Održana svečana i poslednja sednica Skupštine opštine Gornji Milanovacu ovoj godini

Pred odbornicima četrnaeste svečane i poslednje sednice Skupštine opštine Gornji Milanovac u ovoj godinim, na dnevnom redu danas se našlo 26 tačaka. Kao prva tačka dnevnog reda razmotren je i usvojen četvrti rebalans budžeta za 2013.godinu i time je izvršeno preusmeravanje sredstava kod Javnog preduzeća za izgradnju Opštine Gornji Mialanovac, a u cilju obezbeđenja nedostajućih sredstava za pojedine namene. Donete su i Odluke o usvajanju planova detaljne regulacije za određene katastarske parcele kao i „Sportsko-rekreativni centar“.
Odlukom o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku legalizacije predviđeno je umanjenje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku legalizacije za iznos od 10% vlasniku bespravno izgrađenog porodičnog stambenog objekta ili stana u stambenoj zgradi koji je izgradnjom ili kupovinom trajno rešavao svoje stambeno pitanje i ukoliko on ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju drugu nepokretnost za stanovanje, kao i ukoliko je vlasnik porodičnog stambenog objekta invalid, samohrani roditelj, korisnik socijalne pomoći. Takođe, prema ovoj Odluci vlasnici objekata izgrađenih bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju koji su izvršili opremanje građevinskog zemljišta sopstvenim sredstvima ili sredstvima mesnog samodoprinosa, ostvaruju pravo na umanjenje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta srazmerno učešću u opremanju u skladu sa Odlukom o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta.
Na današnjoj sednici Skupštine opštine imenovan je Organizacioni odbor 12. Međunarodnog bijenala umetnosti minijature u Gornjem Milanovcu. U cilju usaglašavanja Statuta Predškolske ustanove „Sunce“ sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja data je saglasnost na izmene i dopune Statuta ove ustanove.
Usvajanjem programa poslovanja javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Opština Gornji Milanovac na današnjoj sednici stekli su se uslovi da ova preduzeća i ustanove mogu nesmetano da obavljaju svoju delatnost u narednoj godini, počev od njenog prvog dana.
Na predlog Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetska pitanja Skupštine opštine Gornji Milanovac obrazovan je Odbor za omladinu i sport kao radno telo Skupštine opštine, razrešeni članovi dosadašnje i imenovani novi članovi Izborne komisija Opštine Gornji Milanovac, razrešeni i imenovani pojedini članovi školskih odbora i upravnog odbora Centra za socijalni rad.
Na kraju sednice, predsednik opštine Gornji Milanovac Milisav Mirković i predsednica Skupštine opštine Jadranka Dostanić zahvalili su se svima na saradnji i poželeli odbornicima i svim prisutnima srećne novogodišnje i božićne praznike.

Previous OTVORENO KLIZALIŠTEU GORNJEM MILANOVCU