Шеф писарнице

Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза преко 2.000.000,00 динара docx (23kb) [ download ]
Read More

Шеф канцеларије за пољопривреду

Канцеларија за пољопривреду обавља послове Општинске управе који се односе на: израду предлога пројеката и програма у области пољопривреде, посебно израде пољопривредне основе и годишњих програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта, општих и оперативних планова одбране од поплава и ерозија; пружа стручну помоћ физичким лицима при регистрацији пољопривредних газдинстава; и остваривању права на субвенције; […]
Read More