Održana 28. sednica Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac

U Velikoj sali opštine, dana 31.avgusta 2011. godine, sa početkom u 9 sati, održana je 28. sednica Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac.

Na 28. Sednici Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac, nakon usvajanja Zapisnika sa 26. i 27. sednice usvojen je izveštaj o prispelim ponudama po Javnom pozivu za prikupljanje pisanih ponuda za izbor suinvestitora za izgradnju glavnog gradskog stadiona u Gornjem Milanovcu. Prema izveštaju komisije blagovremeno je prispela jedna ponuda – zajednička ponuda kompanije “Metalac” i Fudbalskog kluba “Metalac”.
Na ovoj sednici razmatran je i usvojen izveštaj Komisije o rezultatima referenduma radi donošenja Odluke o uvođenju samodoprinosa u novcu na području Mesne zajednice Ljutovnica za period od 1.10.2011. do 30.09.2016. godine, utvrđen Predlog Odluke o proglašenju Odluke o uvođenju samodoprinosa u novcu na području Mesne zajednice Ljutovnica za period od 1.10.2011. do 30.09.2016. godine.
Takođe, Opštinsko veće usvojilo je i Informaciju o pripremljenosti osnovnih i srednjih škola na teritoriji opštine Gornji Milanovac za početak školske images2/2011/2012. godine, ali i utvrdilo predlog Odluke o usvajanju izmena i dopuna Plana detaljne regulacije “Gimnazija” u Gornjem Milanovcu, a po inicijativi “Interplet-gradnja” d.o.o.
Povodom novina predviđenih Zakonom o kulturi Opštinsko veće je utvrdilo i predlog Odluke o plaćanju doprinosa za zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih umetnika, a koji će biti razmatran na prvoj narednoj sednici Skupštine opštine. Opštinsko veće usvojilo je i Informacije o izvođenju Manifestacije “Srbija u ritmu Evrope” za sezonu 2011-2012. godine, Informaciju o prijemu pripravnika u Opštinsku upravu prema Akcionom planu zapošljavanja opština Gornji Milanovac za 2011. godinu i Izveštaj o radu Mesnih zajednica opštine Gornji Milanovac.
Na ovoj sednici razmatrana su i druga tekuća pitanja.

Previous Prozivka za popisivače koji su “ispod crte”

Leave Your Comment