opstina gornji milanovac

14. јануар 2014.
Помоћ оштећенима у поплавама


Извештај донаторима и грађанству и захвалност на друштвеној солидарности која општину Горњи Милановац чини препознатљивом у читавој Србији


poplave

Утрошена донаторска и буџетска средства за помоћ оштећенима у поплавама


Донаторска новчана средства и наменска буџетска средства за помоћ оштећеним домаћинствима у поплавама утрошена су у потпуности са последњим даном у претходној години.


Поводом мајских поплава које су задесиле читаву Србију на наменски рачун општине Горњи Милановац великим одзивом и солидарношћу представника горњомилановачке привреде, грађанства, удружења и организација, као и страних пријатељских општина сакупљено је 8.719.699,45 динара и 14.867,46 евра. (У прилогу је финансијска картица наменског рачуна са свим донаторским уплатама).


Финална републичка процена штета на територији Општине Горњи Милановац износи 454.598.934,34 динара, од чега 149.919.962,00 динара на пољопривредном земљишту, 143.891.091,75 динара на објектима, 103.866.094,14 динара на мостовима и 56.921.786,45 динара на локалним и некатегорисаним путевима.


Према извештају горњомилановачке Општинске управе о реализацији државног програма обнове породичних и стамбених објеката у мајским и јунским поплавама издато је укупно 122 решења по којима је опредељено 31.054.000,00 динара републичких средстава. Од тога највећи степен угрожености је шеста категорија са укупно донетих 18 решења од тога 10 позитивних и 8 негативних. Од прве до пете категорије по управном поступку је донето 104 решења и то 58 позитивних и 46 негативних.


С обзиром да државним програмима нису третиране штете на пољопривреди нити на помоћним објектима, Општина Горњи Милановац определила се да донесе посебне програме помоћи оштећенима који су имали такву врсту штете. С обзиром на процену обима штета, одлучено је да се за помоћ пољопривредницима определи износ од 15.407.280,00 динара. Реч је о укупним средствима обезбеђеним из донација и средствима обезбеђеним буџетом Општине Горњи Милановац. Ова новчана помоћ распоређена је на 677 пољопривредна произвођача, по прецизно утврђеним критеријумима. Од њих 677 за 25 пољопривредника је по посебном Програму за оштећене економске објекте, упућена новчана помоћ укупне вредности 3.990.000,00 динара.


Из сталне буџетске резерве за оштећене стамбене објекте и то за оне власнике који су одбијени по основу државног програма обнове уплаћено је 1.722.000 динара за 34 власника, за оне који су штету имали на потпорним зидовима и којима је штета настала након маја 2014. на стамбеним објектима укупно је исплаћено из сталне буџетске 470.000 динара за 11 власника и за обрадиво земљиште за оне власнике који су захтеве поднели по истеку рока предвиђених програмима укупно 624.240,00 динара за 35 власника из сталне буџетске резерве.


Општина Горњи Милановац упућује захвалност свим донаторима, грађанству, а посебно представницима горњомилановачке привреде на израженој друштеној солидарности, што општину Горњи Милановац чини препознатљиву у читавој Србији.


Комплетну финaнсијску картицу можете погледати овде.
Повратак на: Саопштења
Ћир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!