MEMORANDUM O SARADNJI OPŠTINE GORNJI MILANOVAC I STALNE KONFERENCIJE GRADOVA I OPŠTINA

Gornji MilanovacPredsednik opštine Gornji Milanovac, Milisav Mirković potpisao je Memorandum o saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština o realizaciji Projekta „Podrška lokalnim samoupravama u decentralizaciji društvenih delatnosti“, u saradnji sa Norveškom asocijacijom lokalnih i regionalnih vlasti i Centrom za liberalno-demokratske studije.
Ceremonija potpisivanja memoranduma o saradnji održana je u četvrtak, 01. marta 2012. godine u Beogradu, kao sastavni deo Prve nacionalne konferencije o unapređenje predškolskog obrazovanja, na kojoj je učestvovalo preko 140 gradova, opština i lokalnih institucija. U projektu podrške lokalnim samoupravama u preuzimanju funkcija i javnih usluga koje su decentralizovane na lokalni nivo u oblastima obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, pored naše opštine učestvuje još deset lokalnih samouprava. Sve one će u toku projekta dobiti podršku za unapređenje postojećih i razvoj novih usluga na lokalnom nivou u oblasti društvenih delotnosti, kroz različite aktivnosti i razmenu dobre prakse, sa krajnjim ciljem da se ove usluge približe građanima i uspostavi mreža saradnje ustanova i organizacija u ovoj oblasti. Projekat finansira Kraljevina Norveška, preko svog Ministarstva inostranih poslova.

Previous Ukinuta vanredna situacija

Leave Your Comment