PREZENTOVAN NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE GORNJI MILANOVAC ZA 2013. GODINU

Danas je u amfiteatru Norveške kuće, u prisustvu javnosti, održana prezentacija Nacrta Odluke o budžetu opštine Gornji Milanovac za 2013. godinu. Nacrt Odluke je izradila Opštinska uprava opštine Gornji Milanovac, a samo izlaganje je vršio Tomislav Joksić, načelnik resornog Odeljenja za privredu i finansije Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac.
Na samom početku prezentacije, okupljenim građanima se obratio Predsednik opštine Gornji Milanovac Milisav Mirković koji je najavio da će i u narednoj budžetskoj godini opština Gornji Milanovac nastaviti sa merama štednje i budžetske kontrole svih budžetskih korisnika radi optimalnog iskorišćenja budžetskih sredstava i kontrole zakonitosti izvršenja budžeta. On je takođe napomenuo da je izuzetno važno da se građani svojim predlozima i primedbama uključe u proces izrade i usvajanja budžeta opštine i na taj način aktivno utiču na proces planiranja u svojoj opštini, kako bi sredstva bila što racionalnije iskorišćena.
Nacrtom Odluke o budžetu opštine Gornji Milanovac za 2013. godinu predviđeno je povećanje iznosa namenjenih finansiranju socijalne zaštite, posebno kroz osetno povećanje sredstava za finansijsku podršku porodici, koje će za novorođenog člana porodice od opštine Gornji Milanovac dobiti čak 60.000 dinara (30.000 jednokratno i još šest meseci po 5.000 dinara). Na investicionoj strani Budžeta, među prioritetima je planirana rekonstrukcija Doma kulture, Projekat uređenja gradskog trga, investicije u oblasti vodosnabdevanja i radovi na izgradnji i rekonstrukciji ulica i puteva, među kojima i izrada projektne dokumentacije za pristupne saobraćajnice za budući auto put. Vrednost Budžeta opštine Gornji Milanovac za 2013. godinu predviđena je u iznosu od 1.116.280.000,oo dinara.
O ovom, za lokalnu samoupravu izuzetno značajnom aktu, teče javna rasprava počev od 16. oktobra 2012. godine kada je Nacrt Odluke o budžetu opštine Gornji Milanovac za 2013. godinu objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Gornji Milanovac i trajaće do četvrtka 25.10.2012. godine, do kada građani mogu uputiti sve svoje predloge i primedbe na tekst Nacrta. Po zaključenju javne rasprave, primedbe graćana će biti razmatrane zajedno sa Nacrtom pred Opštinskim većem opštine Gornji Milanovac, a zatim će u jedinstvenom tekstu biti upućene Skupštini opštine na donošenje.

Previous PODRŠKA UNAPREĐENJU KONKURENTNOSTI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA – Projekat integrisane podrške inovacijama

Leave Your Comment