opstina gornji milanovac

Јавне набавке 2014


План јавних набавки
Извештај о реализованим набавкама
Јавне набавке


31. децембар 2014. године
Изградња школе у Семедражи – I фаза

 

31. децембар 2014. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

30. децембар 2014. године
Санација кровне стрехе на згради Музеја у Горњем Милановцу

 

30. децембар 2014. године
Изградња школе у Семедражи – I фаза

 

29. децембар 2014. године
Услуга превоза ученика основних школа на територији општине Горњи Милановац по календару образовно – васпитног рада за школску 2014/2015 годину

 

29. децембар 2014. године
Закуп локала за ликовну галерију

 

27. децембар 2014. године
Додатни радови на адаптацији објекта у ул. Тихомира Матијевића бр. 4 – друга фаза

 

26. децембар 2014. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

24. децембар 2014. године
Изградња школе у Семедражи – I фаза

 

24. децембар 2014. године
Изградња школе у Семедражи – I фаза

 

24. децембар 2014. године
Изградња школе у Семедражи – I фаза

 

24. децембар 2014. године
Извођење радова на гасификацији ОШ "Момчило Настасијевић" у Горњем Милановцу

 

22. децембар 2014. године
Изградња школе у Семедражи – I фаза

 

22. децембар 2014. године
Изградња школе у Семедражи – I фаза

 

19. децембар 2014. године
Изградња школе у Семедражи – I фаза

 

18. децембар 2014. године
Изградња школе у Семедражи – I фаза

 

18. децембар 2014. године
Уређење Брда мира

 

17. децембар 2014. године
Изградња ограде око школе "Таковски устанак" у Такову

 

17. децембар 2014. године
Процена студије изводљивости и оправданости за индустријску зону

 

16. децембар 2014. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

16. децембар 2014. године
Санација кровне стрехе на згради Музеја у Горњем Милановцу

 

16. децембар 2014. године
Додатни радови на адаптацији објекта у ул. Тихомира Матијевића бр. 4 – друга фаза

 

12. децембар 2014. године
Изградња школе у Семедражи – I фаза

 

12. децембар 2014. године
Изградња школе у Семедражи – I фаза

 

11. децембар 2014. године
Додатни радови на адаптацији објекта у ул. Тихомира Матијевића бр. 4 – друга фаза

 

11. децембар 2014. године
Пројекат санације објекта Мирко и Славко у Буљарицама

 

10. децембар 2014. године
Уређење приступа Дому здравља – I фаза

 

10. децембар 2014. године
Изградња школе у Семедражи - I фаза

 

05. децембар 2014. године
Изградња школе у Семедражи - I фаза

 

05. децембар 2014. године
Израда пројекта изградње и реконструкције улице Вука Караџића

 

03. децембар 2014. године
Постављање система видео надзора у општини Горњи Милановац

 

02. децембар 2014. године
Извођење радова на гасификацији ОШ "Момчило Настасијевић" у Горњем Милановцу

 

02. децембар 2014. године
Извођење радова на гасификацији ОШ "Момчило Настасијевић" у Горњем Милановцу

 

01. децембар 2014. године
Пројекат реконструкције и изградње улице Вука Караџића

 

01. децембар 2014. године
Извођење радова на гасификацији ОШ "Момчило Настасијевић" у Горњем Милановцу

 

28. новембар 2014. године
Извођење радова на гасификацији ОШ "Момчило Настасијевић" у Горњем Милановцу

 

28. новембар 2014. године
Извођење радова на гасификацији ОШ "Момчило Настасијевић" у Горњем Милановцу

 

28. новембар 2014. године
Уређење Брда мира

 

28. новембар 2014. године
Процена студије изводљивости и оправданости за индустријску зону

 

28. новембар 2014. године
Процена студије изводљивости и оправданости за индустријску зону

 

27. новембар 2014. године
Пројекат парцелације и препарцелације корита реке Деспотовице

 

27. новембар 2014. године
Услуге вршења стручног надзора над извођењем грађевинско-занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу-друга фаза

 

27. новембар 2014. године
Техничка контрола пројектне документације за адаптацију и реконструкцију постојећег објекта Дома културе у Горњем Милановцу – део "Б" фаза II

 

26. новембар 2014. године
Израда пројекта парцелације и препарцелације улице Вука Караџића

 

26. новембар 2014. године
Извођење радова на гасификацији ОШ "Момчило Настасијевић" у Горњем Милановцу

 

25. новембар 2014. године
Радови на реконструкцији и адаптацији Месне канцеларије у Такову

 

24. новембар 2014. године
Изградња ограде око школе "Таковски устанак" у Такову

 

24. новембар 2014. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

24. новембар 2014. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

21. новембар 2014. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

21. новембар 2014. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

21. новембар 2014. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

21. новембар 2014. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

21. новембар 2014. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

21. новембар 2014. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

21. новембар 2014. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

20. новембар 2014. године
Израда акустичке студије чујности покривености системом јавног узбуњивања на територији општине Горњи Милановац

 

20. новембар 2014. године
Израда ограде игралишта ОШ у Такову

 

19. новембар 2014. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

19. новембар 2014. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

19. новембар 2014. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

19. новембар 2014. године
Техничка контрола главног пројекта ОШ у Семедражи

 

19. новембар 2014. године
Пројекат санације објеката "Мирко и Славко" у Буљарицама

 

18. новембар 2014. године
Грађевинско-занатски радови са партерним уређењем Музеја у Горњем Милановцу

 

13. новембар 2014. године
Услуга вршења стручног надзора над извођењем грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

13. новембар 2014. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу - II фаза

 

13. новембар 2014. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу - II фаза

 

13. новембар 2014. године
Процена студије изводљивости и оправданости за индустријску зону

 

13. новембар 2014. године
Процена студије изводљивости и оправданости за индустријску зону

 

12. новембар 2014. године
Процена студије изводљивости и оправданости за индустријску зону

 

12. новембар 2014. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу - II фаза

 

12. новембар 2014. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу - II фаза

 

12. новембар 2014. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу - II фаза

 

12. новембар 2014. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу - II фаза

 

10. новембар 2014. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу - II фаза

 

10. новембар 2014. године
Уређење приступа Дому здравља – I фаза

 

07. новембар 2014. године
Услуга вршења стручног надзора над извођењем грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

 

07. новембар 2014. године
Завршни грађевинско занатски радови на згради Општинске управе у улици Тихомира Матијевића бр. 4

 

07. новембар 2014. године
Извођење радова на гасификацији ОШ "Момчило Настасијевић" у Горњем Милановцу

 

07. новембар 2014. године
Пројекат парцелације и препарцелације улице Вука Караџића

 

06. новембар 2014. године
Процена студије изводљивости и оправданости за индустријску зону

 

06. новембар 2014. године
Постављање система видео надзора у општини Горњи Милановац

 

05. новембар 2014. године
Израда ограде игралишта ОШ у Такову

 

04. новембар 2014. године
Набавка LED екрана

 

04. новембар 2014. године
Материјал за службена возила

 

04. новембар 2014. године
Уређење приступа Дому здравља – I фаза

 

03. новембар 2014. године
Грађевинско занатски радови на уређењу комплекса и Музеја у Такову

 

31. октобар 2014. године
Израда ограде игралишта ОШ у Такову

 

31. октобар 2014. године
Грађевинско занатски радови са партерним уређењем Музеја у Горњем Милановцу

 

30. октобар 2014. године
Техничка контрола пројекта Дома културе – фаза Б

 

29. октобар 2014. године
Набавка и постављање сталка за ЛЕД екран

 

29. октобар 2014. године
Пројекат парцелације и препарцелације корита реке Деспотовице

 

29. октобар 2014. године
Пројекат парцелације и препарцелације корита реке Деспотовице

 

27. октобар 2014. године
Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – II фаза

 

27. октобар 2014. године
Израда оптичке телекомуникационе мреже општине Горњи Милановац - I фаза

 

27. октобар 2014. године
Пројекат парцелације и препарцелације корита реке Деспотовице

 

27. октобар 2014. године
Адаптација зграде у ул. Тихомира Матијевића бр. 4 – II фаза

 

27. октобар 2014. године
Реконструкција мокрих чворова у згради Општинске управе у ул. Тихомира Матијевића бр. 4

 

24. октобар 2014. године
Израда акустичке студије покривености системом јавног избуњивања на територији општине Горњи Милановац

 

24. октобар 2014. године
Пројекат парцелације и препарцелације корита реке Деспотовице

 

24. октобар 2014. године
Уређење приступа Дому здравља - I фаза

 

21. октобар 2014. године
Техничка контрола главног пројекта реконструкције спомен-парка "Брдо мира" у Горњем Милановцу

 

20. октобар 2014. године
Техничка контрола пројектне документације за ОШ у Семедражи

 

17. октобар 2014. године
Израда пројектне документације за изградњу ОШ у Семедражи

 
 

08. октобар 2014. године
Техничка контрола главног пројекта реконструкције Спомен-парка "Брдо мира" у Горњем
Милановцу

 

07. октобар 2014. године
Материјал за службена возила

 

06. октобар 2014. године
Набавка ЛЕД екрана

 

03. октобар 2014. године
Техничка контрола главног пројекта реконструкције Спомен-парка "Брдо мира" у Горњем
Милановцу

 

26. септембар 2014. године
Израда пројектне документације за изградњу ОШ у Семедражи

 

25. септембар 2014. године
Израда пројектне документације за изградњу Основне школе у Семедражи

 

24. септембар 2014. године
Израда оптичке телекомуникационе мреже општине Горњи Милановац – I фаза

 

24. септембар 2014. године
Израда пројектне документације за изградњу ОШ у Семедражи

 

22. септембар 2014. године
Израде пројектне документације за изградњу основне школе у Семедражи

 

17. септембар 2014. године
Услуга превоза ученика основних и средњих школа на територији општине Горњи Милановац

 

17. септембар 2014. године
Израда оптичке телекомуникационе мреже општине Горњи Милановац – И фаза

 

16. септембар 2014. године
Технички пријем мокрог чвора у Основној школи у Брђанима

 

15. септембар 2014. године
Израда оптичке телекомуникационе мреже општине Горњи Милановац – I фаза

 

11. септембар 2014. године
Адаптација зграде у улици Тихомира Матијевића бр. 4 – 2. Фаза

 

05. септембар 2014. године
Реконструкција мокрих чворова у згради Општинске управе у улици Тихомира Матијевића бр. 4

 

05. септембар 2014. године
Адаптација зграде у улици Тихомира Матијевића бр. 4 – 2. Фаза

 

01. септембар 2014. године
Израда оптичке телекомуникационе мреже општине Горњи Милановац – I фаза

 

26. август 2014. године
Израда пројектне документације за адаптацију и реконструкцију постојећег објекта Дома културе у Горњем Милановцу – део "Б", фаза II

 

22. август 2014. године
Услуге информисања јавности о актуелним дешавањима на територији општине Горњи Милановац; Партија 1 – Услуга информисања јавности путем електронског медија (телевизије) у Моравичком округу

 

21. август 2014. године
Технички пријем мокрог чвора у ОШ у Брђанима

 

21. август 2014. године
Набавка лектире

 

19. август 2014. године
Извођење грађевинских радова на реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу

 

14. август 2014. године
Набавка фјузера за копир машину

 

14. август 2014. године
Партерно уређење дворишта ОШ "Иво Андрић" у Прањанима – II фаза

 

06. август 2014. године
Израда урбанистичког пројекта за изградњу Основне школе у Семедражи

 

04. август 2014. године
Набавка лектире

 

01. август 2014. године
Конкурс пољопривреда

 

31. јул 2014. године
Израда пројектне документације за адаптацију и реконструкцију постојећег објекта Дома културе у Горњем Милановцу – део "Б", фаза II

 

30. јул 2014. године
Израда пројектне документације за адаптацију и реконструкцију постојећег објекта Дома културе у Горњем Милановцу – део "Б", фаза II

 

29. јул 2014. године
Израда главног пројекта реконструкције Спомен-парка "Брдо мира" у Горњем Милановцу

 

28. јул 2014. године
Партерно уређење дворишта ОШ "Иво Андрић" у Прањанима - II фаза

 

28. јул 2014. године
Израда пројектне документације за адаптацију и реконструкцију постојећег објекта Дома културе у Горњем Милановцу – део "Б", фаза II

 

28. јул 2014. године
Израда главног пројекта за санацију друмског моста преко реке Дичине на путу за село Брђани

 

25. јул 2014. године
Израда пројектне документације за адаптацију и реконструкцију постојећег објекта Дома културе у Горњем Милановцу – део "Б", фаза II

 

24. јул 2014. године
Грађевински материјал за потребе побољшања становања избеглих лица на територији општине Горњи Милановац

 

23. јул 2014. године
Услуга превоза ученика основних и средњих школа на територији општине Горњи Милановац по календару образовно – васпитног рада за школску 2014/2015 годину

 

22. јул 2014. године
Израда пројектне документације за изградњу кружног тока код тржног центра "ИДЕА"

 

22. јул 2014. године
Мерење квалитета ваздуха, воде и одређивање нивоа буке

 

21. јул 2014. године
Израда урбанистичког пројекта за изградњу Основне школе у Семедражи

 

18. јул 2014. године
Израда главног пројекта санације друмског моста преко реке Дичине на путу за село Брђане

 

17. јул 2014. године
Израда II фазе пројектне документације за адаптацију зграде Општинске управе у ул. Тихомира Матијевића бр. 4 у Горњем Милановцу - поновљени поступак

 

16. јул 2014. године
Израда урбанистичког пројекта за изградњу Основне школе у Семедражи

 

15. јул 2014. године
Израда главног пројекта санације друмског моста преко реке Дичине на путу за село Брђане

 

09. јул 2014. године
Израда главног пројекта реконструкције Спомен-парка "Брдо мира" у Горњем Милановцу

 

09. јул 2014. године
Израда пројектне документације за постављање ЛЕД екрана

 

09. јул 2014. године
Израда главног пројекта санације друмског моста преко реке Дичине на путу за село Брђане

 

09. јул 2014. године
Грађевински материјал за потребе побољшања становања избеглих лица на територији општине Горњи Милановац

 

08. јул 2014. године
Услуге информисања јавности о дешавањима на територији општине Горњи Милановац

 

08. јул 2014. године
Грађевински материјал за потребе побољшања становања избеглих лица на територији општине Горњи Милановац

 

04. јул 2014. године
Израда главног пројекта реконструкције Спомен-парка "Брдо мира" у Горњем Милановцу

 

02. јул 2014. године
Грађевински материјал за потребе побољшања становања избеглих лица на територији општине Горњи Милановац

 

01. јул 2014. године
Израда пројектне документације за адаптацију и реконструкцију постојећег објекта Дома културе у Горњем Милановцу – део "Б", фаза II

 

01. јул 2014. године
Мерење квалитета ваздуха, воде о одређивање нивоа буке

 

01. јул 2014. године
Мерење квалитета ваздуха, воде и одређивање нивоа буке

 

30. јун 2014. године
Закуп локала за ликовну галерију

 

27. јун 2014. године
Израда II фазе пројектне документације за адаптацију зграде Општинске управе у ул. Тихомира Матијевића бр. 4 у Горњем Милановцу – поновљени поступак

 

27. јун 2014. године
Набавка књига за награђивање ученика у школској 2013/2014. години

 

25. јун 2014. године
Израда II фазе пројектне документације за адаптацију зграде Општинске управе у ул. Тихомира Матијевића бр. 4 у Горњем Милановцу – поновљени поступак

 

24. јун 2014. године
Предмет: Израда пројектне документације за уређење спољних површина Дома здравља у Горњем Милановцу

 

20. јун 2014. године
Реконструкција мокрог чвора у ОШ "Момчило Настасијевић" за децу са посебним потребама

 

20. јун 2014. године
Израда II фазе пројектне документације за адаптацију зграде Општинске управе у ул. Тихомира Матијевића бр. 4

 

16. јун 2014. године
Израда пројектне документације за изградњу кружног тока код тржног центра "ИДЕА"

 

13. јун 2014. године
Закуп локала за ликовну галерију

 

13. јун 2014. године
Куповина земљишта за изградњу основне школе у Семедражи

 

13. јун 2014. године
Израда пројектне документације за изградњу кружног тока код тржног центра "ИДЕА"

 

11. јун 2014. године
Услуге информисања јавности о дешавањима на територији општине Горњи Милановац путем портала

 

11. јун 2014. године
ЈН бр. 7/2014 - Набавка књига за награђивање ученика у школској 2013/2014 години

 

09. јун 2014. године
Извођење завршних радова на изградњи мокрог чвора у ОШ у Брђанима – друга фаза

 

06. јун 2014. године
Израда пројектне документације за изградњу кружног тока код тржног центра "ИДЕА"

 

06. јун 2014. године
Мерење квалитета ваздуха, воде о одређивање нивоа буке

 

06. јун 2014. године
ЈН бр. 24/2014 - Израда пројектне документације за постављање ЛЕД екрана

 

05. јун 2014. године
Израда II фазе пројектне документације за адаптацију зграде Општинске управе у ул. Тихомира Матијевића бр. 4 у Горњем Милановцу

 

02. јун 2014. године
Израда пројектне документације за уређење спољних површина Дома здравља у Горњем Милановцу

 

02. јун 2014. године
Реконструкција мокрог чвора у ОШ "Момчило Настасијевић" за децу са посебним потребама – поновљени поступак

 

02. јун 2014. године
Израда II фазе пројектне документације за адаптацију зграде Општинске управе у ул. Тихомира Матијевића бр. 4 у Горњем Милановцу

 

29. мај 2014. године
Извођење грађевинско занатских радова са делом инсталација на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу - друга фаза

 

28. мај 2014. године
Услуга вршења стручног надзора над извођењем грађевинских радова на реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу

 

23. мај 2014. године
Материјал за службена возила

 

22. мај 2014. године
Кречење и спуштање плафона зграде Општинске управе у Таковској бр. 2

 

22. мај 2014. године
Израда главног пројекта реконструкције спомен парка "Брдо мира"

 

21. мај 2014. године
Осигурање имовине, опреме, запослених и каско осигурање у Општинској управи Г. Милановац

 

09. мај 2014. године
Извођење завршних радова на изградњи мокрог чвора у ОШ у Брђанима – друга фаза

 

09. мај 2014. године
Услуга вршења стручног надзора над извођењем грађевинских радова на реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу

 

09. мај 2014. године
Адаптација простора у ОШ Момчило Настасијевић

 

08. мај 2014. године
Услуга вршења стручног надзора над извођењем грађевинских радова на реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу

 

07. мај 2014. године
Набавка рачунарске опреме

 

05. мај 2014. године
Услуга вршења стручног надзора над извођењем грађевинских радова на реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу

 

30. април 2014. године
Израда главног пројекта реконструкције Спомен-парка "Брдо мира"

 

30. април 2014. године
Услуга вршења стручног надзора над извођењем грађевинских радова на реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу

 

30. април 2014. године
Набавка делова за копир машину (фјузер, бубањ, корона)

 

30. април 2014. године
Набавка материјала за акцију "Очистимо Србију"

 

28. април 2014. године
Одржавање и поправка службених возила

 

23. април 2014. године
Извођење завршних радова на изградњи мокрог чвора у ОШ у Брђанима – друга фаза

 

23. април 2014. године
Осигурање имовине, опреме, запослених и каско осигурање у Општинској управи Горњи Милановац

 
 

22. април 2014. године
Техничка подршка за одржавање програма поводом обележавања Дана општине

 
 

16. април 2014. године
Куповина земљишта за изградњу основне школе у Семедражи

 

16. април 2014. године
Куповина земљишта за изградњу основне школе у Семедражи

 

15. април 2014. године
Услуга вршења стручног надзора над извођењем грађевинских радова на реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу

 

04. април 2014. године
Набавка материјала за одржавање акције "Очистимо Србију"

 

04. април 2014. године
Набавка рачунарске опреме

 

02. април 2014. године
Набавка материјала за одржавање акције "Очистимо Србију"

 

02. април 2014. године
Набавка делова за копир машину (фјузер, бубањ, корона)

 

01. април 2014. године
Одржавање и поправка службених возила

 

31. март 2014. године
Извођење грађевинских радова на реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу

 

31. март 2014. године
Смештај гостију поводом дана општине

 

31. март 2014. године
Набавка и испорука материјала за службена возила

 

31. март 2014. године
Техничка подршка за одржавање програма поводом обележавања Дана општине у Горњем Милановцу

 

31. март 2014. године
Угоститељске услуге поводом Дана општине

 

28. март 2014. године
Извођење грађевинских радова на реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу

 

27. март 2014. године
Извођење грађевинских радова на реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу

 

26. март 2014. године
Извођење грађевинских радова на реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу

 

25. март 2014. године
Извођење грађевинских радова на реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу

 

22. март 2014. године
Извођење грађевинских радова на реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу

 

20. март 2014. године
Извођење грађевинских радова на реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу

 

20. март 2014. године
Извођење грађевинских радова на реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу

 

18. март 2014. године
Извођење грађевинских радова на реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу

 

14. март 2014. године
Извођење грађевинских радова на реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу

 

13. март 2014. године
Извођење грађевинских радова на реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу

 

13. март 2014. године
Реконструкција мокрог чвора у ОШ "Момчило Настасијевић" за децу са посебним потребама

 

12. март 2014. године
Набавка и испорука противградних ракета

 

12. март 2014. године
Извођење грађевинских радова на реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу

 

10. март 2014. године
Извођење грађевинских радова на реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу

 

07. март 2014. године
Набавка електричне енергије

 

04. март 2014. године
Набавка потрошног материјала (тонера, кетриџа, рибона) за штампаче за потребе Општинске управе општине Горњи Милановац – Партија 3: Оригинални тонери

 

04. март 2014. године
Набавка потрошног материјала (тонера, кетриџа, рибона) за штампаче за потребе Општинске управе општине Горњи Милановац – Партија 2: Компатибилни тонери

 

03. март 2014. године
ЈНМВ 2/2014: Угоститељске услуге за потребе Председника

 

28. фебруар 2014. године
Услуга превоза ученика основних и средњих школа на територији општине Горњи Милановац

 

28. фебруар 2014. године
Набавка потрошног материјала (тонера, кетриџа, рибона) за штампаче за потребе Општинске управе општине Горњи Милановац – Партија 1: Рециклирани тонери, кетриџи и рибони

 

26. фебруар 2014. године
Набавка канцеларијског материјала

 

26. фебруар 2014. године
ЈНМВ бр. 1/2014 Услуге информисања јавности о дешавањима на територији општине Горњи Милановац по партијама

 

24. фебруар 2014. године
Реконструкција мокрог чвора у ОШ "Момчило Настасијевић" за децу са посебним потребама

 

21. фебруар 2014. године
Извођење грађевинских радова на реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу

 

18. фебруар 2014. године
Одржавање и поправка службених аутомобила

 

13. фебруар 2014. године
Извођење грађевинских радова на реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу

 

12. фебруар 2014. године
Услуга превоза ученика у основном и средњем образовању на територији општине Горњи Милановац

 

07. фебруар 2014. године
Набавка потрошног материјала (тонера, кетриџа, рибона) за штампаче за потребе Општинске управе општине Горњи Милановац

 

04. фебруар 2014. године
Набавка канцеларијског материјала

 

03. фебруар 2014. године
Набавка горива за службена возила

 

03. фебруар 2014. године
Набавка потрошног материјала (тонера, кетриџа, рибона) за штампаче за потребе Општинске управе општине Горњи Милановац

 

03. фебруар 2014. године
Набавка канцеларијског материјала

 

31. јануар 2014. године
ЈН 05/2014 – Средства за хигијену за потребе Општинске управе

 

30. јануар 2014. године
Услуга превоза ученика основних и средњих школа на територији општине Горњи Милановац

 

27. јануар 2014. године
Додатни радови на изградњи санитарног чвора подручне школе "Краљ Александар I" у Брђанима

 

27. јануар 2014. године
ЈН 02/2014 – Електрична енергија

 

17. јануар 2014. године
Набавка горива за потребе службених возила

 

17. јануар 2014. године
Набавка електричне енергије

 

17. јануар 2014. године
Јавни позиви

 

14. јануар 2014. године
Хумано уклањање паса луталица на територији општине Горњи Милановац

 


Ћир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!