Функционална провера система за јавно узбуњивање

Дана 20.06.2023.године у 12:00 часова извршиће се провера функционалне исправности система за јавно узбуњивање. Провера ће се извршити емитовањем сигнала једноличног тона у трајању од 60 секунди – знак „ПРЕСТАНАК ОПАСНОСТИ“.

 

Поред провере електричног система узбуњивања у граду истовремено ће се извршити и провера електронског система узбуњивања низводно од Бране 9 у Мајдану и низводно од ретензионе бране у Горњим Бањанима.

 

Провера система се врши ради утврђивања исправности истог и предузимања евентуалних мера за отклањање недостатака.

 

ОПШТИНСКИ  ШТАБ  ЗА  ВАНРЕДНЕ  СИТУАЦИЈЕ

Previous Нови метри асфалта у Милановачким селима