskih normativa i uputstava nadležnog ministarstva, a u kojem se predviđaju i planiraju godišnji prilivi sredstava i njihov godišnji utrošak za sve budžetske korisnike.
Prilikom izrade Nacrta budžeta uz konsultacije nadležnog stručnog odeljenja, aktuelno opštinsko rukovodstva na čelu sa predsednikom opštine Milisavom Mirkovićem, zauzeli su stav da će se i naredne godine, kao i ove i protekle, zalagati za takvu ekonomsku politiku u kojoj nema zaduživanja opštine Gornji Milanovac, nego da se finasiranje kapitalnih investicija vrši isplaniranim sredstvima, racionalnim korišćenjem budžetskih sredstava u svim oblastima kao i mogućim uštedama ili suficitom koji će se prikazati na kraju godine i time omogućiti realizaciju investicija po fazama, odnosno kvartalima.
Inače, reč je o investicijama koje iziskuju velika opštinska finansiranja kao što su rekonstrukcija i potpuna adaptacija Doma kulture, zgrade Opštinske uprave u ulici Tihomira Matijevića(bivša zgrada Dečjih novina), izgradnja škole u selu Semedraž, vodovoda ka Rudniku, pristupne saobraćajnice auto-putu, potpuna rekonstrukcija spomen kompleksa Brdo Mira, gradski video nadzor, pripreme za obeležava 200.godišnjice Drugog srpskog ustanka i mnoge druge. Na osnovu nacrta budžeta planirani tekući prihodi opštine Gornji Milanovac u 2014.godini iznose 1.166.142.000 dinara.
Obzirom da tekuća godina još kalendarski i budžetski nije završena, planirana sredstva za ovu godinu još nisu utrošena, a kojih na računu ima oko 340 miliona dinara, među kojima su nerealizovana planirana sredstva za dvomesečnu platu svih budžetskih korisnika, troškovi za sve obrazovne ustanove i mesne zajednice, planirana sredstava za plansku dokumentaciju za pristupnu saobraćajnicu, planirana sredstva za faznu adaptaciju Doma kulture i drugu zgradu Opštinske uprave i drugo. Dok se u potpunosti ne završi kalendarska godina neće moći da se zna iznos suficita ili viška u budžetu. Mada, evidentno je već sada da budžetska sredstva koja su planirana i izdvojena za projektnu dokumentaciju pristupne saobraćajnice ostaju prikazana kao višak jer je u međuvremenu dobijena potvrda da će projekat biti finansiran republičkim sredstvima. Takođe, sredstava koja su dobijena uštedama u procesima sprovođenja javnih nabavki opštine i svih budžetskih korisnika, predstvaljaju višak. Tako da kada se izvrše sva plaćanja i realizuju svi planirani transferi zaključno sa 31.decembrom tekuće godine, kao i izvrše uvidi u uštedi budžetskih sredstava na pojedinim pozicijama, biće poznat suficit koji će biti projektovan za iduću godinu za namensko raspolaganje ili kao rezerva za nepredviđene blokade republičkih transfera. A sve promene biće reflektovane kroz budžetske rebalanse.
Tako da nema nikakvog vraćanja državi neutrošenih sredstava, jer će ta sredstva biti utrošena u narednoj godini zajedno sa prihodima iz naredne godine što će omogućiti efikasnu realizaciju kapitalnih investicija bez zaduživanja.
Podsećamo, da nije bilo prošlogodišnjeg suficita koji je nadomestio umanjenje sredstava koje je usledilo izmenama zakonskih propisa, dovedeno bi bilo u pitanje ne samo rad opštine, već i rad svih javnih preduzeća i ustanova, a istovremeno treba imati u vidu i da će mere štednje Vlade Republike Srbije kroz najavljeni set propisa nesumljivo doprineti smanjenju prihoda budžeta lokalnih samouprava.

Previous Obeležena 99. godišnjica Kolubarsko – suvoborske bitke u Gornjem Milanovcu