Pocela realizacija projekta „Unapredjenje poslovnog okruzenja na lokalnom nivou kroz regulatornu reform“

U okviru projekta „Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu“, juče je održana pripremna faza, odnosno formiranje osnove za uspešan početak projekta, o kojoj je govorio beogradski predavač Centra za dobro upravljanje „Optimus“ Predrag Cvetković.
Na samom početku predavanja gospodin Cvetković upoznao je učesnike u projektu da je Ugovor o realizaciji projekta u Gornjem Milanovcu potpisan između opštine Gornji Milanovac, Stalne konferencije gradova i opština i „Optimusa“, da je ukupna vrednost projekta 176.788,00 evra, a finansira ga u celosti Švajcarski državni sekretarijat za ekonomske poslove i da će prema akcionom planu projekat trajati 18 meseci.
Inače, cilj projekta je unapređenje poslovnog okruženja u jednom broju lokalnih samouprava u Srbiji, sa fokusom na pojednostavljanje dugotrajnih i nepotrebno komplikovanih administrativnih procesa i procedura.
Obraćajući se prisutnima, predsednik opštine Milisav Mirković izrazio je zadovoljstvo dosadašnjim napredkom i kvalitetom rada Opštinske uprave, što dokazuje i dobijanje ovog projekta gde je upravo opština Gornji Milanovac indetifikovana kao partner u projektu zbog, kako je navedeno, zapaženih dosadašnjih napora i rezultata u poboljšanju investicione klime i unapređenju rada Opštinske uprave. Takođe, u ovom projektu Opština kao partner nema finasijsko učešće, izuzev učešća u „naturi“, odnosno angažovanje zaposlenih.
A prema rečima načelnice Opštinske uprave Gorice Petrović ovo je bila jedna u nizu edukacija koja će se obavljati u Opštini Gornji Milanovac, upravo zbog unapređenja nivoa usluga koje Opštinska uprava pruža građanima.
Tokom juče održane pripremne faze projekta formirane su radne grupe kao nosioci projekta, izvršen je odabir službenika iz svih odeljenja koji će učestvovati u pojednim fazama projekta, usvajanje neophodnih pravnih akata za uspostavljanje sistema, obuka radne grupe i službenika o pripremi inventara, kao i uspostavljanje komunikacijske kampanje i načina njenog sprovođenja.

Prema akcionom planu i danas će biti održana tročasovna obuka na temu pripreme inventara, a koja će predstavljati prvu fazu projekta.

Previous Dvodnevnom obukom pocela realizacija projekta „Unapredjenje poslovnog okruzenja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu“