Predsednica SO i načelnica Opštinske uprave prezentovale opštinu G.Milanovac

U organizaciji Gradske uprave Čačak, juče je održan međuopštinski sastanak predstavnika lokalnih samouprava Lučana, Čačka, Ivanjice, Požege, Gornjeg Milanovac i Arilja, sa predlogom zajedničkog nastupa pri konkurisanju za donacije iz Evropskih fondova.
Prema rečima predstavnika konsultanske kompanije za dobijanje EU sredstava iz Slovenije, a koji imaju dugogodišnje iskustvo u pripremi i lobiranju projekata za evropske fondove, dosadašnja praksa je pokazala da više uspeha u dobijanju velikih donacija imaju regionalni nastupi, odnosno aplikacije više udruženih gradova ili opština sa projektom od zajedničkog interesa.
Prilikom otvaranja sastanka, dr Vlajisav Papić načelnik čačanske Gradske uprave za LER, rekao je da je povod sastanka da odabrane lokalne samouprave prezentuju gostima iz Slovenije svoje mogućnosti i potrebe za donacijama kako bi zajednički došli do predloga sa kojim regionalnim projektima se može konkurisati za sredstva Evropske unije.
Opštinu Gornji Milanovac uspešno su prezentovale predsednica Skupštine opštine Gornji Milanovac Jadranka Dostanić i načelnica Opštinske uprave Gorica Petrović uz prateću video prezentaciju i priložene predloge o projektima. Predsednica gornjomilanovačke SO se složila sa kolegama iz drugih opština za zajedničkim učešćem, ali i napomenula da je prvenstveno potreba i interes naše opštine izgradnja kapitalnih objekata u Gornjem Milanovcu, kao što su Dom kulture, aneks DU „Sunce“, vodovod ka Rudniku, pristupna saobraćajnica za auto-put, nova industrijska zona kao i drugi za koje će lokalna samouprava i samostalno lobirati za donatorska sredstva.
Nakon predstavljanja svih predstavnika lokalnih samouprava na sastanku, prisutni su se složili da se pripremi Memorandum o saradnji sa preciziranim regionalnim prioritetnim projektima za koje će se lobirati pred delegacijom Evropske unije.
Većinski predlozi i interes svih lokalnih uprava je potreba za finansiranjem projekata od zajedničkog interesa, a koji se tiču Akumulacije „Svračkovo“, regionalne deponije „Duboko“, aerodroma u Lađevcima, Azila za pse, i drugi koji su za sada samo predlog sa današnjeg sastanka, ali će se pristupiti daljoj razradi o mogućnostima da se sa ovim projektima zajednički istupi pred Evropskom komisijom.
O načinima i smernicama za buduće sastanke, a vezano za apliciranje za Evropske fondove sa regionalnim zajedničkim projektima za ovih šest lokalnih samouprava, govorili su gospodin Blaž Golob i gospođa Robertina Gojka iz Slovenije. Oni su napomenuli da će se sa dobro osmišljenim i pripremljenim predlozima projekata u procesu pridruživanja Srbije EU, biti izbegnuta loša iskustva i neuspesi nekih zemalja u regionu poput Rumunije i Bugarske, pa i same Slovenije, koje nisu bile adekvatno suštinski pripremljene i samim tim odbijene od strane Delegacije Evropske unije.

Pogledajte kompletnu prezentaciju “ Korak dalje u budućnost“ …

Previous Sajam preduzetništva Biznis baza 2013