Potpisani ugovori sa poljoprivrednim proizvođačima o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava

Ugovore za dodelu podsticajnih sredstava za poljoprivredu danas je potpisalo 24 poljoprivrednika sa teritorije opštine Gornji Milanovac, na osnovu raspisanog konursa u oktobru mesecu, a koji je trajao do polovine novembra. Na konkurs za dodelu podsticajnih nepovratnih sredstava prijavilo se dvadeset i pet poljoprivrednih proizvođača, a uvidom u predatu dokumentaciju dvadeset i četiri kandidata je ispunilo sve potrebne uslove.
Podsećamo, da su početkom septembra meseca podsticajna sredstva za poljoprivredu podeljenja i za stotinu gornjomilanovačkih poljoprivrednih proizvođača.
Na predlog predsednika opštine gospodina Milisava Mirkovića, Opštinsko veće donelo je Rešenje o osnivanju Saveta za razvoj poljoprivrede, sa zadatkom da napiše program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije opštine Gornji Milanovac. Izrađeni program, kao i kriterijume za dodelu subvencija, odobrilo je i nadležno ministarstvo kao i gornjomilanovačko Opštinsko veće.
U obraćanju zamenika predsednika opštine Miroslava Milovanovića najavljeno je i da će se i u narednoj godini nastaviti sa unapređenjem uslova za razvoj poljoprivredne proizvodnje na teritoriji opštine Gornji Milanovac i da je za ove nemene budžetom za narednu 2014. godinu predviđeno 20 miliona dinara, a od toga će opredeljena budžetska sredstva biti usmerena za :

  1. Bespovratna podsticajna sredstva 13.950.000 din
  2. Naknadu protivgradnim strelcima 1.750.000 din
  3. Nabavku protivgradnih raketa 2.000.000 din
  4. Kalcifikaciju zemljišta 1.000.000 din
  5. Veštačko osemenjavanje krava 1.000.000 din
  6. Edukacija poljoprivrednih proizvođača 100.000 din
  7. Dotacije udruženjima 200.000 din

Od ukupno 8.950.000 dinara opredeljenih podsticajnih sredstava za poljoprivredu u ovoj godini ostalo je neraspoređenih milion i po dinara, tako da će ova sredstava biti preneta u narednu godinu za iste namene.

Odobrena sredstva poljoprivrednicima će biti uplaćena na tekuće račune do kraja sledeće nedelje.

Previous Turnir u malom fudbalu