Održana završna konferencija na međunarodnom međuopštinskom projektu: „Kultura i volonterstvo“ u Beogradskom centru Sava, 9. Aprila 2013. godine

Aktivnosti na međunarodnom projektu „Kultura i volonterizam“ zaokružene su završnom konferencijom u Beogradu 9. aprila u Centru Sava gde su predstavljeni rezultati trogodišnjeg projekta. Projekat je finansiralo Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške uz svesrdnu logističku, konsultantsku i organizacionu podršku Stalne konferencije gradova i opština i njene sestrinske organizacije KS-a iz Norveške.
U projekat međuopštinske saradnje su uključene tri srpske opštine: Gornji Milanovac, Prokuplje i Vrnjačka Banja, svaka sa svojom bratskom opštinom iz Norveške: Komunom Vefsn, Hemnes i Hatfjeldal. Pozadina međunarodne međuopštinske saradnje datira još od Drugog svetskog rata kada su jugoslovenski ratni zarobljenici internirani u nemačke logore koji su se nalazili u ovim norveškim opštinama. Veza između ondašnjih zatvorenika i norveških meštana odnosno njihovih potomaka postoji i uspeva do današnjeg dana – tri, čak četiri generacije kasnije.
Projekat je trajao tri godine (2010-2013) i realizovao se kroz rad na tri podprojekta – Škola kulture, Volonterski centri i Đački parlament. Formirane su i tri radne grupe za svaki od podprojekta i koordinaciona odgovornost podeljena je na bratska partnerstva na sledeći način: saradnja između Škola kulture – Opštine Gornji Milanovac i Vefsn; Volonterski centri – Opštine Vrnjačka Banja i Hatfjeldal; Đački parlament – Opština Prokuplje i Hemnes.
Celokupne planirane aktivnosti su realizovane i ostvareni su konkretni rezultati. U sve tri srpske opštine imamo ustanovljene Đačke parlamente po uzoru na norveške omladinske savete, svaka sa sopstvenim načinom njihovog organizovanja. Uspostavnjene su Volonterske centrale u Gornjem Milanovcu, Prokuplju i Vrnjačkoj Banji u kojima se organizuje i propagira volonterski rad. Zarad primene delova norveškog modela Škole kulture osnovani su inkluzivni horovi u sve tri srpske opštine, koji su organizovani na način da uključuju decu sa posebnim potrebama u horske aktivnosti zajedno sa decom iz redovnih škola.
Sva tri partnerstva će nakon završetka projekta nastaviti da održavaju prijateljsku saradnju pored ostalog i u smislu praćenja i održavanja rezultata projekata. Uspostavljena administrativna i finansijski održiva tela na kraju projektskog perioda predstavljaju bazu nekim novim idejama i potencijalnim saradnjama koje će se razviti u budućnosti.
Od samog početka realizacije projekta svesrdnu podršku projektu pružao je Ambasador Kraljevine Norveške u Srbiji njegova ekselencija Nils Ragnar Kamsvag. Njegovo prisustvo na skupu i njegovo obraćanje prisutnima imalo je za cilj da se ukaže da je u fokusu ovog projekta prijateljstvo, saradnja i omladina, naglasivši značaj projekta u smislu doprinosa da mladi aktivno učestvuju u političkom sistemu svojih opština. Ambasador je istakao dugogodišnju uspešnu saradnju Norveške i Srbije posebno u oblasti omladinske politike kao i u sprovođenju niza zajedničkih projekata i izrazio je želju za nastavkom prijateljske i poslovne saradnje.
Ministarka omladine i sporta prof dr Alisa Marić prisustvovala je završnom skupu i svojim prisustvom pružila podršku i doprinos učesnicima u nastojanju da se shvati da su mladi, najveći resurs društva i da im treba pružiti podršku u njihovim nastojanjima da menjaju sredinu i stvari, jer po njenim rečima, kada mladi nešto menjaju oni menjaju na bolje.

Previous Program svečanosti za dan opštine Gornji Milanovac