OPŠTINU GORNJI MILANOVAC POSETILI PREDSTAVNICI TRI NORVEŠKE KOMUNE I OPŠTINA VRNJAČKA BANJA I PROKUPLJE U OKVIRU SARADNJE NA PROJEKTU „KULTURA I VOLONTERSTVO“I

U okviru realizacije MIC-a (međunarodne međuopštinske saradnje), na prvom susretom u Gornjem Milanovcu, započeta je saradnja 3 komune iz Norveške i 3 opštine iz Srbije na Projektu: „Kultura i volonterstvo“, čija je realizacija planirana u trogodišnjem periodu od 2010. – 2012. godine.
Našu opštinu posetili su predstavnici norveških komuna i predstavnici dve srpske opštine, koje se međusobno nalaze u bratskim odnosima, tako da su, pored naše bratske komune Vefsn, prisustvovali i predstavnici komune Hemnes i opštine Prokuplje, kao i komune Hatfjeldal i opštine Vrnjačka Banja. Svaka od tri komune i opštine imala je svoje političke predstavnike, koji su razmatrali na najvišem nivou, na čelu sa Predsednicima opština, aspekte saradnje na ovom projektu, ali i uopšte, kao i predstavnike koji su se neposredno angažovali u tri radne grupe Projekta „Kultura i volonterstvo“: „Škole kulture“, „Volonterska centrala“ i „Omladinski savet“. Na radnim sastancima tokom subote i nedelje, 04. i 05.09.2010. godine, ove grupe utvdile su polazne osnove za realizaciju Projekta u narednim godinama, koje su zatim sistematizovane u zajednički prezentaciju koja je, 6. i 07.09.2010. godine, predstavljena u prostorijama SKGO u Beogradu, izlaganjem koordinatora opštine Gornji Milanovac, kao opštine domaćina. Takođe je vršena prezentacija modela međuopštinske saradnje u Norveškoj (tzv. KS) i u Srbiji (SKGO) od strane norveških predstavnika i predstavnika Stalne konferencije gradova i opština, uz prisustvo rukovodstava sve tri norveške komune i srpske opštine uključene u Projekat.
Rezime trodnevnog seminara u Gornjem Milanovcu upućuje na dvosmernu razmenu kulture, istorije i dobre prakse međusobno veoma različitih opština, kao osnovni cilj ovog međunarodnog projekta. Zajednički zaključak je da će u procesu realizacije norveški model organizovanja škola kulture, volonterskih centrala i omladinskih saveta pokušati da se implementira u životnu realnost i okvire propisa u Srbiji, u tri srpske opštine. Različitost je u ovom slučaju adut, jer daje nove uglove sagledavanja mogućnosti organizovanja ovakvih organizacija u Srbiji, podstiče na toleranciju i poštovanje različitosti, kulturne, istorijske i svake druge, što upućuje da će konačan rezultat ovog projekta nadmašiti prosto osnivanje novih vidova organizacija u Srbiji. Taj rezultat biće novi nivo saradnje čak šest opština iz dve sasvim udaljene i veoma različite zemlje, sa intenzivnom razmenom iskustava i ljudi tokom trogodišnjeg perioda trajanja projekta. Prvi naredni susret bratskih opština u okviru dalje realizacije Projekta održaće se 23.11.2010. godine u norveškom Hatfjeldalu, a naredni juna 2010. godine u Prokuplju.

Previous JKP snadbeva Rudnik vodom uz pomoć cisterniI