opstina gornji milanovac

Контакт


Централа

515-0050

Секретарица 515-0042  
Фаkс 720-282  
Председник општине

720-280

Заменик Председника општине 720-280
Кабинет Председника општине 515-0042
515-0067
     
Председник СО 710-991
515-0049
515-0073
Општинско веће - Секретар 515-0075  
Секретар СО 515-0075
     
Начелник општинске управе 515-0043
ПР служба 515-0067
ерц 720-455
515-0064
Општинска управе    
Одељење за општу управу 515-0045  
Матична служба 717-220
Писарница 515-0052
515-0053
Обезбеђење 515-0056  
Одељење за скупштинске послове 515-0048  
Одељење за друштвене делатности
712-868
515-0044
Дечји додатак 515-0061
Комесаријат за избеглице 515-0059
Борачко инвалидска заштита 515-0060  
Студентске стипендије 515-0061  
Одељење за привреду и финансије 515-0046  
Буџет 515-0070
Благајна 515-0069  
Предузетници 515-0071
Јавне набавке 515-0047
Одељење за имовинско правне послове 515-0529  
Општинско јавно правобранилаштво 515-0531  
Одељење за комунално стамбене послове и урбанизам 515-0530  
Одељење за инспекцијске послове 515-0532
Еколошка канцеларија 515-0534  
Одељење за послове месних заједница,
друш. организација и удружења грађана
515-0528
Бирачки списак 515-0548
Пореско одељење 711-289
515-0058
515-0051
Јавна предузећа и установе    
ЈП за изградњу општине 716-858
Јавно комунално предузеће 716-912
ЈП за путеве 713-555
ЈП "Спортско – рекреативни центар" 712-436
Предшколска установа "Сунце" 720-551
Апотека Г. Милановац 711-141  
Центар за социјални рад 720-405  
Спортски савез општине Горњи Милановац 711-156
Библиотека "Браћа Настасијевић" 712-267
Музеј рудничко - таковског краја 717-407
Културни центар 711-118
Туристичка организација 720-565
Дом културе 718-446  
Дом здравља 710-279  
Месне канцеларије    
Гојна Гора 846-005  
Каменица 845-743  
Прањани 841-532  
Коштунићи 845-523  
Теочин 742-025  
Брезна 742-015  
Таково 736-228  
Бершићи 731-103  
Г.Бранетићи 740-266  
Г.Бањани 743-107  
Брђани 738-424  
Савинац 736-198  
Калиманићи 730-218  
Бољковци 747-108  
Шилопај 745-012  
Заграђе 749-196  
Драгољ 034/743-164  
Трудељ 739-001  
Угриновци 749-027  
Враћевшница 733-306  
Рудник 741-247  
Мајдан 737-226  
Д.Врбава 735-083  


Ћир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!