Održana 31. sednica Opštinskog veća Opštine Gornji Milanovac

Opštinsko veće opštine Gornji Milanovac zasedalo je danas 24.11.2011. godine, po trideset prvi put. Nakon usvajanja zapisnika 30. sednice, članovi Veća su utvrdili predloge izmena i dopuna više odluka o osnivanju: DU „Sunce“, Kulturnog centra Gornji Milanovac, Biblioteke „Braća Nastasijević“ i Muzeja rudničko takovskog – kraja, koji će se razmatrati na prvoj narednoj sednici Skupštine opštine Gornji Milanovac. Direktor milanovačkog muzeja, Miloš Nikolić, upoznao je članove veća sa stanjem objekata u našoj opštini koji prestavljaju spomeničko nasleđe, kako bi se ulaganjem u njihovu obnovu unapredila prezentacija grada. Kao najugroženiji objekti sa stanovišta zaštite označeni su Konak Kneza Miloša u Gornjoj Crnući i Crkva brvnara u Pranjanima.
U nastavku su razmatrani predlozi za upotrebu sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve i izmene rešenja o raspodeli sredstava ostvarenih po osnovu naplate kazni za saobraćajne prekršaje na teritoriji naše opštine, a Skupštini opštine je upućen i predlog izmene rešenja o obrazovanju opštinskog štaba za vandredne situacije. Veće se saglasilo sa izmenama ovogodišnjih finansijskih planova mesnih zajednica za deo budžetskih sredstava u tekućoj godini, a saglasnost je data i na finansijske planove za deo sredstava od lokalnih samodoprinosa za MZ Ozrem, Kalimanići i Ljutovnica.
Većnici su pažljivo razmatrali Predloge Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete usled ujeda ili napada pasa lutalica na domaće životinje, a zatim i predlog rešenja za utvrđivanja naknade članovima interesorne komisije za procenu i pružanje obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku.
Članovi Veća informisani su o radu Privrednog saveta, sa čije I sednice im je dostavljen zapisnik, kao i radu pomoćnika Predsednika opštine za poljoprivredu i pomoćnika za finansije, kroz izveštaj o njihovom radu. Ovi izveštaji pozitivno su ocenjeni, kao i izveštaj o javnim nabavkama u 2011. godini.
Razmatrane su i informacija u vezi inkluzivnog obrazovanja i rada interesorne komisije, informacije o pripremama za početak rada zimske službe i informacija o prvim rezultatima popisa stanovništva u 2011. godini, koji su naša opština svrstali u red onih u kojima je između dva popisa broj stanovnika smanjen do deset odsto.
Na zadovoljstvo članova Veća, prihvaćena je inicijativa za osnivanje Kancelarije za mlade, u okviru resornog Odeljenja za društvene delatnosti, čiju će realizaciju sprovesti za to formirana radne grupe.

Previous Škola za poljoprivredne proizvođače – 30. novembra u našoj opštini!