Realizovana druga radna praksa u Beočinu u okviru projekata koji finansira EU preko Exchange 3 programa

U periodu od 18.– 22.07.2011. održana je i druga radna praksa za zaposlene u Kancelariji za LER opštine Beočin, a u okviru projekta “Beočin nova vizija turističke destinacije! Stvaranje preduslova za razvoj ruralnog turizma!” koji finansira Evropska unija kroz Exchange 3 program (drugi poziv za podnošenje predloga projekata). U ovom projektu opštini Beočin partneri su opština Čajetina, Turistička organizacija opštine Gornji Milanovac i NVO CenTriR iz Beograda. Nakon prve radne prakse sprovedene u junu mesecu u Turističkoj organizaciji Zlatibor, održana je druga u Turističkoj organizaciji opštine Gornji Milanovac.

Zaposlena u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj opštine Beočin u okviru programa radne prakse upoznala se sa načinom funkcionisanja Turističke organizacije Gornji Milanovac predstavljanjem osnivačkog akta, statuta, pravilnika o radu, strukture i sistematizacije radnih mesta TO. Takođe, partneri iz Gornjeg Milanovca predstavili su plan razvoja turizma opštine Gornji Milanovac, kao i zakonske regulative u ovoj oblasti, omogućili upoznavanje sa najznačajnijim pružaocima usluga u oblasti seoskog turizma i najznačajnijim prirodnim lokalitetima u opštini. Pored toga, predstavljene su promotivne aktivnosti koje opština Gornji Milanovac sprovodi u cilju razvoja ruralnog turizma i načini razvijanja odnosa sa medijima, a dat je i uvid u promotivni materijal namenjen turistima. Tokom radne prakse omogućena je i poseta određenom broju kategorisanih seoskih domaćinstava, uz predstavljanje načina njihovog kategorisanja.
Radna praksa je jedan od segmenata u okviru projekta kojim se jačaju kapaciteti lokalne adinistracije za bavljenje ruralnim turizmom. Pored realizacije radne prakse, planirane su studijske posete domaćinstvima koja se bave ruralnim turizmom u opštinama Čajetina i Gornji Milanovac, zajedno sa predstavnicima odabranih domaćinstava iz Beočina, kao i učešće na edukacijama koje će stručnjaci iz partnerskih organizacija držati u Beočinu. Realizzacija narednih edukativnih aktivnosti planirana je za septembar.

Previous Treci “Srpski Festival Svetske Muzike” , bice odrzan od 05. do 07. avgusta na prostoru znamenitog mesta “Takovski grm” u Takovu

Leave Your Comment