opstina gornji milanovac

Јавне набавке 2013


План јавних набавки
Извештај о реализованим набавкама
Јавне набавке


27. децембар 2013. године
Предмет: 54/13 – Набавка фјузера за копир машину

 

26. децембар 2013. године
Предмет: 53/13 Адаптација простора у ОШ "Момчило Настасијевић"

 

24. децембар 2013. године
ЈНМВ Рачунарска опрема

 

18. децембар 2013. године
13/2013 Асфалтирање пута Прањани – Дружетићи – засеок Таблице

 

17. децембар 2013. године
Адаптација објекта Општинске управе у ул. Тихомира Матијевића бр. 4 у Горњем Милановцу – Партија 2: Унутрашњи занатски радови

 

17. децембар 2013. године
Предмет: 09/13 – Адаптација објекта Општинске управе у ул. Тихомира Матијевића бр. 4 у Горњем Милановцу – Партија 1: Замена фасадне столарије

 

17. децембар 2013. године
Набавка фјузера за копир машину

 

12. децембар 2013. године
Адаптација простора у ОШ "Момчило Настасијевић"

 

06. децембар 2013. године
Набавка и инсталација софтвера за основна средства

 

05. децембар 2013. године
Пројектовање и извођење радова на инсталацији прикључног гасовода, кућног мерно – регулационог сета и гасног генератора топлоте при ОШ "Краљ Александар I" у Горњем Милановцу

 

02. децембар 2013. године
Израда геодетске подлоге за потребе пројектовања водовода Брајићи-Теочин – Брезна – II фаза

 

28. новембар 2013. године
ЈНМВ Рачунарска опрема

 

25. новембар 2013. године
Измена и допуна конкурсне документације и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ј.н. бр. 09/13 – Адаптација објекта Општинске управе у ул. Тихомира Матијевића бр. 4 у Горњем Милановцу

 

18. новембар 2013. године
Извођење грађевинских радова на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу за прву фазу

 

18. новембар 2013. године
Пројектовање и извођење радова на инсталацији прикључног гасовода, кућног мерно – регулационог сета и гасног генератора топлоте при ОШ "Краљ Александар И" у Горњем Милановцу

 

15. новембар 2013. године
Чишћење дивљих депонија на територији општине Горњи Милановац

 

13. новембар 2013. године
ЈНМВ Израда геодетске подлоге за потребе пројектовања водовода Брајићи-Теочин-Брезна-II фаза

 

13. новембар 2013. године
Поправка грејања у ОШ Момчило Настасијевић

 

08. новембар 2013. године
Пројектовање и извођење радова на инсталацији прикључног гасовода, кућног мерно – регулационог сета и гасног генератора топлоте при ОШ "Краљ Александар I" у Горњем Милановцу

 

08. новембар 2013. године
Пројектовање и извођење радова на инсталацији прикључног гасовода, кућног мерно – регулационог сета и гасног генератора топлоте при ОШ "Краљ Александар I" у Горњем Милановцу

 

08. новембар 2013. године
Јавна набавка мале вредности: Израда геодетске подлоге за потребе пројектовања водовода Брајићи-Теочин – Брезна - II фаза

 

04. новембар 2013. године
Асфалтирање пута Прањани – Дружетићи - засеок Таблице

 

04. новембар 2013. године
Партерно уређење дворишта ОШ Иво Андрић у Прањанима

 

04. новембар 2013. године
Чишћење дивљих депонија на територији општине Горњи Милановац

 

31. октобар 2013. године
Обавештење о закљученом уговору за набавку радова: доградња санитарног чвора подручне школе Брђани ОШ Краљ Александар I - прва фаза

 

30. октобар 2013. године
Услуга информисања о актуелним дешавањима на територији општине Горњи Милановац : Партија 2 Услуга информисања јавности путем штампаних медија у Моравичком округу

 

30. октобар 2013. године
Услуга информисања о актуелним дешавањима на територији општине Горњи Милановац : Партија 1 Услуга информисања јавности путем електронских медија (радио и телевизија) у Моравичком округу

 

30. октобар 2013. године
Обавештење о закљученом уговору за набавку: Технички пријем објекта котларнице при ОШ «Иво Андрић» у Прањанима

 

29. октобар 2013. године
Адаптација објекта Општинске управе у ул. Тихомира Матијевића бр. 4 у Горњем Милановцу

 

22. октобар 2013. године
Пројектовање и извођење радова на инсталацији прикључног гасовода, кућног мерно – регулационог сета и гасног генератора топлоте при ОШ "Краљ Александар I" у Горњем Милановцу

 

21. октобар 2013. године
Партерно уређење дворишта ОШ Иво Андрић у Прањанима

 

21. октобар 2013. године
Услуге информисања о актуелним дешавањима на територији општине Горњи Милановац - Партија 3

 

17. октобар 2013. године
Летње одржавање путева који су изузети из мреже државних путева I и II реда на територији општине Горњи Милановац – одржавање коловозне конструкције

 

17. октобар 2013. године
Конкурс за доделу подстицајних средстава намењених пољопривредницима

 

16. октобар 2013. године
Поправка грејања у ОШ Момчило Настасијевић

 

16. октобар 2013. године
Техничка контрола пројектне документације Дома културе

 

16. октобар 2013. године
Израда геодетске подлоге за потребе пројектовања водовода Брајићи-Теочин-Брезна

 

10. октобар 2013. године
Услуге информисања о актуелним дешавањима на територији општине Горњи Милановац

 

08. октобар 2013. године
Партерно уређење дворишта ОШ Иво Андрић у Прањанима

 

03. октобар 2013. године
Информатичка обука запослених у Општинској управи општине Горњи Милановац

 

02. октобар 2013. године
Обавештење о закљученом уговору за набавку и испоруку кречног материјала за калцификацију пољопривредног земљишта

 

02. октобар 2013. године
Изградња инфраструктуре за постављање оптичких каблова и видео надзора

 

01. октобар 2013. године
Обавештење о закљученом уговору за набавку Услуге кетеринга за потребе реализације пројекта Програм развоја и управљања људским ресурсима

 

01. октобар 2013. године
Обавештење о закљученом уговору за набавку Канцеларијски материјал за потребе реализације пројекта Програм развоја и управљања људским ресурсима

 

27. септембар 2013. године
Предмет јавне набавке: Технички пријем објекта котларнице при ОШ Иво Андрић у Прањанима

 

27. септембар 2013. године
Предмет набавке: изградња инфраструктуре за постављање оптичких каблова и видео надзора

 

26. септембар 2013. године
Информатичка обука запослених у Општинској управи општине Горњи Милановац

 

25. септембар 2013. године
Израда пројекта система видео надзора и пројекта оптичке телекомуникационе мреже општине Горњи Милановац – Партија 1

 

25. септембар 2013. године
Израда геодетске подлоге за потребе пројектовања водовода Брајићи - Теочин - Брезна

 

25. септембар 2013. године
Израда пројекта система видео надзора и пројекта оптичке телекомуникационе мреже општине Горњи Милановац – Партија 2

 

18. септембар 2013. године
Израда геодетске подлоге за потребе пројектовања водовода Брајићи - Теочин - Брезна

 

18. септембар 2013. године
Техничка контрола пројектне документације

 

18. септембар 2013. године
Изградња инфраструктуре за постављање оптичких каблова и видео надзора

 

17. септембар 2013. године
Летње одржавање путева који су изузети из мреже државних путева I и II реда на територији општине Горњи Милановац – одржавање коловозне конструкције

 

17. септембар 2013. године
Доградња санитарног чвора подручне школе Брђани – ОШ Краљ Александар I – прва фаза

 

13. септембар 2013. године
Обавештење о обустави отвореног поступка: доградња санитарног чвора подручне школе Брђани – ОШ Краљ Александар I – прва фаза

 

13. септембар 2013. године
Јавна набавка мале вредности: Канцеларијски материјал за потребе реализације пројекта Програм развоја и управљања људским ресурсима

 

13. септембар 2013. године
Јавна набавка мале вредности: Услуге кетеринга за потребе реализације пројекта Програм развоја и управљања људским ресурсима

 

11. септембар 2013. године
Израда пројектне документације за адаптацију, реконструкцију и доградњу постојећег објекта Дома културе у Горњем Милановцу, подељене на део А и део Б према пројектном задатку

 
 

04. септембар 2013. године
Летње одржавање путева који су изузети из мреже државних путева I и II реда на територији општине Горњи Милановац – партија 1 – кошење траве и шибља, машински ископ одводних јаркова

 

02. септембар 2013. године
Израда пројекта адаптације Општинске управе општине Горњи Милановац

 

29. август 2013. године
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку и испоруку кречног материјала за калцификацију пољопривредног земљишта

 

27. август 2013. године
Хумано уклањање паса луталица на територији општине Горњи Милановац

 

27. август 2013. године
Израда пројекта система видео надзора и пројекта оптичке телекомуникационе мреже општине Горњи Милановац

 

22. август 2013. године
Обавештење о закљученом уговору за набавку канцеларијског намештаја за потребе Општине

 

20. август 2013. године
Доградња санитарног чвора подручне школе Брђани – ОШ Краљ Александар I – прва фаза

 

15. август 2013. године
Пружање угоститељских услуга за потребе Општинске управе

 

15. август 2013. године
Обавештење о закљученом уговору за пружање угоститељских услуга

 

15. август 2013. године
Измена конкурсне документације и обавештење о продужењу рока за понуда за јавну набавку за подношење понуда за адаптацију, реконструкцију и доградњу постојећег објекта Дома културе у Горњем Милановцу, подељене на део А и део Б према пројектном задатку

 

13. август 2013. године
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку и испоруку кречног материјала за калцификацију пољопривредног земљишта

 

09. август 2013. године
Израда пројектне документације за адаптацију, реконструкцију и доградњу постојећег објекта Дома културе у Горњем Милановцу, подељене на део А и део Б према пројектном задатку

 

07. август 2013. године
Хумано уклањање паса луталица на територији општине Горњи Милановац

 

06. август 2013. године
Израда пројекта адаптације објеката Општинске управе општине Горњи Милановац

 

01. август 2013. године
Израда пројекта адаптације објеката Општинске управе општине Горњи Милановац

 

30. јул 2013. године
Израда пројекта адаптације објеката Општинске управе општине Горњи Милановац

 

26. јул 2013. године
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за Угоститељске услуге за потребе Општинске управе 34/13

 

26. јул 2013. године
Предмет: доградња санитарног чвора подручне школе Брђани – ОШ Краљ Александар I – прва фаза

 

26. јул 2013. године
Предмет набавке: израда пројекта адаптације објеката Општинске управе општине Горњи Милановац

 

26. јул 2013. године
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку поклон пића за потребе кабинета Председника општине

 

26. јул 2013. године
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за пружање угоститељских услуга

 

26. јул 2013. године
Канцеларијски намештај за потребе Општине

 

23. јул 2013. године
Хумано уклањање паса луталица на територији општине Горњи Милановац

 

22. јул 2013. године
Предмет: Исправка техничке грешке у оквиру измене конкурсне документације за јавну набавку радова: извођење радова на летњем одржавању путева који су изузети из мреже државних путева I и II реда на територији општине Горњи Милановац

 

19. јул 2013. године
Предмет набавке: Израда пројектне документације за адаптацију, реконструкцију и доградњу постојећег објекта Дома културе у Горњем Милановцу, подељене на део А и део Б према пројектном задатку

 

19. јул 2013. године
Предмет: измена конкурсне документације за јавну набавку радова: извођење радова на летњем одржавању путева који су изузети из мреже државних путева И и ИИ реда на територији општине Горњи Милановац

 

12. јул 2013. године
Набавка и инсталација софтвера за ликвидатуру, пренос средстава и обрачун осталих примања

 

12. јул 2013. године
Доградња септичке јаме при ОШ "Иво Андрић" у Прањанима

 

01. јул 2013. године
Јавни конкурси за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Горњи Милановац

 

27. јун 2013. године
Организација семинара поводом примене новог Закона о јавним набавкама

 

27. јун 2013. године
Летње одржавање путева

 

18. јун 2013. године
Доградња септичке јаме при ОШ"Иво Андрић" у Прањанима

 

17. јун 2013. године
Набавка и инсталација софтвера за ликвидатуру, пренос средстава и обрачун осталих примања

 

03. јун 2013. године
Организација семинара поводом примене новог закона о јавним набавкама

 


Ћир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!