Podeljeno 488.000 dinara na terenu u akciji „Korak po korak ka coveku“

Akcijom Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac pod simoboličnim nazivom Disove izreke „Korak po korak ka čoveku“ u kojoj su učestvovale stručne službe Opštinske uprave uz punu saradnju Centra za socijalni rad, sačinjena je Evidencija lica u stanju socijalne potrebe na osnovu koje je u toku prošle nedelje podeljeno 488.000 dinara budžetskih sredstava za sedamdeset i sedam osoba.

Evidentirana su sva lica u stanju socijalne potrebe odnosno stara, bolesna i iznemogla lica koja žive na gradskom i seoskom području, različite starosne dobi i različitog socijalnog statusa. Međutim, podatak da samo 15 osoba sa seoskog područja se obratilo za pomoć nadležnoj komisiji Opštinske uprave od ukupno 96 evidentiranih, a ostalih 81 to nikada nije učinilo, kao i činjenica da se za pomoć uglavnom obraćaju ista lica i to pretežno sa gradskog područja, navelo je članove Komisije da donesu Odluku da se ovim licima koji se nikada nisu obraćali za pomoć sa rurualnog područja, lično uruče novčana sredstva prilikom obilaska tih osoba na terenu.
Prvenstveno je bilo potrebno pronaći ta lica na seoskom području, a koja uglavnom žive u neadekvatnim uslovima za život, tako da su posao popisa ove kategorije stanovništa izvršili predsednici mesnih zajednica uz saradnju žitelja svih sela gornjomilanovačke opštine.
U zapisniku članova Komisije, koji su bili u poseti tih lica na terenu od 15. do 22.oktobra, evidentirane su zabrinjavajuće činjenice pod kojim okolnostima i uslovima žive te osobe, kao i osećanje sreće tih ljudi prevenstveno zbog posete, a potom zbog dobijenog novca u vrednosti od 6.000 do 10.000 dinara.
U ovoj akciji su aktivno učestvovali predstavnici Odeljenja društvenih delatnosti, Odeljenja za poslove mesnih zajednica i zaposleni u Centru za socijalni rad, koji su ujedno i članovi nadležne opštinske Komisije.

Inače, pri Opštinskoj upravi unazad već nekoliko godina deluje Komisija za reševanje zahteva lica u stanju socijalne potrebe po Pravilniku u kojem je propisano da ova kategorija stanovništva po preciziranim kriterijumima može podneti zahtev za jednokratnu finansijsku pomoć četiri puta godišnje za nabavku lekova, osnovnih životnih namirnica, školskog pribora i sličnih potrebština.


Previous Program „Pokreni se za posao“