opstina gornji milanovac

Општинскo правобранилаштво


Марија Филиповић, Општински правобранилац


Општински правобранилац, Марија Филиповић

Тел: 032/ 515 05 51
E-mail: marija.filipovic@gornjimilanovac.rs
Славица Чолић, Помоћник општинског правобраниоца


Помоћник општинског правобраниоца, Славица Чолић

Тел: 032/ 515 05 51
E-mail: slavica.colic@gornjimilanovac.rsОпштинско правобранилаштво надлежно je :


- У поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима заступа као законски заступник општину, њене органе и друга правна лица чије се финансирање обезбеђује у буџету, ради заштите имовинских права и интереса општине


- прати и проучава правна питања од значаја за рад органа и правних лица која заступа, посебно у погледу заштите њихових имовинских права и интереса, као и питања у вези са применом закона и подзаконских аката која су, или могу бити, од значаја за предузимање било које правне радње органа и правног лица које заступа, посебно за спречавање штетних имовинскоправних и друштвено негативних последица по правна лица која заступа


- даје правна мишљења приликом закључивања уговора које закључују правна лица које заступа, посебно уговора из области имовинскоправних и привредноправних уговора, у року који не може бити дужи од 30 дана.


- Даје правне савете свим органима општине које Заступа


- Предузима заступање под истим условима као и адвокат када је прописано да је у одређеном поступку или за предузимање одређене радње у поступку обавезно заступање странке од стране адвоката.
Назад на почетнуЋир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!