ODRŽANA 10. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE GORNJI MILANOVAC

Danas, 26.12.2012. godine, u kabinetu Predsednika opštine održana je 10. sednica Opštinskog veće opštine Gornji Milanovac.
Na dnevnom redu bilo je deset tačaka. Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, članovi Opštinskog veća utvrdili su Predlog Odluke o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga. Predlogom Odluke, koja će biti razmatrana na prvoj sednici Skupštine opštine u narednoj godini, biće omogućeno da se, sa jedne strane, poreski obveznici (privredna društva i preduzetnici) finansijski rasterete kako bi bili u mogućnosti da u propisanim rokovima izmiruju tekuće obaveze čime se ujedno stvaraju uslovi za oživljavanje i razvoj privrede i preduzetništva. Sa druge strane, davanjem istovrsnih prava poreskim obveznicima – fizičkim licima obezbeđuje se ravnopravan poreski tretman svih poreskih obveznika u poreskopravnom sistemu. Reč je o obračunatim, a neplaćenim kamatama na obaveze po osnovu određenih lokalnih javnih prihoda koje su dospele za plaćanje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine.
U nastavku sednice, doneto je rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Gornji Milanovac. Deo sredstava tekuće budžetske i stalne rezerve godine na izmaku opredeljen je po zahtevima udruženja građana, pojedinaca i budžetskih korisnika. Na današnjoj sednici Opštinsko veće podržalo je inicijativu Gradskog veća Grada Kragujevca za međuopštinsku saradnju sa opštinama Aranđelovac, Topola, Knić, Rekovac i Gornji Milanovac u upravljanju otpadom van domena komunalnog, a što bi se realizovalo kroz izgradnju više centara ili jednog regionalnog centra za reciklažu ostalog otpada. U nastavku sednice članovi Opštinskog veća upoznati su sa svim novogodišnjim sadržajima koje organizuje Opština Gornji Milanovac u saradnji sa lokalnom privredom, a čiju su organizaciju članovi Veća jednoglasno podržali na jednoj od prethodnih sednica.
To je ujedno bila i poslednja sednica Opštinskog veća u ovoj godini, na kojoj je Predsednik opštine Milisav Mirković svima prisutnima poželeo srećne predstojeće praznike i uspešan rad i u sledećoj godini.

Previous Učeničke i studentske stipendije