opstina gornji milanovac

Побољшање ефикасности управљања јавном својиномНАЗИВ ПРОЈЕКТА: Побољшање ефикасности управљања јавном својином

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА: 205.035,57 евра

КОАПЛИКАНТИ: Општина Горњи Милановац, Општина Ивањица, Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа

ПРИДРУЖЕНИ ЕНТИТЕТ: Научно технолошки парк Чачак

УЧЕШЋЕ ГРАДА ЧАЧКА: 13.327,31 евра

УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ: 6.663,65 евра

УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА: 6.350,00 евра

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: 22.12.2018

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: 23 месеца

Програм Еxchange 5 финансира Европска унија из средстава ИПА 2014. Пројекат спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ).

Општина Горњи Милановац ће у сарадњи са Градом Чачком и општином Ивањица, као и Регионалном агенцијом за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа реализовати пројекат под називом „Побољшање ефикасности управљања јавном својином“. Овај пројекат се бави тренутно најизазовнијим подручујем у локалној самоуправи – управљање јавном имовином, као и његовим јаким утицајем на управљање јавним финансијама. Управљање имовином је област која захтева темељно уређење, а путем овог пројекта добија заслужену пажњу да се та проблематика уреди и буде алат за привлачење инвестиција и остваривање бенефита у градовима и општинама. Квалитетне законске измене дају шансу да локалне самоуправе добро управљају и користе јавну својину, да се она упише и користи за развој.

Спора администрација и процес доношења одлука, стратешко планирање и недостатак финансијских средстава сузили су националну регулативу у различитим курсевима током претходних деценија. То је узроковало одлагања у већини решења локалних администрација, нејасне процедуре и различита тумачења различитих прописа, укључујуц́и недостатак агилног и стандардизованог поступка пописа јавне имовине на локалном нивоу и процеса регистрације.

ОПШТИ ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Допринос повећању ефективности, ефикасности и транспарентности јавне администрације кроз побољшање управљања јавном својином на локалном нивоу, омогућавањем јавних услуга погоднијим и приступачнијим грађанима и предузец́има.

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Повећање капацитета управљања јавном имовином Града Чачка, општина Горњи Милановац и Ивањица, пружање сродних услуга успостављањем ефикасне, ефективне и транспарентне базе података о јавном власништву, посебно за основне, комуналне инфраструктуре која снажно утиче на доношење одлука ЛСГ-а, животни услови грађана и окружење за развој пословања.

Пројекат се бави процесом легализације подземне комуналне мреже као вредне јавне имовине за одрживи социо-економски развој локалних заједница и ефикасно планирање буџета и реализацију свих будућих инвестиција. Са пратећом инфраструктуром изнад и испод земље, као саставним делом мрежа.

АКТИВНОСТИ:

А1.1. Успостављање/побољшање општинске организације у области јавног управљања;

А2.1. Јачање капацитета службеника локалне самоуправе, особља и представника општинских институција и организација;

А3.1. Анализа и успостављање неопходне информационо комуникационе технологије за јавно управљање усклађене са захтевима важећих прописа;

А4.1. Прикупљање, верификација и анализа података о имовини;

А5.1. Уношење података о имовинском власништву од стране локалне самоуправе у Централну базу података коју води Републичка дирекција за имовину Републике Србије;

А6.1. Повезивање имовинске базе података и књиговодствене базе података Градске управе за финансије;

А7.1. Утврђивање стварног стања имовине, њеног корисника или сврхе и иницирање промене у Катастарској евиденцији;

А8.1. Спровођење геодетских радова који су неопходни за остваривање права на регистрацију јавног власништва код Републиког геодетског завода;

А9.1. Утврђивање вредности имовине дефинисане као приоритет за вредновање;

А10.1. Припрема техничке документације неопходне за легализацију имовине без грађевинске дозволе;

А11.1. Промоција активности пројекта и повећање видљивости акције.

РЕЗУЛТАТИ:

Р1 – Усклађивање 12 постојећих и достављање недостајућих аката локалној самоуправи које се баве јавном имовином;

Р2 – Повећање капацитета 160 службеника и запослених у јавном сектору;

Р3 – Успостављање информационо комуникационих технологија у области јавног управљања;

Р4 – Прикупљање, провера и анализа до 50 база података;

Р5 – Уношење података за 3 општине, за 3 комуналне мреже и припадајућу инфраструктуру;

Р6 – Повезивање 3 базе података о имовини са књиговодственом базом података;

Р7 – Утврђивање стварног стања имовине, њеног корисника или сврхе и иницирање промене у катастру;

Р8 – Спровођење геодетских радова на 46 км комуналне мреже;

Р9 – Утврђивање вредности 3 јавне водоводне мреже;

Р10 – Припрема техничке документације неопходне за легализацију;

Р11 – Видљивост и промовисање пројекта.

Одржан први састанак Радног тима на пројекту Еxchange 5

14. фебруара 2019 године у просторијама Града Чачка одржан је први састанак Радног тима који ће радити на имплементацији пројекта „Побољшање ефикасности управљања јавне својине“ који финансира ЕУ у оквиру Грант шеме Програма Еxchange 5...
Опширније
Одржана прва радионица на пројекту Еxchange 5

Прва по реду радионица у оквиру пројекта ”Побољшање ефикасности управљања јавном својином”, који спроводе Град Чачак и општине Горњи Милановац и Ивањица и Регионална Агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа у оквиру програма Exchange 5, одржана је 06. новембра 2019 године у просторијама општине Ивањица...
Опширније
Одржана друга радионица на пројекту Еxchange 5

Друга по реду радионица у оквиру пројекта ”Побољшање ефикасности управљања јавном својином”, који спроводе Град Чачак и општине Горњи Милановац и Ивањица и Регионална Агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа у оквиру програма Еxchange 5, одржана је 18. новембра 2019 године у просторијама општине Горњи Милановац...
Опширније
Одржана трећа радионица на пројекту Еxchange 5

Трећа по реду радионица у оквиру пројекта ”Побољшање ефикасности управљања јавном својином”, који спроводе Град Чачак и општине Горњи Милановац и Ивањица и Регионална Агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа у оквиру програма Еxchange 5, одржана је 27. новембра 2019 године у просторијама Хотела „Ливаде“ Чачак...
Опширније
Одржана четврта радионица на пројекту Еxchange 5

Четврта по реду радионица у оквиру пројекта ”Побољшање ефикасности управљања јавном својином”, који спроводе Град Чачак и општине Горњи Милановац и Ивањица и Регионална Агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа у оквиру програма Еxchange 5, одржана је 04. децембра 2019 године у просторијама Хотела „Ливаде“ Чачак...
Опширније
Одржана пета радионица на пројекту Еxchange 5

Пета по реду радионица у оквиру пројекта ”Побољшање ефикасности управљања јавном својином”, који спроводе Град Чачак и општине Горњи Милановац и Ивањица и Регионална Агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа у оквиру програма Еxchange 5, одржана је 13. марта 2020 године у просторијама општине Горњи Милановац...
Опширније
Одржана шеста радионица на пројекту Еxchange 5

Шеста, уједно и последња радионица у оквиру пројекта ”Побољшање ефикасности управљања јавном својином”, који спроводе Град Чачак и општине Горњи Милановац и Ивањица и Регионална Агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа у оквиру програма Еxchange 5, одржана је 03. јуна 2020 године у просторијама општине Ивањица...
Опширније
Одржана промотивна конференција и медијска презентација резултата пројекта Еxchange 5

Промотивна конференција и медијска презентација резултата пројекта:„Побољшање ефикасности управљања јавном својином“ који су заједнички реализовали Град Чачак, општине Горњи Милановац и Ивањица, Регионална Агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа, Научно технолошки парк као придружени ентитет, одржана је 22.октобра 2020 године у Хотелу „Ливаде“ Чачак...
Опширније
Одржана завршна конференција на пројекту Еxchange 5

Завршна конференција пројекта:„Побољшање ефикасности управљања јавном својином“ који су заједнички реализовали Град Чачак, општине Горњи Милановац и Ивањица, Регионална Агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа, Научно технолошки парк као придружени ентитет, одржана је 13. новембра 2020 године у Хотелу „Ливаде“ Чачак...
Опширније
Промоција пројекта Exchange 5 на сајму ECOFAIR

16. ECOFAIR - Међународни сајам заштите животне средине одржан је у Београду, у периоду од 02. до 04. октобра 2019 године. Овом приликом Град Чачак је представио пројекат Exchange 5: Побољшање ефикасности управљања јавном својином...
Опширније


Повратак на почетну    logo opstine gornji milanovac

logo opstine gornji milanovac

logo opstine gornji milanovac

logo opstine gornji milanovac

Ћир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!