ODRŽANA ČETVRTA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE GORNJI MILANOVAC

Danas, 30. novembra 2012. godine, održana je četvrta po redu sednica Skupštine opštine Gornji Milanovac, a prva u nedavno renoviranoj i adaptiranoj Velikoj sali opštine Gornji Milanovac. Na dnevnom redu ove sednice Skupštine našla se 21 tačka.
Među prvim tačkama dnevnog reda usvojen je Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Gornji Milanovac za period od 1. januara do 30. septembra 2012. godine iz koga se vidi da su prihodi realno planirani i da se ostvaruju utvrđenom dinamikom što omogućava normalno funkcionisanje lokalne samouprave, a prosečno izvršenje rashoda se kreće u rasponu od 40 do 74% i karakteriše ga racionalna potrošnja. Na ovoj sednici doneta je Odluka o promeni Statuta opštine Gornji Milanovac i to radi usaglašavanja odredbi Statuta sa Zakonom o javnoj svojini, Zakonom o budžetskom sistemu i Zakonom o ravnopravnosti polova.
Odluka o usvajanju Strategije održivog razvoja Opštine Gornji Milanovac za period 2012–2021. godine doneta je jednoglasno odnosno sednici Skupštine prisustvovalo je 45 odbornika od 49 koliko inače broji ovaj organ i svi prisutni glasali su za donošenje ove Odluke. Načelnica Opštinske uprave Gorica Petrović, koja je bila izvestilac za ovu tačku dnevnog reda, rekla je da je dokument plod rada lokalne samouprave i njene saradnje sa javnim i privatnim sektorom i da je reč o „živom“ dokumentu koji je kao takav podložan promenama. Nakon usvajanja Odluke Predsednik opštine Milisav Mirković ocenio je Strategiju kao izuzetno kvalitetan dokument koji, kako je rekao, sada mora biti i realizovan zajedničkim snagama svih građana Opštine Gornji Milanovac, a koji nam je između ostalog potreban i za povlačenje sredstava iz predpristupnih fondova EU.
Na današnjoj sednici doneta je i Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglih, interno raseljenih lica i povratka po osnovu sporazuma o readmisiji u Opštini Gornji Milanovac za period 2013 – 2016. godine, a opšti cilj ovog Lokalnog akcionog plana jeste unapređenje socijalno-materijalnog položaja i životnog standarda izbeglih, interno raseljenih lica i povratnika kroz različite programe stambenog zbrinjavanja i ekonomskog osnaživanja. Usvojena je i Odluka o pokretanju postupka likvidacije Ustanove u oblasti fizičke kulture čije će poslove nakon likvidacije preuzeti Opštinski sportski savez.
Skupština opštine Gornji Milanovac na današnjoj sednici razmatrala je i usvojila Program prioriteta ulica u Gornjem Milanovcu koje se čiste od snega i Program zimskog održavanja lokalnih puteva u Opštini Gornji Milanovac u sezoni images2/2012/2013. godina. Na ovoj sednici za direktora Turističke organizacije opštine Gornji Milanovac izabrana je Mira Mirković, a za direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gornji Milanovac“ izabran je Rajko Nešković.

Previous Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama