Održana šesnaesta sednica Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac

Članovi Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac održali su danas redovnu šesnaestu sednicu sa trideset tačaka dnevnog reda. Na samom početku današnje sednice, kojom je presedavao Predsednik opštine Milisav Mirković, pored usvajanja zapisnika sa predhodne sednice i izveštaja o organizaciji proslave Dana opštine, većnici su razmatrali završni račun budžeta opštine za predhodnu godinu i usvojili Odluku o izmenama i dopunama opštinskog budžeta za ovu godinu. Potom su usledila usvajanja predloga osnivačkih akata za nekoliko gornjomilanovačkih preduzeća, među kojima su JKP „Gornji Milanovac“, JP za puteve, JP „Sportsko rekreativni centar“ i JP za izgardnju, kao i JP za vodosnadbevanje „Rzav“. Zapravo, radi se o usklađivanju osnivačkih akata ovih javnih preduzeća sa odredbama Zakona o javnim preduzećima i Zakona o lokalnoj samoupravi.
Direktor JP za vodosnadbevanje „Rzav“, upoznao je većnike o izmenama i dopunama poslovanja ovog preduzeća, kao i o zaključcima sa nedavno održane sednice koordionacionalnog tela u Arilju. Saglasnost na Odluku o radnom vremenu, a čiji je osnivač opština, usvojena je danas za gornjomilanovačke zdravstvene ustanove Dom zdravlja i apoteka Gornji Milanovac.
Načelnica Opštinske uprave govorila je o dopuni i izmeni nekoliko segmenata Odluke o Opštinskoj upravi i to u delu javnih nabavki i uvođenju interne revizije koja će prvenstveno imati savetodavnu ulogu, dok će budžetska inspekicija pored kontrole svih budžetskih korisnika biti u mogućnosti da vrši primenu i kaznenih mera.
O upotrebi sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve, izvestilac je bila načelnica Odeljenja za privredu i finansije, a o načinu raspodele podsticajnih sredstava namenjenih poljoprivredi za 2013.godinu, većnicima je obrazložio zamenik predsednika opštine, gde je i bilo i najviše pitanja, a vezano za preciziranje kriterijuma raspodele ovih sredstava.
U delu komunalnih usluga većnici su danas dali saglasnost na poskupljenja vode sa kanalizacijom i sistemom za prečišćavanje odpadnih voda samo za fizička lica i ustanove u iznosu 20 %, dok će poskupljenje usluga iznošenja, transporta i deponovanje komunalnog čvrstog odpada u visini od 16%, važiti za sve kategorije korisnika. Takođe, izvršena je dopuna cenovnika ostalih komunalnih usluga u cenovniku gradskih pijaca u Gornjem Milanovcu.
Danas je razmatrana informacija o realizaciji aktivnosti inicijativnog odbora za izgradnju skijališta na Rudniku. Prema rečima izvestioca, ova inicijativa podrazumeva složen posao ali ima podršku nadležnog Ministarstva uz napomenu da se prvenstveno sprovede zakonska procedura u smislu urbanističkog uklapanja Skijališta u planove generalnog uređenja i planove detaljne regulacije predviđene lokacije za izgradnju centra. Ovaj projekat podrazumeva i izradu Studije izvodljivosti, kao i procenu uticaja na životnu sredinu.
Većnici su danas na samom kraju današnjeg zasedanja informisani i o održavanju tradicionalne maturanske parade, petu godinu za radom, zakazane za petak 24.maj na gradskom trgu, gde će tačno u podne u najvećem maturanskom plesu na svetu biti ukljućeni mladi iz Srbije, Slovenije, Češke, Slovačke, Mađarske, Austrije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i drugih država. Inače, ovu manifestaciju je podržalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Plesni savez Srbije.

Previous Poziv na konkurs Mladi su zakon