ODRŽANA 30. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA NAŠE OPŠTINE

Opštinsko veće opštine Gornji Milanovac zasedalo je danas, 21.10.2011. godine, po trideseti put. Nakon usvajanja zapisnika sa 29. sednice, pred članovima Veća našli su se prvi, nezvanični rezultati popisa stanovništva, domaćinstava i stanova za teritoriju naše opštine u 2011. godini, u kojima se beleži procentualni pad broja stanovnika za oko 4% u odnosu na rezultate prethodnog popisa iz 2002. godine.
Posebna pažnja posvećena je razmatranju Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine za prvih devet meseci 2011. godine i razmatranje Nacrta izmena i dopuna iste Odluke o budžetu, koje su se nametnule nakon nedavno usvojenog rebalansa republičkog budžeta.
S tim u vezi, direktori JP za puteve, JP za izgradnju i JP Sportsko rekreativni centar, predstavili su članovima Veća svoje Nacrte izmena ovogodišnjih programa poslovanja, koje su nakon kraće rasprave utvrđene i u formi predloga upućene SO Gornji Milanovac na usvajanje, zajedno sa Izveštajem o izvršenju budžeta i nacrtom odluke o njegovim izmenama i dopunama. Skupštini su upućene i Predlog odluke o ukidanju Odluke o osnivanju JP za proizvodnju i distribuciju toplotne energije i distribuciju gasa „Grejanje“, kao i izmene Statuta i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji Centra za socijalni rad.
Veće je donelo i rešenje o upotrebi sredstava stalne i tekuće budžetske rezerve uvažavajući na taj način molbe za pomoć lokalnih organizacija i pojedinaca, među kojima i materijalnu pomoć za saniranje posledica požara, a posle kraće rasprave donelo je i rešenja postupajući kao drugostepeni organ po žalbama na rešenja opštinske uprave i JKP „Gornji Milanovac“. Data je saglasnost na povećanje cene prevoza u gradsko – prigradskom saobraćaju „Autoprevozu G. Milanovac“ i usvojene Informacije o obezbeđivanju prostorija u Domu zdravlja koje koristi Opšta bolnica i Informacije o poseti delegacije opštine institucijama EU u Briselu u okviru obrazovnog programa „Politika EU u oblasti ruralnog razvoja“ i Opštini Hemnes u Norveškoj u okviru projekta „Kultura i volonterstvo“.

Previous Početak lovne sezone

Leave Your Comment