POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA BESPOVRATNA FINANSIJSKA SREDSTVA (GRANT)

USAID projekat održivog lokalnog razvoja poziva potencijalne kandidate da podnesu prijavu (na engleskom jeziku) za bespovratna sredstva usmerena na promovisanje uspostavljanja mehanizama komunikacije između organizacija građanskog društva, javnog sektora i lokalnih samouprava. Cilj je da se poveća učešće javnosti u procesu donošenja odluka i poboljša saradnja između sektora na lokalnom i međuopštinskom nivou.

Dalje informacije o pozivu, kao i konkursna dokumentacija se mogu pronaći na veb stranici:
http://www.lokalnirazvoj.rs/poziv-za-dost-prijava.htm

Previous JAVNI POZIVI ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Leave Your Comment