Obaveštenje Opštinske uprave o načinu sticanja statusa energetski zaštićenog kupca

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE GORNJI MILANOVAC

 O B A V E Š T A V A

 1.Opštinska uprava opštine Gornji Milanovac obaveštava građane da od 01.04.2013. godine mogu podnositi zahteve za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca koji ima pravo na umanjenje mesečne obaveze određene količine električne enrgije, odnosno prirodnog gasa, saglasno odredbama Uredbe o energetski zaštićenom kupcu („Službeni glasnik RS“, broj 27/13).
2. Pravo na sticanje statusa energetski zaštićenog kupca stiče domaćinstvo koje živi u jednoj stambenoj jedinici, sa jednim mernim mestom za utrošenu električnu energiju odnosno prirodni gas uz ispunjenje uslova da je ukupan njihov mesečni prihod do 12.900,00 dinara za domaćinstvo sa jednim članom, do 18.786,00 dinara za domaćinstvo sa dva i tri člana, do 24.672,00 dinara za domaćinstvo sa četiri i pet članova i do 30.558,00 dinara za domaćinstvo sa šest i više članova i neposedovanja drugog stambenog prostora.
3. Korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć i dečijeg dodatka sa teritorije opštine Gornji Milanovac, stiču status energetski zaštićenog kupca, bez podnošenja posebnog zahteva.
4. Energetski zaštićeni kupac stiče pravo na umanjenje mesečne obaveze za količinu utrošene električne energije odnosno prirodnog gasa mesečno na sledeći načun:
– za električnu energiju: za domaćinstvo sa jednim članom od 120 kwh mesečno, sa dva i tri člana od 160 kwh mesečno, sa četiri i pet članova od 200 kwh mesečno, a sa šest i više članova od 250 kwh mesečno,
– za prirodni gas za mesece januar, februar, mart, oktobar, novembar i decembar: za domaćinstvo sa jednim članom od 35 m3, sa dva i tri člana od 45 m3, sa četiri i pet članova od 60 m3 i sa šest i više članova od 75 m3.
5. Pravo na umanjenje mesečne obaveze se stiče ukoliko je mesečna potrošnja manja od dvostruke količine utrošene energije iz tačke 4. ovog obaveštenja, a ukoliko je mesečna potrošnja od 2 do 2,5 puta veća stiče pravo na polovinu umanjenja mesečne obaveze.
6. Potrošači – energetski zaštićeni kupci čija je mesečna potrošnja manja od količine iz tačke 4. ovog obaveštenja umanjenje se obračunava u visini stvarnog mesečnog računa.
7. Potrošači čija je mesečna potrošnja veća od 2,5 puta od količina iz tačke 4. ovog obaveštenja, nemaju pravo na umanjenje mesečne obaveze za isporučenu električnu energiju ili prirodni gas.
8. Energetski zaštićeni kupac stiče pravo za umanjenje mesečne obaveze samo za određenu količinu električne energije ili prirodnog gasa, a ne po oba osnova.
Bliža obaveštenja o potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje prava po ovom osnovu mogu se dobiti na pisarnici Opštinske uprave Gornji Milanovac, Takovska 2, gde se i može preuzeti zahtev (Obrazac EZK) i gde se popunjeni zahtev sa pratećom dokumentacijom predaje, kao i na zvaničnom internet sajtu opštine Gornji Milanovac.

Previous Najava akcije “ UREDIMO NAŠ GORNJI MILANOVAC DA U SRBIJI BUDE ZA PRIMER, A NAMA ZA PONOS“