Održana četrnaesta sednica Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac

Članovi Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac održali su danas četrnaestu redovnu sednicu. Predsednik opštine Gornji Milanovac Milisav Mirković je po otvaranju današnje sednice, čestitao novim članovima Veća početak rada i poželeo puno uspeha u izvršavanju svojih budućih nadležnih obaveza u radu Opštinskog veća. Isto tako, Predsednik opštine se zahvalio nedavno razrešenim članovima Veća na poslednjem Skupštinskom zasedanju, na dosadašnjem učestvovanju i radu u ovom opštinskom ogranu. Odmah po usvajanju zapisinika sa predhodne sednice Veća, članovi Veća usvojili su Predlog odluke o utvrđivanju prosečne tržišne cene kvadratnog metra nepokretnosti na teritoriji opštine Gornji Milanovac u 2013.godini. Visinu nepokretnosti utvrđuje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave, a vrednost nepokretnosti utvrđuje se primenom zakonski preciziranih osnovnih i korektivnih elemenata. Ovom Odlukom utvrđuje se prosečna tržišna cena kvadrata nepokretnosti kao osnova za utvrđivanje poreza na imovinu 2013.godine.
O problemu rešavanja stambenih potreba izbeglica sa boravištem, odnosno prebivalištem u gornjomilanovačkoj opštini, većnike je upoznala načelnica Odeljenja za društvene delatnosti. Reč je o pomoći Opštine u obezbeđivanju pet paketa građevinskog materijala za završetak započete gradnje ili adaptaciju neuslovnih stambenih objekata za stambene potrebe izbeglih i interno raseljenih lica na teritoriji opštine Gornji Milanovac. Inače, odabir neuslovnih stambenih porodičnih domaćinstava ove kategorije stanovništva, izvršio je poverenik za izbeglice, a na osnovu podataka iz namenski sprovedene ankete i u skladu sa usvojenim lokalnim akcionim planom za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica.
Članovi veća današnjim jednoglasnim glasanjem dali su saglasnost i sa realizacijom imovinsko pravnih poslova nadležnog opštinskog odeljenja oko otuđenja gradskog građevinskog zemljišta iz javne svojine opštine Gornji Milanovac i uknjižbom istog zemljišta na fabriku otpornih kesa „Foka“. Obaveza ove gornjomilanovačke fabrike, po potpisivanju Ugovora, biće da po osnovu tržišne naknade prenetog zemljišta uplati na račun budžeta Opštine iznos od ukupno 900.000,00 dinara za površinu otuđenog gradskog zemljišta od 600m2. Predsednik opštine je ovim povodom informisao članove veća da je savet Mesne zajednice Nevade izdao pisanu saglasnost kojom se dozvoljava promet navedenog zemljišta, obzirom da se ovo zemljište ne koristi kao nekategorisani put, već predstavlja sastavni deo ograđenog proizvodnog kompleksa, tako da je ujedno predložio većnicima i to da celokupna novčana naknada za ovo zemljiše bude sa budžeta opštine preneta na račun ove mesne zajednice u precizirane namenske svrhe.
Članovi veća su dali saglasnost i Predškolskoj ustanovi „Sunce za organizaciju letovanja dece u Buljarici u 2013. godini. U zavisnosti od uzrasta, cena letovanja za desetodnevni boravak se kreće od 17.000 do 23.500 dinara, a plaćanje se može izvršiti u šest mesečnih rata počev od 15.aprila do 15 septembra. Po usvajanju ove Odluke i od Skupštine opštine Gornji Milanovac, ovoj dečjoj ustanovi za letovanje se mogu prijaviti deca predškolskog i školskog uzrasta, studenti i odrasli.
Načelnica opštinske uprave obavestila je članove veća i o sprovođenju novog projekta opštine Gornji Milanovac, koji ne zahteva materijalno učešće već veće angažovanje zaposlenih u Opštinskoj upravi, a reč je o projektu „Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu“. Naime, Stalna konferencija gradova i opština i Centar za dobro upravljanje –Optimus je na osnovu zapaženih dosadađnjih napora i ostvarenih rezultata Opštine Gornji Milanovac u poboljšanju investicione klime, privlačenju značajnih investitora i unapređenju rada Opštinske uprave indentifikovala Opštinu Gornji Milanovac kao partnera na implementaciji ovog projekta . Kako je naglasila načelnica Opštinske uprave, kroz realizaciju projekta Opštinska uprava će najpre sprovesti reformu kroz pojednostavljenje administrativnih postupaka koji se odnose na poslovne subjekte, a koje u svom radu primenjuje opštinska administracija i uvođenjem principa analize efekata propisa pri donošenju novih lokalnih akata i propisa.
Na osnovu predloga Predsednika opštine u delu raspodele sredstava namenjenih za finansiranje investicija, članovi veća su danas usvojili i Odluku da se za završetak i opremanje kotlarnice pri školi Pranjani pored predviđenih 6.000.000 dinara, obezbedi još dodatnih 4.000.000.dinara, kao i da se otklone određeni nedostaci po zahtevu protivpožarnog inspektora na objektu sportske hale na Rudniku u iznosu od 500.000 dinara. Takođe, istom Odlukom usvojeno je da se u školskom objektu u Ugrinovcima otklone nedostaci ranije postavljenih instalacija pri izgradnji kotlarnice u iznosu od 50.000 dinara. Rešenjem Predsednika opštine raspoređena su određena sredstva i udruženju malinara, kao i udruženjima pčelara, koje je nakon današnjeg usvajanja upućeno na usvajanje Skupštini opštini.
Na dnevnom redu današnjeg zasedanja detaljno su razmotrene i usvojene tačke o upotrebi sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve, kao i izveštaj o korišćenju sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Gornji Milanovac za 2012. godinu , kao i niz drugih tekućih pitanja.

Previous Godišnjica NATO agresije