put Rajac – „Krševi“ – Gornji Banjani

U četvrtak 5. januara 2012. godine u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja – sektor za Nacionalni investicioni plan Predsednik opštine Gornji Milanovac Milisav Mirković i državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja Milan Đokić potpisali su ugovor o izvođenju radova na rehabilitaciji nekategorisanog puta Rajac – „Krševi“ – Gornji Banjani u opštini Gornji Milanovac.
Vrednost investicije je 37.760.000,00 dinara sa PDV-om, a izvođač radova je grupa ponuđača AD „Putevi Čačak“ i AD „Vojvodinaput – Pančevo“. Ukupna dužina trase na kojoj će se izvoditi radovi na rehabilitaciji obuhvaćeni ovim Ugovorom iznosi oko 5000 metara. Rok za završetak radova iznosi 75 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja u posao izvođača radova.

Previous PRVA BEBA U NOVOJ 2012. GODINI