Izrada strategije lokalnog održivog razvoja prema programu EU

Delegacija EU u RS
Program EXCANGE 3
Opstina Gornji Milanovac
EVROPSKA UNIJA
OPŠTINSKI PROJEKAT
OPŠTINA GORNJI MILANOVAC
STRATEGIJA LOKALNOG ODRŽIVOG RAZVOJA

OPŠTINA GORNJI MILANOVAC ODABRANA ZA DOBIJANJE EKSPERTSKE/TEHNIČKE PODRŠKE NA IZRADI STRATEGIJE LOKALNOG ODRŽIVOG RAZVOJA PREMA PROGRAMU EVROPSKE UNIJE

Na osnovu kriterijuma programa opština Gornji Milanovac je odabrana zajedno sa još deset opština u Srbiji, za dobijanje ekspertske i tehničke podrške na izradi Strategije lokalnog održivog razvoja od Centra za planiranje i projekte Stalne konferencije gradova i opština, objavio je predsednik opštine Milisav Mirković na danas održanom sastanku sa opštinskim rukovodstvom i direktorima javnih preduzeća i ustanova.

Tim povodom, menadžer programa Irina Slavković i koordinator za strateško planiranje u programu Aleksandar Marinković, danas su bili u poseti opštini Gornji Milanovac i uputili prisutne o budućim aktivnostima na izradi ove strategije. Inače, program finansira Evropska unija i njime rukovodi delgacija EU, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština.

U procesu izrade Strategije, a na osnovu Sporazuma o saradnji gornjomilanovačke opštine i Stalne konferencije gradova i opština, obaveze opštine Gornji Milanovac bila bi obezbeđivanje odgovarajućeg nivo informacija u procesu strateškog planiranja, a prema Priručniku Evropske unije za komunikacije za eksterne projekte. Predstavnici programa su putem grafičke prezentacije predstavili uvod i faze izrade strategije. Tako da bi početna faza podrazumevala proces donošenja Odluka nadležnih organa o pristupanju izradi strategije u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, potom formiranje koordinacionog tima, Skupštine partnera, tematskih radnih grupa, izrada lokalnog akcionog plana, sačinjavanje redovnih izveštaja i izveštaja održivosti.

Prema najavama Predsednika opštine pored opštinkog koordinacionog tima, učešće u izradi Strategije uzeće predstavnici privrede, istaknuti pojedinci iz sfera javnog života i svi drugi koji mogu da daju svoj doprinos u izradi kvalitetne Strategije razvoja naše opštine za narednih deset godina.
Planirano je i uključivanje šire javnosti u razmatranju nacrta Strategije kroz javne rasprave, a koje će biti organizovane u procesu usvajanja.

Previous Posledica nevremena u Gornjem Milanovcu

Leave Your Comment